Staff

2004-heden

Lezingen en referaten

 • Bestuur en beleid bewegen zich tussen wetten en waarden. Tekst uitgesproken tijdens de ontvangst van het eerste exemplaar van het boek Lokaal onderwijsbestuur in ontwikkeling door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw M.J.A. van der Hoeven, Hoftoren, Den Haag, 30-03-2004.
 • Haalt lokaal onderwijsbestuur 2007? Resultaten van het onderzoek naar een decennium van bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs. Inleiding tijdens het voorjaarscongres van de Landelijke Vereniging Onderwijsbeleidsadviseurs, Gertrudiskapel, Utrecht, 14-04-2004.
  Tekst (PDF) , Sheets (PDF)
 • Ontketend taboe. Lokaal onderwijsbeleid in ontwikkeling. Referaat over boekpublicatie, interacties en instituties en methodologie, tijdens de CPM-onderzoeksgroep, Rotterdam, 10-05-04.
 • Regie: de kunst van het verleiden. In hoeverre ook een kunde? Inleiding tijdens de studiedag voor RMC-coördinatoren van Sardes, Jaarbeurs, Utrecht, 23-09-04. Sheets (PDF)
 • Maatschappelijke stages in perspectief. Inleiding tijdens het Lagerhuisdebat Maatschappelijke stages in Nederland, Platform voor debat Het Portaal, Terra College, Den Haag, 04-10-04.
 • Onderwijs- en jeugdbeleid op decentraal niveau. Leren over regie: sturen met vertrouwen. Lezing voor de Besturenraad, Voorburg, 09-12-2005. Sheets (PDF)
 • Regie en samenwerking. Over vertrouwen, wederkerigheid en zingeving. Referaat over boekpublicatie tijdens de bijeenkomst van de onderzoeksgroep Networks and Governance, Rotterdam, 06-06-06.
 • ... regie maakt meer kapot dan je lief is... Een lezing voor de Stichting De Regisserende gemeente in het Rosarium in Amsterdam bij de presentatie van het boek 'Vormgeven aan maatschappelijke ondersteuning van jeugdigen', 14 september 2006.
 • Leren over regisseren: een bijzondere manier van sturen. Referaat tijdens een bijeenkomst van de gezamenlijke onderzoeksgroepen, Rotterdam, 06-11-2006
 • Besturen of is er over nagedacht? Reductie van schooluitval. Over verbinden en vervlechten in onderwijs, welzijn en zorg voor jeugdigen. Een lezing tijdens de Themaconferentie van de Vereniging Onderwijs Research 'Het kan beter - het moet beter! Maar hoe? Onderwijs in Nederland, op weg naar Lissabon 2010", Universiteit van Amsterdam, 30 november 2006.
 • Een gezamenlijk onderwijsvisie: de illusie van zekerheid. Over samenwerking, samenhang en regie in onderwijs, welzijn en zorg voor jeugdigen. Een lezing tijdens de Onderwijsconferentie Onderwijsvisie Spijkenisse, 1 februari 2007. Sheets (PDF)
 • Visie op sociaal-educatief beleid voor jeugdigen. Een bestuurskundig advies over vormgeven aan lokaal jeugd- en onderwijsbeleid in de gemeente Westland. Een presentatie voor de gemeente Westland, 3 mei 2007 en 9 juni 2007.
 • Regie en samenwerking: over vertrouwen, wederkerigheid en zingeving. Een posterpresentatie tijdens het Festival der Bestuurskunde 5.0 van de Vereniging voor Bestuurskunde, ‘Hoezo, samen? Beschaafd organiseren of organiseren van beschaving’, De Rijtuigenloods, Amersfoort, 14 februari 2008