Papers in Non-Scientific Journals

1977 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1988 | 1990 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2016

Telgen, J., Uenk, N., J. en T. Robbe, Aanbesteden van sociale diensten; nieuwe spelregels, Sociaal bestek, (2016) nr. 3, pp.6-8

Telgen, J., Robbe, T. en N. Uenk, Wel of niet resultaatgericht inkopen: twee visies, Sociaal bestek, (2016) nr 3, pp. 12-14

Telgen, J. en Uenk, N., Resultaatgericht inkopen: hoe kan het?, Sociaal Bestek (2016) nr 3, pp. 15-17

Telgen, J., Inkopen met een vaste prijs, Deal, Vol 11 (2016), No. 1, pag. 37

2015

Telgen, J., Doelmatigheid versus rechtmatigheid, Tender Nieuwsbrief (2015), no. 7, pp. 1-2

Telgen, J., Misverstanden over publieke inkoop op een rij, Deal, Vol 10 (2015), No. 4, pag. 40-41

Telgen, J. en N. Uenk, Zorg op maat tegen lagere kosten vraagt vernieuwing, Deal, Vol 10 (2015), no. 4, pag. 36-39

2014

Sandra Lange, Jan Telgen, Fredo Schotanus. ‘Systematic review of 16 years of scientific literature on public procurement’. Public Procurement literature review.

Jan Telgen, ‘De beste prijs-kwaliteit verhouding?’ in CPD lustrumboek.

Jan Telgen, ‘Gemeenten veranderen van karakter’. Column in Deal; Vol. 9, no. 12 (2014), p. 37

Jan Telgen. ‘Blog: Gunnen is net gokken’. Congres ‘Doelmatig aanbesteden anno 2014’. Cobouw (dig. Editie)

Jan Telgen. ‘Vooral copy-paste’ . Artikel in Binnenlands Bestuur. Nov. 2014.

Jan Telgen. ‘Te weinig prestatieafspraken bij transities’. Artikel in Gemeente.nu 24 nov. 2014.

Jan Telgen. ‘Veel gemeenten blijven Awbz’tje spelen’ in Binnenlands Bestuur. 21 nov. 2014

Jan Telgen. ‘Gemeenten onderschatten decentralisatie zorg’ . Aanbestedings Café 19-11-2014.

Jan Telgen. ‘Een kwestie van vertrouwen.’ Interview in de Zorgkrant.

Jan Telgen in ‘Indiceren nieuwe stijl. Het WC-eend effect in de Wmo’. Zorgvisie

Telgen, J. in NRC 22 sept. 2014. ‘De politie lijkt nu ook corrupt te zijn. Justitie doet onderzoek naar politiemensen wegens corruptie bij, onder meer, de aanbesteding van politieauto’s.

Telgen, Manuntzia en Janssen. ‘Waarom het inbesteden van diensten op onbegrip stuit’. Cobouw september 2014.

Telgen, J., Uenk, N. en Lohmann, W.M., ‘Gemeenten als opdrachtgever’, Essay in Lucide 03, (2014), pp. 59-63.

Jan Telgen, ‘Geen aardverschuiving zonder incidenten’. Lucide nr. 03, herfst 2014.

Jan Telgen, Elisabetta Manunza en Wouter Lohmann. ‘Andere uitkomst als een van de inschrijvers toch niet meedoet.’ Column in Cobouw, September 2014.

Jan Telgen en Elisabetta Manunza. ‘Emvi ontbeert goedegunningsmethode’. Column in Cobouw. 28-8-2014.

Jan Telgen. ‘Veel gemeenten spelen AWBZ’tje met wijkteam’. Zorg+Welzijn. 13 aug. 2014

Jan Telgen. ‘Vaste prijs grote opdrachten mogelijk wapen tegen prijsduiken’. Interview in Cobouw. 12-07-’14.

Jan Telgen. ‘Inkopen in de publieke sector.’ Deal! April 2014. P. 37

Jan Telgen, Wouter Lohmann, en Elisabetta Manunza. ‘6 manieren om strategisch inschrijven te beperken’. Deal! April 2014 pp. 32-35

Jan Telgen. ‘Inkoop bepaalt Balans Gemeente en Zorgaanbieder’. Jeugdzorg E-magazine/2014. Pp. 16.

