Het overzicht van afgeronde stages en Bachelor Eindopdrachten is ingedeeld naar stroom en jaar van afronding. Verslagen zijn ter inzage beschikbaar bij het Mobiliteitscentrum Civiele Techniek, kamer HR Z-210,voorzover deze niet vertrouwelijk zijn.