Vervangingstabel vakken B2

Oud vak

Vanaf kwartiel 3 van studiejaar 2016-2017
Modulenummer (gehele module als vervanging)

191512220 Wiskunde C (4 EC)

Module 5

192260161 Mechanica 3 (4 EC)

Module 6

201000071 Privaatrecht voor CiT (3 EC)

Module 7

194110021 Finance & Accounting (4 EC)

Module 5 van TBK

194110140 Cost Management & Engineering (3EC)

CME voor ME (5 EC

192240211 Stroming (6 EC)

Module 5

192265651 Grondmechanica (3 EC)

Module 5

201000070 Bestuursrecht voor CiT (3 EC)

Module 7

192260181 Civieltechnisch Ontwerpproject (6 EC)

Module 6

192220121 Vervoerswetenschappen (6 EC)

Module 8

192245302 Civieltechnische Milieukunde (4 EC)

Module 6

192211500 Kwantitatieve Basis voor Beleid (4 EC)

Module 7

192240131 Inleiding Waterbeheer (6 EC)

Module 5

194115070 Management en organisatie voor CiT (4 EC)

Module 2 van TBK

Voor cursuscodes van de modules zie het studieprogramma via deze link.