Ir. I.J.H. Maathuis (Ivo)

PhD Student
Ravelijn room RA4424

Address
Ivo J.H. Maathuis
MB-STePS
PO Box 217
7500 AE Enschede

E-mail: i.j.h.maathuis (at) utwente.nl
Telephone: (053) 489 3305/3353
Fax: (053) 489 2159

Background

Ivo received his MSc “Philosophy of Science, Technology and Society” at the University of Twente in 2003. Within this master he took several courses in electrical engineering, especially in ICT. His master’s thesis was about the battle between competing protocol stacks on the Internet, namely OSI and TCP/IP. After his graduation he worked as a junior researcher at the Centre for Studies of Science, Technology and Society (later STePS) at the University of Twente. He was mainly involved in research on the role of trust in digital patient monitoring technologies for heart failure patients. After that he worked as a researcher for the Animal Sciences Group of Wageningen UR at the cluster of Systems Innovation. In October 2009 he started his PhD research, again at the department of STePS, on how engineers can anticipate conflicting norms of care in the development of telemonitoring technologies.

Research

Ivo’s research is about how engineers can achieve a careful balance between conflicting norms in the development of telemonitoring technologies, namely surveillance by technological devices on the one hand and control and autonomy of patients and nurses on the other.

Onderzoek
Telecare at Home: Het Telecare at Home onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de manier waarop technologen kunnen anticiperen op conflicterende normen betreffende autonomie en surveillance ingebouwd in telemonitoring apparaten. Dit zijn apparaten die het mogelijk maken de conditie van chronische patiënten thuis in de gaten te houden door gebruik van informatie en communicatietechnologie, waardoor de zorg voor deze patiënten kan verbeteren. Telemonitoring technologieën zijn een belangrijke innovatie omdat ze een bijdrage leveren aan het oplossen van de kloof tussen vraag en aanbod in de zorg door taken van specialisten en artsen te delegeren naar verpleegkundigen, patiënten en apparaten. Deze technologie brengt een belangrijke verandering in de tradities en normen in de gezondheidszorg met zich mee. Aan de ene kant wordt er een toenemende verantwoordelijkheid van verpleegkundigen en patiënten verwacht, waardoor hun autonomie toeneemt. Aan de andere kant is het juist de bedoeling dat telemonitoring apparaten het monitoren deels overnemen van verpleegkundigen en patiënten. Deze conflicterende normen spelen een belangrijke rol in de acceptatie van deze technologie. De centrale vraag van dit onderzoek is daarom: hoe kunnen telemonitoring apparaten zodanig worden ontworpen dat er een zorgvuldige balans wordt gevonden tussen surveillance door apparaten en de autonomie van patiënten en verpleegkundigen. Om deze vraag te beantwoorden zal er een vergelijkend, internationaal onderzoek worden gedaan naar de ontwerp- en gebruikspraktijken in Europese landen. Op basis van deze inzichten zal er een ontwerp perspectief worden ontwikkeld in de vorm van richtlijnen en protocollen die ontwerpers kunnen ondersteunen om de juiste balans te vinden tussen deze normen.

Teaching

 • 2010_194111140 Civiele Techniek in Nederland (2010) - Instructor
 • 2011_194111140-2A Civiele Techniek in Nederland (2011) - Teaching assistant

Networks

 • The Netherlands Graduate School of Science, Technology and Modern Culture (WTMC)
 • European Association for the Study of Science and Technology (EASST)
 • Society for Social Studies of Science (4S)
 • ASSIST SRO

Other activities

 • Head of the organizing committee of the STePS WC 2010 Soccer Pool
 • Head of the organizing committee of the STePS EC 2012 Soccer Pool

Publications

 • Maathuis, I.J.H. (forthcoming 2013) Het verkeer in Hengelo in het Interbellum. Hengelo toen en nu.
 • Maathuis, I.J.H. (2008) What are side effects of Quality Assurance Systems on farm level in Dutch pork industry. Deliverable of Q-PorkChains WP 2.3.
 • Greef, K. de, Maathuis, I.J.H., Casabianca, F. (2008) Diversification of the Dutch pork chain – Initiatives to meet threats from market and society. In: 8th European IFSA Symposium, Empowerment of the rural actors: a renewal of Farming Systems perspectives, 6 - 10 July, Clermont-Ferrand, France. - Event: Empowerment of the rural actors: a renewal of Farming Systems perspectives, 2008-07-06/ 2008-07-10.
 • Maathuis, I.J.H., Dubbeld, L. en N.E.J. Oudshoorn (2006) Hartritmestoornissen diagnosticeren op afstand en de ervaringen van de patiënt. Patient Care 33(4): 41-43.
 • Maathuis, I., Smit, W.A. (2003) ‘The Battle between Standards: TCP/IP vs OSI – Victory through Path Dependency or by Quality?’ In: Tineke M. Egyedi, Ken Krechmer and Kai Jacobs (eds.), Standardization and Innovation in Information Technology, SIIT-2003 Proceedings. Piscataway, NJ: IEEE and Delft: University of Technology, Faculty of Technology, Policy and Management. p. 161-176. ISBN 0-7803-8172-6.