Programma Compassion Focused Therapy

Programma Compassion Focused Therapy

Maandag 18 april 2016

9.00 – 12.30 uur

Algemene introductie en theoretisch kader

 • Kort overzicht van Compassion Focused Therapy (CFT)
 • Uitleg van een evolutionair perspectief op ontwikkeling van onze hersenen.
 • Introductie van de twee psychologiën van compassie.

10.30 – 10.45 uur pauze

13.30 – 17.00 uur

Verdieping theoretische onderbouwing CFT

 • Introductie drie emotieregulatiesystemen
 • Uitleg effect van emotieregulatiesystemen op waarneming, aandacht, gedrag, denkprocessen.
 • Uitleg voer affiliatie, veiligheid en regulatie van het bedreigingssysteem.
 • Introductie van de componenten van compassie en de relatie van compassie met de drie emotieregulatiesystemen.
 • Uitleg over hoe compassie zich uit in aandacht, denken, gedrag, emoties, motivatie, verbeelding.
 • Introductie sociale mentaliteitstheorie dat ten grondslag ligt aan CFT.
 • Introductie compassievaardigheden

15.00 – 15.30 uur pauze

Dinsdag 19 april 2016

9.00 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur

Therapeutische oefeningen en vaardigheden

 • Deze dag staat in het teken van het introductie en oefenen met therapeutische compassie-oefeningen waarbij veel aandacht voor visualisatie- en verbeeldingsoefeningen.

Voorbeelden zijn:

 • Ademhalingsoefeningen gericht op het versterken van het kalmtesysteem.
 • De compassievolle ander: de verbeelding van een compassievol persoon. De cliënt leert om een persoon te verbeelden die zeer compassievol is naar de cliënt.
 • Acteren van compassie.
 • Verbeeldingsoefeningen gericht op het ontwikkelen van veiligheid

10.30 – 10.45 uur pauze

15.00 – 15.30 uur pauze

Woensdag 20 april 2016

9.00 – 12.30 uur

CFT en emotieregulatie, schuld en schaamte

 • Emotioneel leren in de kindertijd.
 • Vermenging van angst, boosheid en verdriet
 • Conflicteren van emoties
 • Specifieke kenmerken van schuld en schaamte
 • Het leren begrijpen van cliënten vanuit meervoudig zelf perspectief
 • CFT oefeningen gericht op omgaan met schuld en schaamte bij cliënten.

10.30 – 10.45 uur pauze

13.30 – 17.00 CFT en zelfkritiek

 • Kenmerken van zelfkritiek
 • CFT oefeningen gericht op omgaan met zelfkritiek.

15.00 – 15.30 uur pauze

Dit is een voorlopig programma, wijzigingen voorbehouden.