Jan Telgen, Niels Uenk, en Elisabetta Manunza. ‘Wanneer moet een publiekrechtelijke instelling aanbesteden?’ Interview Deal! Maart 2014.

Jan Telgen. ‘Geen stemwijzer voor decentralisatie zorg’. Medisch Contact 13 maart 2014.

Jan Telgen en Niels Uenk. ‘Oma’s veilen – de nuance voorbij’. Zorgvisie nr. 21 maart 2014. Pp. 2.

Jan Telgen. ‘Inkoop bepaalt balans gemeente en zorgaanbieder’. Artikel Gemeente.nu 24 maart 2014.

Jan Telgen. ‘Er moet een vangnet zijn’. Interview Zorg+Welzijn. Maart 2014.

Wouter Lohmann, Jan Telgen en Elisabetta Manunza. Strategisch inschrijven: wanneer mag het écht niet? Deal! Januari/februari 2014.

2013

Jan Telgen. Social Security. Supply Management. May 2013.

Jan Telgen. Geen zin om over korting te zeuren. TOM dec. 2013.

Jan Telgen. Ontwikkelingshulp. ‘Deal! September 2013.

Wouter Lohmann, Elisabetta Manunza en Jan Telgen. ‚ Rechtsbescherming voor inschrijvers.’ Deal! December 2013.

Johansen, Svenja en Jan Telgen. ‘Het MSU+ model op de schop: MSU++.’ Deal! november 2013. Pp. 22-25.

Jan Telgen. ‘Gemeenten moeten zelf regisseurs in dienst nemen’. Interview Zorg+Welzijn no. 11. Nov. 2013.

Wouter Lohmann, Elisabetta Manunza, Jan Telgen. ‘Gunningsmethodieken voor uitzendwerk‘. Deal#10. Oktober 2013

Herman Keppy. ‘Recipe for disaster’ Vermelding Jan Telgen in redactioneel voorwoord Zorg+Welzijn Okt. 2013

Telgen, J. ‘Sociale domein wordt grootste taak van gemeenten’. Zorg+Welzijn Sept. 2013

Marten Muskee. ‘Op zoek naar innovatieve inkoop jeugdzorg’. VNG Magazine 17/2013.

Koos Plegt. ‘Blijmoedige Inkoper overheid heeft top-down-ondersteuning nodig.’ Deal! Juli/augustus 2013. Panel discussie tijdens NEVI-PIANOo congres 6 juni 2013.

Telgen, J. ‘De decentralisatie? Ik hou mijn hart vast!’ Zorg+Welzijn 15 juli 2013.

Telgen, J. Miskopen van de overheid. Interview in Groene Amsterdammer. 12-06-2013.

Wouter Stolwijk, Jan Telgen. Concurrentie ondergeschikt bij inkoop. Interview in Cobouw; 07-06-2013.

David van Ee (InShare). Los weeffouten Aanbestedingswet praktisch op. Interview 2013-05-06.

Telgen, J. De oude manier moet overboord. Interview in Zorgvisie Magazine 4 april 2013.

Telgen, J. en E. Manunza, Meer inzicht in aanbesteden hard nodig. Interview in Staatscourant 28 mei 2013. P. 6

Telgen, J. en W.M. Lohmann, Gemeenten dreigen speelbal te worden, Zorg en Welzijn, Vol 19, no.3 (2013) pp. 36-38

Telgen, J. Brussels hoop: e-tendering hoog op bestuurlijke agenda! Interview in Deal!, vol. 8 no. 1/2 (2013) p. 20

Telgen, J. Nieuwe wet zeer beperkt houdbaar. Interview in Cobouw 50; 18 maart 2013.

Telgen, J. 8 dilemma’s van de inkoper. Wel of Niet? Nu of straks? Zij of ik? Interview in InSkoop april 2013.

Telgen, J., Entree in de publieke sector, Deal!, Vol. 8, no. 1/2 (2013), p. 37

2012

Ruel, H.J.M., Vehof, T. & Telgen, J. (2012). Federal Procurement Market Entry in the United States: Success Factors and Barriers for foreign companies. University of South Australia, Adelaide, The Australian and New Zealand International Business Association (ANZIBA) Conference.

