T.H. Harmsen (Harm) MSc

PhD student
Ravelijn room RA 4424

Address
T.H. Harmsen
MB-STePS
PO Box 217
NL - 7500 AE Enschede

E-mail: t.h.harmsen@utwente.nl
Telephone: (053) 489 6697
Fax: (053) 489 2159

Background

Harm is a PhD student at the department of Science, Technology, and Policy studies (STəPS) at University of Twente. He holds a Master of Environmental Sciences from Wageningen University. His current research focuses on business model development for local energy initiatives.

Teaching

 • Guest lecturer Seminar Interdisciplinarity in Scientific Research and Education, Wageningen University (2012-2014). Course guide ESA-32303.
 • Guest lecturer System Innovation and Strategic Niche Management, course within the Master Track Sustainable Energy Technology. University of Twente (2015-…).

Networks

 • Panel member NIG-research colloquium 'Energy and climate governance'.
 • Member of The Netherlands Graduate Research School WTMC.

Publications (among others)

 • Coenen, F., T. Harmsen, and T. Hoppe. (2013). Adverse effects of national funding schemes on the role of local authorities in energy and climate governance; the cases of four policy support schemes in the Netherlands. Paper presented at the Annual NIG Work Conference, 28/29 November 2013, Enschede, The Netherlands.
 • Harmsen, T. (2012) Duurzaam voedselbeleid faalt door verkokering. Rooilijn, 05-12, Universiteit van Amsterdam, pp. 356-361.
 • Harmsen, T. (2013) Grens aan bestaansrecht van gemeente. Binnenlands Bestuur, 16, 2013. p. 27.
 • Harmsen, T. (2013) Huis van Thorbecke vereist renovatie. Binnenlands Bestuur
 • Harmsen, T. (2014) Huis van Thorbecke vereist renovatie. Rooilijn, 02-14, Universiteit van Amsterdam.
 • Harmsen, T. (2013) Nederlands klimaatbeleid ratjetoe. Openbaar bestuur, Nr. 7, pp. 16-17.
 • Harmsen, T. & Lamers M. (2013) Nederlands klimaatmitigatiebeleid top-down of bottom-up? Onderzoek naar de gemeentelijke sturingsrol binnen het klimaatmitigatiebeleid. Bestuurskunde, (22) 3, pp. 65-74.
 • Harmsen, T. (2014) New public management: revolutie of evolutie? Binnenlands Bestuur.
 • Harmsen, T., Derkzen, P.H.M., Jacobs, J.G.M., Kamp, A. van de, Staal, T.G., Zandbergen, J. van, Kukreja, R., Proos, R.M.W. (2012) Nieuw duurzaam voedselbeleid ineffectieve strategie. Openbaar Bestuur, Nr. 8/9, pp. 27-32.
 • Harmsen, T. (2009) Project handhaving EPC. Onderzoek naar de naleving van de energieprestatie coëfficiënt bij nieuwbouw in de regio Achterhoek.
 • Harmsen, T. (2015) Vage doelen gemiste kans. Verwachtingen energieakkoord ongewis. Binnenlands Bestuur, p. 40).
 • Kukreja, R., Harmsen, T., Kamp, A. van de, Zandbergen, J. van, Proos, R.M.W. en Staal, T.G. (2011) Kies Keurig: Onderzoek naar de stimulering van productie en consumptie van duurzaam voedsel op gemeentelijk niveau door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2012) Rapportage evaluatie Klimaatakkoorden deel 2: Analyse en aanbevelingen voor de klimaatagenda.