Vervangingstabel vakken B2

Oud vak

Vanaf kwartiel 3 van studiejaar 2016-2017
Modulenummer (gehele module als vervanging)

192211111: Inleiding Civiele Techiek (3 EC)

Module 1

192240121: Water (6 EC)

Module 2

192260731: Civielt. Materiaalkunde (3 EC)

Module 1

191512120: Wiskunde A (5 EC)

Module 2

192243101: Ontwerpproject Water (3 EC)

Module 2

192220111: Verkeer (6 EC)

Module 3

191512170: Wiskunde B (4 EC)

Module 3

192260111: Bouwen (4 EC)

Module 4

192223101: Ontwerpproject Verkeer (3 EC)

Module 3

191749012: Beleidsprocessen (3 EC)

Module 2

192260142: Mechanica 1 (5 EC)

Module 1

191738003: Algemene Economie (4 EC)

Module 7

192263101: Ontwerpproject Bouwen (3 EC)

Module 4

192264001: Projectmanagement (3 EC)

Module 4

192260152: Mechanica 2 (4 EC)

Module 4

191682350: Communicatiepracticum (1 EC)

Module 2

Voor cursuscodes van de modules zie het studieprogramma via deze link