Vehof, T., Ruel, H.J.M. & Telgen, J. (2012). Entering the United States Federal Procurement Market: success factors and barriers for foreign firms. (pp. 225-248). WA UK: Emerald Publishers Ltd

Telgen, J., Aanbestedingssoap, Deal! Vol. 7 (2012), no. 6, p. 35

2011

Telgen, J., I have a dream, Deal! (deel I), Vol. 6 (2011), no. 5, pp. 22-24

Telgen, J., I have a dream, Deal! (deel II), Vol. 6 (2011), no. 6, pp. 26-27

Telgen, J., Laten we toch leren van anderen, Deal! Vol. 6 (2011), no. 10, p. 41

Telgen, J. en T. Robbe, Aanbesteden van de Wmo: is dat nou politiek? CDA Bestuursforum, Vol. 35 (2011), no. 10, pp. 14-15

2010

Telgen, J. en R. de Groot, Andere aanbesteding Wmo stelt cliënt weer centraal, CDA Bestuursforum, Vol. 34, no. 5, pp. 6-7

Bouman, G. en J. Telgen, Zwengel het marktmechanisme aan, Zorgvisie, Vol. 40, no. 2 (2010), pag. 24

Ssennoga, F. and J. Telgen, Integrating socio-economic policies into the Public Procurement framework. Proceedings of the 4th International Public Procurement Conference, Seoul (2010)

Telgen, J., and F. Schotanus, The effects of full transparency in supplier selection on subjectivity and bid quality, Proceedings of the 4th International Public Procurement Conference, Seoul (2010)

Telgen, J., Inkopen wordt niet leuker, maar wel makkelijker, in NEVI CPD Jubileumuitgave 2004-2009 (2010), pp. 27-34

Telgen, J., Aanbesteden of subsidieren van Wmo, ZKopers, nr. 6 (2010), 32-33

Telgen, J. & Schotanus, F, Supplier selection requires full transparency. In J. Hallikas, A.K. Kahkonen, K. Lintukangas & V.M. Virolainen (Eds.), Proceedings of the 19th IPSERA Conference (2010) Finland: Lappeenranta University of Technology

Telgen, J., De juridificering is ver doorgeslagen. Deal!, mei 2010, 14-17

Telgen, J., Post qualification, Deal!, Vol. 5 (2010), no. 7/8, p.35

2009

Telgen, J., Aanbesteden: moet dat nou echt?, Zkopers, Vol. 1 (2009), no. 1, pp. 28-29

Telgen, J. Maatschappelijke ontwikkelingen en inkoop: kansen genoeg, Deal!, Vol. 4 (2009), no. 3, p. 37

Telgen, J., Aanbesteden kan ook anders, Zkopers, Vol. 1 (2009), no. 2, pp. 30-32

Telgen, J., Kwaliteit beloven is makkelijk, Zkopers, Vol. 1 (2009), no. 3, pp. 22-23

Telgen, J. en R. Meijer, Proportionaliteit verankerd in aanbestedingswet, Cobouw, 6 juli (2009), pp. 14-15

Telgen, J., Innovaties om leveranciers scherp te houden, Deal, Vol 4 (2009), no. 7/8, p. 28-29

Telgen, J., Foreword to Procurement trends in Uganda, Fountain series in Law and Business studies, Fountain Publishers, Kampala (2009), pp. xi-xii

Telgen, J. en H. Kruimer, Aanbestedingsregels laten heel veel ruimte voor vrijheid, Onderwijs en Gezondheidszorg, Vol. 33 (2009), no.6, pp. 3-5

Telgen, J., Aanbesteden van wat?, Zkopers, Vol. 1 (2009), no. 4, pp. 18-19

Telgen, J., Krijgen we echt wel kwaliteit?, Zkopers, Vol. 1 (2009), no. 5, pp. 30-31

Telgen, J. IRSPP, Deal!, Vol. 4 (2009), no. 12, p. 39

2008

Telgen, J., Leve de aanbesteding, Zorgvisie, Vol. 38, No. 1 (2008), pp. 18-19

Linthorst, M.M. and J. Telgen, The splitting value: analyzing the value of buying in separate lots, Proceedings of the Ipsera conference, Perth (2008), pp. 461-468

