Publications Prof. dr. Ciano Aydin

INTERNATIONAL JOURNALS

 • Aydin, C. (2017). How to Forget the Unforgettable?: On Collective Trauma, Cultural Identity, and Mnemotechnologies. Identity 17(3), p. 125-137. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2017). The Posthuman as Hollow Idol: A Nietzschean Critique of Human Enhancement. Journal of Medicine and Philosophy 42(3), p. 304-327. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2017). Phenomenological Traditions. The SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods. DOI: 10.4135/9781483381411.n426 [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. & Verbeek, P. P. C. C. (2015). Transcendence in technology. Techné: Research in Philosophy and Technology. 19, 3, p. 314-357
 • Aydin, C. (2015). The Artifactual Mind: Overcoming the 'Inside-Outside' Dualism in the Extended Mind Thesis and Recognizing the Technological Dimension of Cognition, (DOI: 10.1007/s11097-013-9319-x). Phenomenology and the Cognitive Sciences. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2013). On Freedom and Responsibility: Discovering the Human as a Trancendent Being. Religion, State and Society (DOI: 10.1080/09637494.2013.803907). [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2012). Transcendentie en het innerlijk: Over de religieuze dimensie van technologie en de technologische dimensie van religie, Bijdragen: International Journal in Philosophy and Theology, 74, p. 1-24. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2012). Het uiterlijk van het innerlijk: Extended Mind, technologie en de binnen-buiten scheiding, Tijdschrift voor Filosofie, 74, p. 701-728. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2012). Identiteit als opgave: Over techniek, zelfvorming en idealen. Wijsgerig Perspectief, 52(2), p. 30-38.
 • Aydin, C. (2011). Generalizing in a Pluralistic Society: From Kant’s Duty Ethics to Peirce’s Communitarian Ethics of Ideals. Cognitio, 12/1, p. 21-35. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2009). On the Significance of Ideals: Charles S. Peirce and the Good Life. Transactions of the Charles S. Peirce Society, 45/3, p. 422-443. [international peer-reviewed]
 • Nietzsche Research Group (ed.; member of the NRG). Kroniek van Recente Nietzsche-literatuur (IV). Tijdschrift voor Filosofie, 71, 2009, p. 149-216, contributed several reviews:
  • Baek, S.Y. Interpretation bei Friedrich Nietzsche: eine Analyse. Würzburg: Königshausen und Neumann 1999.
  • Christians, Ingo. Reiz und Sporn des Gegensatzes. Zu Friedrich Nietzsches Konzeption der Kraft. Würzburg: Königshausen & Neumann 2002.
  • Coriando, Paola-Ludovika. Individuation und Einzelnsein: Nietzsche, Leibniz, Aristoteles. Frankfurt/M: Vittoria Klostermann 2003.
  • Cox, Christoph. Nietzsche. Naturalism and Interpretation. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press 1999.
  • Hogh, A. Nietzsches Lebensbegriff. Versuch einer Rekonstruktion. Suttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler 2000.
  • Salehi, Djavid & Schmidt, Rudiger (Hrsg.). Nietzsche. Text Kontext. Weimar: Weimar Universitätsverlag 2000.
  • Schlimgen, Erwin. Nietzsches Theorie des Bewußtseins. Berlin/New York: De Gruyter 1999.
  • Striet, Magnus. Das Ich im Sturz der Realität. Philosophisch-theologische Studien zu einer Theorie des Subjekts in Auseinandersetzung mit der Spätphilosophie Friedrich Nietzsches. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 1998.
 • Aydin, C. (2008). Streven naar idealen in een post-moderne tijd: Charles S. Peirce over ethiek en esthetiek’, Tijdschrift voor Filosofie, 70/4, p. 671-704. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2008). Extended review of: ‘Nicola Erny, Konkrete Vernünftigkeit. Zur Konzeption einer pragmatischen Ethik bei Charles S. Peirce. Tübingen: Mohr Siebeck 2005.’ Tijdschrift voor Filosofie, 70/1, p. 147-151. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2007). Naar een proces-pragmatische grondslag voor het identiteitsbegrip: Peirce over potentialiteit, interactie en regulariteit. Tijdschrift voor Filosofie, 69/1, p. 35-78. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2007). Nietzsche on Reality as Will to Power: Toward an “Organization-Struggle Model. Journal of Nietzsche Studies, 33/1, p. 25-48. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. & Siemens, H. (2007). Extended Review of: ‘Nietzsche: Writings from the Late Notebooks, R. Bittner (ed.).’ Journal of Nietzsche Studies, 33/1, p. 94-104. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2006). Beyond Essentialism and Relativism: Nietzsche and Peirce on Reality. Cognitio, 7/1, p. 25-47. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2005). Nietzsche over de werkelijkheid als een georganiseerde strijd van willen tot macht. Tijdschrift voor Filosofie, 67/2, p. 207-243. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2002). De betekenis van Müller-Lauters Nietzsche-interpretatie. Tijdschrift voor Filosofie, 64/4, p. 743-764. [international peer-reviewed]

