2000-heden

Vakpublicaties

  • Rutgers, E.P., Samenwerkingsbestuur in Schijndel, in: Nieuwsbrief Lokaal Onderwijsbeleid, nr.5, 2000, pp.4-7.
  • Rutgers, E.P. & Th.H.J. van Giezen, Bestuur openbaar onderwijs. Over ‘afstand‘ en ‘identiteit’, in: Nieuwsbrief Lokaal Onderwijsbeleid, nr.8, 2000, pp.5-6.
  • Rutgers, E.P. & Th.H.J. van Giezen, Bestuur openbaar onderwijs. Over ‘afstand’ en ‘identiteit’, in: Th.H.J. van Giezen, R. Gorter, E.P. Rutgers & A. Voet [red.], Bronnenboek Lokaal Onderwijsbeleid, (H1-H13). Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2000 (13 p.).
  • Rutgers, E.P., Ideologische armoede in het onderwijs, in: Didaktief & School, jrg.31, nr.5, p.7-8.
  • Rutgers, E.P., Visie op de Brede School in Kalsdonk, in: Katern Brede School, nr.4, 2001, pp.1-3.
  • Rutgers, E.P., Brede school. Een aanpak of het doel? in: Katern Brede School, nr.2, 2002, pp.1-3.
  • Rutgers, E.P., Brede school en landelijke politiek, in: Katern Brede School, nr.4, 2002, pp.1-3.
  • Rutgers, E.P., Ideologische armoede in het onderwijs: onderwijs in de monitor-staat. Paper voor het Jaarcongres van het AVMO-bestuur in de Jaarbeurs in Utrecht op 19 november 2003. [ tekst ]