Schotanus, F., J. Telgen and L. de Boer, Success factors for managing purchasing groups: an empirical survey, Proceedings of the Ipsera conference, Perth (2008), pp. 245-257

Telgen, J., Wat gebeurt er allemaal?, Deal, Vol. 3, No 4 (2008) p. 41

Linthorst, M. J. Telgen en F. Schotanus, Buying bundles: the effect of bundle attributes on the value of bundling, Proceedings of the International Public Procurement Conference, Amsterdam (2008)

2007

Plu, R.C., en J. Telgen, Het gewicht van het gewicht, Facto Magazine, No. 1/2, (2007), pp. 30-32

Telgen, J. en K. Idzenga, Conditioneel inkopen, Facto magazine, No. 5 (2007), pp. 62-65

Telgen, J. Aanbesteden onder de drempels, Deal, No. 10 (2007), p. 45

Telgen, J. De risico's van gunningssystemen. Tender nieuwsbrief, november (2007), 1-3

Telgen, J., Aanbestedingen kunnen stukken slimmer, WMO Magazine, Vol. 1, No. 9 (2007), pp.9-11

2006

Harland, C, G. Callendar, L. Knight, J. Telgen, K. Thai and H. Walker, Public procurement as a lever of government reform: international research evidence, Proceedings of the San Diego IPSERA Conference (2006)

Schotanus, F., J. Telgen and L. de Boer, How to solve an allocation problem, Proceedings of the 15th IPSERA Conference, San Diego (2006)

Schotanus, F. and J. Telgen, Implications of a classification of forms of cooperative purchasing, Proceedings of the 15th IPSERA Conference, San Diego (2006)

Boer, L. de, M. Linthorst, F. Schotanus, J. Telgen, An analysis of some mistakes, miracles, and myths in supplier selection, Proceedings of the 15th IPSERA Conference, San Diego (2006)

Linthorst, M.M. and J. Telgen, Procurement’s Value – What Are We Really Measuring, accepted for publication in Advancing Public Procurement: Practices, Innovation and Knowledge-Sharing (2006)

Blom, M. en J. Telgen, Lokale Rekenkamer doorgelicht, Openbaar Bestuur, No. 9, (2006), pp. 23-25

Telgen, J., Invloed bestuurders en politici groot bij aanbesteding, CDA Bestuursforum, Vol. 30, no. 12 (2006), pp. 12-13

Telgen, J., Aanbesteden kan beter, Deal, Vol. 1, No 2 (2006), p. 55

2005

Telgen, J. en M. Cobben-Mulder, Inkoopmanagement met cijfers, Facility Management Magazine, Vol. 18, no 131 (2005), pp. 30-31

Schotanus, F., J. Telgen, Implications of a classification of forms of cooperative purchasing, in: Wynstra, J.Y.F., K. Dittrich, and F.P.H. Jaspers (Eds.), Dealing with Dualities. Proceedings of the 21st IMP Conference, Rotterdam (2005)

2004

Telgen, J., Goede voornemens, Facto Magazine, Vol. 2, no 1 (2004), p. 35

Telgen, J., J.P. Papenhuijzen en P.A.C. Tazelaar, Integriteit krijgt handen en voeten, Overheidsmanagement, Vol. 17, no 2 (2004), pp. 53-55

Telgen, J. and P. Leyenaar, Professional Purchasing in the dutch public sector, Journal of Public Procurement, International Conference on Public Procurement Proceedings Vol 3 (2004) pp

Telgen, J., Purchasing control, Compliance and the Box: purchasing management based on hard data, Journal of Public Procurement, International Conference on Public Procurement Proceedings Vol 3 (2004) pp 105-116

Telgen, J., A.Boomsma en K. Idzenga, Europees aanbesteden: spelregels voor 25% van de economische activiteit. BK Trends, Vol 18, no 10 (2004), pp. 28-31

Telgen, J. en J.P. Papenhuijzen, Lappendeken wordt langzaam hersteld, Tijdschrift voor Inkoop & Logistiek, Vol. 20, no 11 (2004), pp. 20-21

Knight, L., N.D. Caldwell, C. Harland and J. Telgen, Government Reform and Public Procurement – report from the first International research study on Public Procurement, (2004) Bath, UK, Centre for Research in Strategic Purchasing and Supply, University of Bath

