BMS - Dept WIJSB (EN)

LEERSTOELGROEP 
FILOSOFIE VAN MENS EN TECHNIEK

De leerstoelgroep Filosofie van Mens en Techniek richt zich op het onderzoeken van de relaties tussen mens en technologie. Daarnaast beoogt de groep een bijdrage te leveren aan technologische ontwerppraktijken en aan publieke discussies over de sociale en culturele rol van technologie.

Klik hier voor een nadere omschrijving van de leerstoel.

MEDEWERKERS

De medewerkers van de leerstoelgroep zijn:

 • Prof.dr. Ciano Aydin
 • Melis Bas, MA
 • Ching Hung, MA
 • Dr. Michael Nagenborg
 • Prof.dr.ir. Peter-Paul Verbeek
 • Yvonne Dröge Wendel, B.A.

Buitenpromovendi:

 • Drs. J. (Jan) Bats (Haagse Hogeschool): The influence of information and communication technologies on moral development.
 • Julia Grillmayr, M.A. (Universität Wien & Universiteit Twente)
 • Louise Horvath, M.A. (promovenda Technische Universität Wien & Universiteit Twente)
 • Tanja Traxler, M.Sc. (promovenda Universität Wien & Universiteit Twente
 • Prof.dr. Theo Wobbes (prof. emeritus chirurgie, Radboud Universiteit Nijmegen): Ze leefden nog lang en gelukkig: filosofie van geneeskunde en mensverbetering

LOPENDE ONDERZOEKSPROJECTEN:

 • Relational and Performative Abilities of Things

Een Artistic Research project naar de rol van objecten in het menselijk bestaan. Gefinancierd door NWO: promoveren in de kunsten.

onderzoeker: Yvonne Dröge Wendel

 • Thinking Space: an interdisciplinary approach to the spatial dimension of Ambient Intelligence
  Een interdisciplinair onderzoeksproject naar Ambient Intelligence, en de implicaties ervan voor de relaties tussen subjecten en objecten, en het begrip van ruimte. Gefinancierd door de Oostenrijkse Academie van Wetenschappen (ÖAW).
  onderzoekers: Julia Grillmayr (promovenda Universität Wien / Universiteit Twente), Louise Horvath (promovenda Technische Universität Wien / Universiteit Twente), Tanja Traxler (promovenda Universität Wien / Universiteit Twente). Zie www.thinkingspace.eu.

AFGESLOTEN ONDERZOEKSPROJECTEN:

 • Technology and the Limits of Humanity (afgesloten in 2013)
  Een onderzoek naar de antropologische en ethische aspecten van technologie die in de mens ingrijpt, zoals hersenimplantaten, embryoselecte, protheses, psychofarmaca. Welke nieuwe relaties tussen mens en techniek ontstaan hier, welke ethische vragen zijn ermee verbonden, en welke rol kan de techniekfilosofie hier spelen? (NWO-VIDI project)
  onderzoekers: Lucie Dalibert (promovenda), Theo Wobbes (promovendus), Peter-Paul Verbeek (onderzoeker, promotor)
 • Telecare at Home (afgesloten in 2013)
  Een onderzoek naar zorg op afstand, en de impact van telecare op de praktijken en ervaringen van patiënten en zorgverleners. Onderdeel van samenwerkingsproject Telecare at Home o.l.v. Nelly Oudshoorn, gefinancierd door NWO: Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.
  onderzoekers: Asle Kiran (postdoc), Peter-Paul Verbeek (onderzoeker)
 • Theory and Ethics of Behavior-Influencing Technology (afgesloten in 2012)
  Een onderzoek naar gedragsbeïnvloeding door technologie, en de ethische aspecten daarvan. Gefinancierd door IOP-IPCR (Innovatieve Onderzoeksprojecten, Integrale ProductCreatie en –Realisatie). Onderdeel van 3TU project Design for Usability.
  onderzoekers: 
  Steven Dorrestijn (promovendus), Peter-Paul Verbeek (onderzoeker).
 • Technology and the Matter of Morality (afgesloten in 2008)
  Een onderzoek naar de morele lading van technologie en de implicaties daarvan voor de techniekethiek en de ontwerppraktijk. (NWO-VENI project)

onderzoeker: Peter-Paul Verbeek