 

NATIONAL JOURNALS

 • Aydin, C. (2000). Review of: ‘A. Hostens, Friedrich Nietzsche - kind van zijn tijd. De vrije geest en de natuurwetenschappen, 2000.’ De Uil van Minerva, 16/2, p. 112-115. [national peer-reviewed]

 

BOOKS, OR CONTRIBUTIONS TO BOOKS

 • Aydin, C. (2016). Technische ‘beheersing’ alleen mogelijk bij gratie van de eerbiediging van het geheim. CDV: De toekomst van politieke partijen. Amsterdam: Boom.
 • Aydin, C. (2013). Vrijheid als zelfvorming: een anti-individualistische visie op vrije wil, idealen en techniek. P. Oomen (red.), Vrije wil – een hersenkronkel: Wetenschappers en filosofen over een fascinerende vraag. Kampen: Klement, p. 227-248.
 • Aydin, C. (2011). Wij zijn nooit natuurlijk geweest: NBIC-technologieën en de menselijke conditie. In R. Munnik (red.). God, mens en techniek: Over religieuze existentie in een technologische cultuur. Nijmegen: Valkhof Pers.
 • Aydin, C. (2011). De kunstmatige natuur van de mens: Over techniek, de menselijke conditie en idealen. Oratie leerstoel ‘Wijsbegeerte en technische wetenschappen – in relatie tot Christelijke levensbeschouwing’. Technische Universiteit Delft.
 • Aydin, C. (2011). Müller-Lauter’s Nietzsche. In A. Woodward (ed.). Interpreting Nietzsche: Reception and Influence. New York/London: Continuum Press, p. 99-116. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (with Siemens, H.), The Will to Power. In Keith Ansell Pearson (ed.). Nietzsche: Key Concepts and Ideas. Oxford: Basil Blackwell, forthcoming. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C., ‘Einverleibung.’ In P.J.M. van Tongeren, G. Schank, H.W. Siemens, Nietzsche Research Group (eds.), Nietzsche Wörterbuch, Band 2, Berlin/New York: De Gruyter, accepted and forthcoming. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C., ‘Fluss.’ In P.J.M. van Tongeren, G. Schank, H.W. Siemens, Nietzsche Research Group (eds.), Nietzsche Wörterbuch, Band 2, Berlin/New York: De Gruyter, accepted and forthcoming. [international peer-reviewed]
 • Aydin C. (2009). Maat houden: Waardigheid, vrije wil, kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid bij Efrem de Syriër. In M. Becker (ed.). Christelijk sociaal denken: traditie, actualiteit, kritiek. Budel: Damon/CvE, p. 13-31. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2008). The Struggle between Ideals: Nietzsche, Schmitt, and Lefort on the Politics of the Future. In H.W. Siemens & V. Roodt (eds.). Nietzsche, Power & Politics: Rethinking Nietzsche's Legacy for Political Thought. Berlin/New York: De Gruyter, p. 801-817. [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2007; ed.). De vele gezichten van de fenomenologie. Kampen/Kapellen: Klement/Pelckmans.
 • Aydin, C. (2007). ‘Inleiding.’ In C. Aydin (ed.). De vele Gezichten van de Fenomenologie, Kampen/Kapellen: Klement/Pelckmans, p. 7-14.
 • Aydin, C. (2007). Charles S. Peirce: Fenomenologie van Een, Twee en Drie. In C. Aydin (ed.). De vele Gezichten van de Fenomenologie, Kampen/Kapellen: Klement/Pelckmans, p. 197-218.
 • Aydin, C. (2004). ‘Chaos.’ In P.J.M. van Tongeren, G. Schank, H.W. Siemens, Nietzsche Research Group (eds.). Nietzsche Wörterbuch, Band 1, Berlin/New York: De Gruyter, p. 449-468. [international peer-reviewed]
 • Tongeren, P.J.M. van, Schank, G., Siemens, H.W. & Nietzsche Research Group (2004; eds.). Nietzsche Wörterbuch, Band 1. Berlin/New York: De Gruyter, (member of the Nietzsche Research Group). [international peer-reviewed]
 • Aydin, C. (2003). Zijn en Worden. Nietzsches Omduiding van het Substantiebegrip (dissertation). Maastricht: Shaker Publishing.
 • Aydin, C. (1999). Nietzsche over de werkelijkheid als vloeiende zin. In J. Baars & R. Starmans (eds.). Het eigene en het andere: Filosofie en Globalisering. Tilburg: Eburon, p. 11-25.

 

OTHER

 • Aydin, C. & Lemmens, P. (2000). Nietzsches en Heideggers offensief tegen het humanisme. In J. Sleutels (ed.). Global Village. Leiden, (online-publication: www.leidenuniv.nl/philosophy/publicaties/overige/filosofiedag/acta/aydinlemmens.pdf)