Achtergrond

Peter-Paul Verbeek (1970) is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek. Hij is tevens vice-decaan van de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences, en co-director van het DesignLab aan de Universiteit Twente. Hij is lid van de wetenschappelijke redactieraad van SATS. Journal for Northern Philosophy en Philosophy & Technology. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van TNO, de Raad voor Geesteswetenschappen (KNAW), de Commissie voor Ethiek en Gezondheid, en columnist voor Dagblad Tubantia en tijdschrift De Ingenieur. Hij houdt regelmatig lezingen over de maatschappelijke rol van technologie en de relaties tussen mens en techniek, en neemt actief deel aan publieke discussies over wetenschap, technologie en samenleving.

Van 2010 tot en met 2012 bezette Verbeek de Socrates leerstoel aan de Technische Universiteit Delft. In het najaar 2006 was hij gasthoogleraar aan de Universiteit van Aarhus (Denemarken). In 2014 ontving hij een VICI premie om een theorie te ontwikkelen over de rol van technologie in kennis, moraal en metafysica; in 2008 een VIDI premie voor onderzoek naar de vervagende grens tussen mens en technologie; en in 2004 een VENI premie voor onderzoek naar de morele lading van technologie. In 2012 ontving hij de Prof. Borghgraef prijs voor biomedische ethiek. Verbeek is alumnus van De Jonge Akademie (voorzitter april 2011 – april 2013), en lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen. Tussen 2013 en 2015 was hij president van de Society for Philosophy and Technology.

Verbeeks onderzoek richt zich op de relaties tussen mens en technologie, in het bijzonder de ethische en antropologische aspecten daarvan. Hij publiceerde de boeken Op de vleugels van Icarus: hoe technologie en moraal met elkaar meebewegen (Lemniscaat 2014), Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things (University of Chicago Press, 2011), De grens van de mens: over techniek, ethiek en de menselijke natuur (Lemniscaat 2011), What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, and Design (Penn State University Press, 2005), en De daadkracht der dingen: over techniek, filosofie en vormgeving (Boom, 2000). Ook redigeerde hij met Robert Rosenberger Postphenomenological Investigations: Essays on Human-Technoogy Reations (Lexington, 2015); met Peter Kroes The Moral Status of Technical Artefacts (Springer, 2014) en met Adriaan Slob User Behavior and Technology Design – Shaping Sustainable Relations between Consumers and Technologies (Springer, 2006).

Curriculum Vitae