2003

Telgen, J. and Van Vliet, H. , Purchasing consequences of Dutch health care organisation and financing. Proceedings of the International Research Study of Public Procurement workshop, Budapest, Hungary, 2003, 10-12 April, pp 223-229

Telgen, J., Gemekker over de regels helpt niet, CDA Bestuursforum, Vol. 27, no 5 (2003), p. 23

Schotanus, F., J. van Putten, J. Telgen, Balanced Scorecard voor Inkoopteams bij NS, Tijdschrift voor Inkoop & Logistiek, Vol. 19 no 9 (2003)

Telgen, J., Inkoopdiagnose in soorten en maten, Tijdschrift voor Inkoop & Logistiek, Vol. 19, no 10 (2003), pp. 23-25

Telgen, J. en M. Mulder, Besturen van de inkoopfunctie met behulp van cijfers, Manifest Professionalisering Inkopen en Aanbesteden, Significant, 2003, pp. 21-26

2002

Telgen, J., Anticyclisch inkopen, VNG magazine, Vol. 56, no. 46 (2002), p. 11

Telgen, J., Kies uw rekenvergoeding, Bouwers, no 5 (2002), p. 19

2001

Telgen, J. and C. Pop-Sitar, Possible kinds of value added by the purchasing department, Proceedings of the 10th International IPSERA conference (2001), Jonkoping, pp. 803-814

Telgen, J., De overheid op weg naar professionele inkoop: zoekend maar niet verdwaald, Overheidsmanagement, Vol 14, no 12 (2001) pp 341-344

Telgen, J., De opmars van elektronisch inkopen: E-procurement ook meer en meer voor primaire processen, Inkoopvisie, Vol (2001), pp 26-28

2000

Telgen, J., Elektronisch inkopen maakt procesverbetering los van leverancier, Logistiek Krant (2000) no. 3, p.8

1999

Van der Krift, J.T.A., en J. Telgen, Aanbesteden is een vorm van inkopen, Facility Management Magazine (1999) no. 2, pp. 28-30

Telgen, J., Inkoopcontrol: graadmeter voor verbeteringen, Rendement Vol. 10, (1999), no. 3, p. 52

Telgen, J, R.A. Lennartz en J.T.A. van der Krift, De verborgen schat van de woningcorporaties, Aedes magazine, Vol.25, no. 26 (1999), pp. 14-17

1998

Telgen, J., Kiezen als kunst, Nijenrode Management Review (1998) no. 12, pp. 74-75

Telgen, J., J.T.A. van der Krift en J.P. Papenhuijzen, Inkoop en Europees aanbesteden, in: J. Hemels (ed) Besturen en innovatie, Vol 15 (1998), pp. K 0900-1 - 18

Telgen, J., Op weg naar een transparante markt, Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek, Vol. 14 (1998), no. 5, pp. 6-11

Telgen, J. Revolution through Electronic Purchasing. In: Lamming, R. C., Grickus, I. (Eds.), Supply Strategies: Concepts and Practice at the Leading Edge, Proceedings of the 7th International Annual IPSERA Conference. London (1998), pp. 499-504

Telgen, J., Inkoopcontrol is essentieel voor inkoopfunctie, Tijdschrift voor Inkoop & Logistiek, Vol. 14(1998), no. 10, pp. 19-20

Telgen, J. en M. Lenselink, Inkoopcontrol geeft basis voor verbeteringsacties, ZM Magazine, Vol. 14, (1998), no. 12, p. 39

Telgen, J., Voordelen van de EU aanbestedingsrichtlijnen, Tender Nieuwsbrief (1998), no. 6, pp.1-2

1997

Telgen, J., Internet krijgt impact op inkoop, Inter Info (1997), no. 2, p. 17

Telgen, J., L. de Boer en G.R. Zomer, Inkoopmanagement in Nederlandse zorginstellingen, Logistiek Actueel, Vol. 1 (1997), pp. 3-4

Telgen, J., Inkopen is meer dan alleen bestellen, Zorgvisie, (1997), no. 3, pp. 20-22

Telgen, J., Professionaliteit bij inkoop kan stukken beter, VEA Journaal, Vol. 9, (1997), no. 1, pp. 6-8

