Staff

PROF. DR. IR. PETER-PAUL VERBEEK


foto: Olivier Middendorp

For my English website click here.

Afdeling Wijsbegeerte
Universiteit Twente
Postbus 217
7500 AE Enschede

Bezoekadres: Cubicus, room C311

+31-53-489 4460 (office)
+31-53-489 3133 (secr)
p.p.c.c.verbeek@utwente.nl 
www.ppverbeek.nl

Secretariaat: a.h.m.krooshoop@utwente.nl

achtergrond
Achtergrond

onderzoek
Onderzoek

publicaties
Publicaties

boeken
Boeken

in de media
In de media

columns
Columns

DesignLab
DesignLab

video / audio
TV, radio, lezingen

twitter
Twitter

ACHTERGROND

Peter-Paul Verbeek (1970) is hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en wetenschappelijk co-directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente. Hij is tevens honorary professor aan Aalborg University, Denemarken. Zijn onderzoek richt zich op de relaties tussen mens, technologie en samenleving en richt zich op filosofische analyse, ethische reflectie, en praktijken van ontwerp en innovatie. In het Nederlands publiceerde hij onder andere Op de Vleugels van Icarus (2013), De Grens van de Mens (2011) en De Daadkracht der Dingen (2000); in het Engels onder andere Moralizing Technology: Understanding and Designing the Morality of Things (2011) and What Things Do: Philosophical Reflections on Technology, Agency, and Design (2005).

Verbeek is lid van de World Commission on the Ethics of Science and Technology (COMEST) van UNESCO, de Programmaraad Maatschappelijk Verantwoord Innoveren van NWO, het bestuur van het Rathenau Instituut, het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (ministerie van VWS), de Raad voor Geesteswetenschappen (KNAW), de Wetenschapscommissie van het NIAS, en de Raad van Toezicht van TNO. Van 2010 tot en met 2012 bekleedde hij de Socrates leerstoel aan de Technische Universiteit Delft; in 2006 was hij gasthoogleraar aan de Universiteit van Aarhus (Denemarken). Tussen 2011 en 2013 was hij voorzitter van De Jonge Akademie (onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), en tussen 2013 en 2015 president van de Society for Philosophy and Technology. In 2014 ontving hij een VICI premie om een theorie te ontwikkelen over de bemiddelende rol van technologie in kennis, moraal en metafysica ('Theorizing Technological Mediation'). In 2008 ontving hij een VIDI premie voor onderzoek naar de vervagende grens tussen mens en technologie ('The Boundaries of the Human'); in 2004 een VENI subsidie om de morele lading van technologie te onderzoeken ('The Morality of Technology'). Hij is tevens lid van de Academie voor Technologie en Innovatie (AcTI) en van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen (KHMW). In 2012 ontving hij de Prof. Borghgraef prijs voor biomedische ethiek (Leuven), in 2016 de World Technology Award in Ethics (New York). 

meer…