Staff

PROF. DR. IR. PETER-PAUL VERBEEK


foto: Olivier Middendorp

For my English website click here.

Afdeling Wijsbegeerte
Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede

Bezoekadres: Cubicus, room C311

+31-53-489 4460 (office)
+31-53-489 3297 (secr)
p.p.c.c.verbeek@utwente.nl 
www.ppverbeek.nl

Secretariaat: p.bruulsema@utwente.nl

achtergrond
Achtergrond

onderzoek
Onderzoek

publicaties
Publicaties

boeken
Boeken

in de media
In de media

columns
Columns

DesignLab
DesignLab

video / audio
TV, radio, lezingen

twitter
Twitter

ACHTERGROND

Peter-Paul Verbeek (1970) is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en co-director van het DesignLab van de Universiteit Twente. Tevens is hij vice-decaan van de faculteit Behavioral, Management and Social Sciences

Verbeeks onderzoek richt zich op de relaties tussen mens en technologie, om daarmee bij te dragen aan filosofische theorievorming, ethische reflectie, en technologische ontwerppraktijken. In 2014 ontving hij een VICI premie om een theorie te ontwikkelen over de rol van technologie in kennis, moraal en metafysica. In 2008 ontving hij een VIDI premie voor onderzoek naar de vervagende grens tussen mens en technologie; in 2004 een VENI subsidie om de morele lading van technologie te onderzoeken. Hij is lid van de redactieraad van het tijdschrift Philosophy & Technology en SATS. Journal for Northern Philosophy.

Hij publiceerde onder andere Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things (University of Chicago Press 2011) en What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, and Design (Penn State University Press 2005). In het Nederlands verschenen Op de vleugels van Icarus (Lemniscaat, 2014), De Grens van de Mens (Lemniscaat, 2011) en De Daadkracht der Dingen (Boom, 2000).

Verbeek is lid van de Academie voor Technology en Innovatie (AcTI) en van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen. In 2012 ontving hij de Prof. Borghgraef prijs voor biomedische ethiek, in 2016 de World Technology Award in Ethics. Van 2010 tot en met 2012 bekleedde hij de Socrates leerstoel aan de Technische Universiteit Delft. In het najaar 2006 was hij gasthoogleraar aan de Universiteit van Aarhus (Denemarken). Sinds 2016 is hij honorary adjunct professor aan Aalborg University (Denemarken). Tussen 2011 en 2013 was hij voorzitter van De Jonge Akademie (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). Tussen 2013 en 2015 was hij president van de Society for Philosophy and Technology. 

Nevenfuncties en bestuurlijke posities:

  • Lid Raad voor Geesteswetenschappen (KNAW)
  • Lid COMEST: World Commission on the Ethics of Science and Technology (UNESCO)
  • Lid Raad van Toezicht TNO
  • Lid Programmaraad Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (NWO)
  • Lid Commissie voor Ethiek en Gezondheid (CEG)
  • Lid Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening (KNAW)
  • Lid Wetenschapscommissie NIAS (Netherlands Institute for Advanced Studies)
  • meer…