Telgen, J., Harder onderhandelen is geen oplossing, Zorg voor inkoop, Intrakoop special (1997), pp. 4-5

Papenhuijzen, J.P., E. Thijssen and J. Telgen, Inkopen via de Europese regelgeving, Nijenrode Management Review, Vol. 1 (1997) no. 6, pp. 84-88

Telgen, J., Meer control naar inkoop in de zorgsector, Controllers magazine, Vol. 10, (1997), no. 2, pp. 50-53

Telgen, J., Internet dringt snel door in inkoopwereld, Tijdschrift voor Inkoop & Logistiek, Vol. 13 (1997), no. 5, pp. 67-68

Telgen, J., G.R. Zomer en L. de Boer, The efficiency and effectiveness of Government Purchasing in the Netherlands, Ipsera Conference Proceedings, Naples (1997), pp T8/2 1-8

Schuld, T.C.A., E. Pothof en J. Telgen, Leren van cijfers, in: Werk voor gemeenten: de atlas, VNG Uitgeverij (1997), pp. 145-158

Telgen, J., Inkopen in de gezondheidszorg, ZM magazine, Vol. 11 (1997), no.7/8, pp. 2-4

Lenselink, M. en J. Telgen, Verbetering van inkoop, VDB magazine, Vol. 19 (1997), no. 4 , pp. 32-33

1996

Telgen, J., Inkoop is ook een directietaak, Totaal in Metaal, Vol. 5 (1996), p. 5

Telgen, J., Een voor allen of ieder voor zich, Inkoop en Logistiek, Vol. 12 (1996), no. 4, p. 45

Telgen, J. en B. de Lange, Systemen helpen inkopers bij strategisch inkoopbeleid, Automatiseringsgids, Vol. 30 (1996), no. 44, p. 19

1995

Telgen, J., Besliskunde; beslissen met inzicht, Kwantitatieve Methoden, (1995) no 49, pp. 125-137

Telgen, J., Ketenmanagement - maar wie bestuurt de keten?, Holland Management Review, Winter 1995, p. 13

Telgen, J., Voorwoord bij het boek "Facilitair Inkoop Management" door G. Rietveld, Academic Service, (1995)

Telgen, J., Bent U ook onbewust incompetent als het om inkoop gaat?, Het Ziekenhuis, Vol. 25 (1995), no. 5, p. 17

Telgen, J. en L. de Boer, Gemeenten ontduiken massaal Europese aanbestedingsregels, Binnenlands Bestuur, Vol. 16 (1995), week 20, pp. 2-5

de Boer, L. en J. Telgen, Aanbestedingen door gemeenten: een onderzoek naar de naleving van EG richtlijnen, Binnenlands Bestuur, Vol. 20 (1995), pp. 16-20

Telgen, J., Manager, wat moet u met inkoop, Binnenlands Bestuur, Vol. 16 (1995), week 20, p. 15

Telgen, J., Kiezen is een kunst, CDActueel, Opiniemagazine van het CDA, Vol. 15 (1995), no. 8, p.14

Telgen, J., Groei in inkoop, in: Inkoop en Logistiek Management in de Instellingen van Gezondheidszorg op weg naar 2000, jubileumboek NVIG (1995), p. 27

Telgen, J., Kwaliteitsverbetering door een professionele inkoopfunctie, Inskoop, Vol.3 (1995) no. 3, pp. 6-7

de Boer, L., J. Telgen en A. Woudstra, Inkoopmanagement bij gemeenten, Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek, Vol. 11 (1995), no. 11, pp. 14-20

1994

Telgen, J., Inkoop met overzicht, Holland Management Review, (1994) no 40, pp 85-92

Telgen, J., Van kaasschaaf naar cultuurshock, Randstad Data, (1994), no. 1, pp. 2-4

Telgen, J., G.M.M. van Bussel e.a., Van Goodwill naar Pensioen, Bijlage 4 bij het Eindrapport van de commissie Biesheuvel, Gedeelde zorg: betere zorg, (1994), pp. 195-256

Telgen, J., De logistiek manager? dat is de directeur, Rendement, (1994), no 1., pp 32-33

Telgen, J., Inkoop moet leven in de hele organisatie, Binnenlands Bestuur, Vol. 15 (1994), week 19-20, pp. 20-21

