Books

Telgen, J. (editor), Innovatiegericht Inkopen, PIANOo, Den Haag (2010)

Telgen, J, R. Plu, H.T. Kruimer, J. van Pelt, E. Faase, Schoonmaakaanbestedingen: voorkom uitglijders, OSB, Den Bosch (2008)

Thai, K.V. and J. Telgen (ed.), Proceedings of the 3rd IPPC Conference: Enhancing best practices in Public Procurement, Amsterdam (2008), ISBN 0-9668864-4-5

Knight, L.A., C.M. Harland, J. Telgen, G. Callender. K.V. Thai and K.E. McKen (eds), Public Procurement: International Cases and Commentary, Routledge, UK (2007)

Hellendoorn, H.H., E.M. Sluis-Thiescheffer, A.A. ter Wiel en J. Telgen, Sociaal overwogen aanbesteden, Ministerie van VWS/VNG, Den Haag (2007)

Thai, K.V., A. Araujo, R.Y. Carter, G. Callender, D. Drabkin, R. Grimm, K.R. Ejlskov Jensen, R.E. Lloyd, C.P. McCue and J. Telgen (eds), Challenges in Public Procurement: an international perspective, PrAcademics Press, Boca Raton, Florida, USA (2004)

Schotanus, F. , M. van der Lans en J. Telgen, Inkoopsamenwerking; van theorie naar praktijk, NEVI, Zoetermeer (2004)

Harink, J.H.A., J. Telgen en P. Streefkerk, Inkoopmanagement in gemeenten, Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer (1999)

Lenselink, M. en J. Telgen, Inkoopmanagement in de zorgsector, Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer (1998)

Telgen, J., Inzicht en overzicht; de uitdagingen van Besliskunde en Inkoopmanagement, Oratie, Universiteit Twente, (1994)

Telgen, J., Verzin een list, Oratie, Universiteit Twente, (1988)

Karwan, M.H., V. Lofti, J. Telgen and S. Zionts, Redundancy in Mathematical Programming, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 206, Springer Verlag, New York - Heidelberg (1983)

Telgen, J. Redundancy and Linear Programs, Mathematical Centre Tract 137, Mathematisch Centrum, Amsterdam (1981)