2004-heden

Begeleide scripties

 • Eveline Kunst, Op Overeenstemming Gericht Overleg: forum of arena? Een onderzoek naar de organisatorische vormgeving van en naar netwerkinteracties in het OOGO binnen het lokaal onderwijsbeleid , Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 2004.
 • Maarten van den Oever, Het op overeenstemming gericht overleg en de ontwikkeling van lokaal onderwijsbeleid door gemeenten en schoolbesturen. Een vergelijkend onderzoek naar OOGO en de ontwikkeling van lokaal onderwijsbeleid in de gemeenten Buren, Eindhoven, Krimpen aan den IJssel en Maastricht, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 2004.
 • Deniz Korkmaz, De markt voor educatie en inburgering. Een markt in transitie, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 2005.
 • Derya Korkmaz, Onderwijsachterstandenbeleid: toen, nu en straks. Een onderzoek in de gemeente Schiedam, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 2005.
 • Maaike van Elteren, Voorbij regie: een onderzoek naar de lokale vormgeving van VVE. Regie: geen instrument, maar een perspectief , Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotter-dam, 2005.
 • Jennefer van de Blaak en Jan Pieter Beetz, Leren van lasten. Een case study naar administratieve lasten in het Openbaar¬†Primair Onderwijs in Dordrecht. Bachelorscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 2005.
 • Suradj Bahadoersing en Anoesjka Imambaks, Afwegingsprocessen rond administratieve beslissingen. Een case study naar de administratieve last binnen een protestants-christelijk schoolbestuur in Rotterdam. Bachelorscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 2005.
 • Koen van Laar en Huub Alberse, Schoolstrijd. De bestuurlijke lessen van acht jaar loopgravenoorlog rond de verplaatsing van een middelbare school in Midden-Gelderland, Bachelorscriptie, Opleiding Bestuurskunde, 2005.
 • Radjen Choenni, De gemeente als regisseur. De regiefunctie van de gemeente bij de invoering van het Hindi Onderwijs. Een onderzoek in de steden Rotterdam en Den Haag, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 2006.
 • Alphons de Wit, Het lerarentekort: een probleem of een uitdaging? Een onderzoek naar oorzaken van en oplossingen voor het lerarentekort in het Voortgezet Onderwijs, Masterscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam 2006.
 • Jaouhara Insi, Meer kleur in de Schoool of Communication & Media. Onderzoek naar diversiteitsbeleid ter bevordering van de instrooom en doorstroom van allochtone studenten op de Hogeschool INHolland, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam 2006.
 • Femke Bruin, Kwaliteitszorg biedt het roc perspectief, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam 2006.
 • Meike Urger en Ilse van¬† der Donker, Brede scholen. De gemeente op de stoel van de regisseur, Bachelorscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam 2006.
 • Marcel van der Borden, Het middelbaar beroepsonderwijs onder invloed van veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen, Masterscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 2007.
 • Erik Verbeek, Vlottende en stokkende regelverwerking in het primair onderwijs, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 2007.
 • Renske Hoogeveen, Samen op weg naar minder voortijdig schoolverlaten, een onderzoek naar samenwerking in de regio Holland Rijnland, Masterscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 2007.
 • Marloes Nannings, Van Rammelaar tot Aap, Noot, Mies. Voor- en vroegschoolse educatie binnen de Lokaal Educatieve Agenda in de gemeente Enschede: een onderzoek naar samenwerking en regie, Bachelorscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Universiteit Twente. Enschede, 2010.