Telgen, J. en L. de Boer, Van echte professionalisering en strategische visie is geen sprake, Binnenlands Bestuur, Vol. 15 (1994), week 19-20, pp. 4-7

Telgen, J., L. de Boer en J.I.H. Buter, Purchasing as a multidisciplinary science, Proceedings of the 10th annual IMP symposium, Groningen (1994)

1993

Telgen, J., De organisatie van wiskundig Nederland, Forum, Nieuwsbrief ITW, jaargang 3 (1993), no. 5, pp 7-8

Telgen, J. and P.J.M. van de Griendt, Reliability - the creation of peace of mind, Source magazine, (1993), issue no. 12, pp. 4-5

Telgen, J., Besliskunde; de trucendoos voorbij, Transport en Opslag, jaargang 17 (1993), no. 6, pp. 46-47

Muller, R.K. en J. Telgen, Logistieke beslissingen en informatievoorziening in onderlinge samenhang, Handboek Bestuurlijke Informatiekunde, Samsom (1993), pp. C 1500-1 - C 1500-26

Telgen, J., H. Zandvoort en G.M.M. van Bussel, Tijd voor geld en geld voor latere tijden, in: Tijd als kritische factor, Coopers & Lybrand (1993), pp. 129 -136

Telgen, J. en F.H. Huele, Simulatie van bedrijfsprocessen, NIVE Management Magazine, Vol. 3, (1993), no. 5, pp. 17-19

Telgen, J. en P.G.T.M. Kremer, Logistiek management en besluitvorming in organisaties, BIK mag, Nieuwsbrief Bestuurlijke Informatiekunde (1993), Vol. 1, no. 6, pp. 12-15

Telgen, J., Logisticus moet pijngrens verleggen, Transport en Opslag (1993), Vol. 17, no. 11, pp. 70-71

Telgen, J., H. Zandvoort en G.M.M. van Bussel, Pensioen als personeelsinstrument, Direktie Zaken, Tijdschrift voor direkteuren en hun adviseurs, (1993), no. 2, pp. 59-61

1990

Huitink, B.M.W.J. en J. Telgen, Ruik onraad bij voorraad, Holland Harvard Review, Vol. 23 (1990), pp. 70-75

Van Bussel, G.M.M. en J. Telgen, Pensioenbeleid voor ondernemingen, in: Financiering en Belegging, stand van zaken anno 1990, P.C. van Aalst, H. Berkman en N.L. van der Star (ed.), (1990), pp. 143-152

1988

Pijpers, A. and J. Telgen, Computersystemen als sta-in-de-weg voor de logistiek, Inkoop en Logistiek, Vol. 4, no. 10 (1988), p. 32

Pijpers, A. en J. Telgen, FPA: niet zomaar een automatiseringsproject, Inkoop en Logistiek, Vol. 4, no. 9 (1988), p. 67-68

1985

Telgen, J. MCDM problems in Rabobank Nederland, in: G. Fandel and J. Spronk (eds.), Selected readings in multiple criteria decision methods and applications, Springer Verlag, New York - Heidelberg (1985), pp. 307-316

1984

Telgen, J. Operations Research bij de Rabobank, Kwantitatieve Methoden, Vol. 15 (1984), pp. 152-157

1983

Telgen, J., An MCDM problem in banking, in: P. Hansen (ed.), Essays and Surveys on Multiple Criteria Decision Making, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 209 Springer Verlag, New York - Heidelberg (1983), pp. 372-378

1982

Smith, R.L. and J. Telgen, Solving deterministic problems by probabilistic methods, Operations Research Verfahren, Vol. 43 (1982), p. 159 (extended abstract)

1981

Spronk, J. and J. Telgen, An ellipsoidal interactive multiple goal programming method, in: J.N. Morse (ed.), Organizations: Multiple Agents with Multiple Criteria, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 190 Springer Verlag, New York - Heidelberg (1981), pp. 380-387

1977

Telgen, J. Onderhoudssystemen voor Locomotieven, (Maintenance systems for railway locomotives) in J.M. Anthonisse et. al. (eds): Bundel Toegepaste Besliskunde, Samsom, Alphen a.d. Rijn - Brussel (1977), pp. 2200-2230