1998-2003

Lezingen en referaten

 • De tirannie van het beeld. Over collectieve voorstellingen van bestuurlijke vernieuwing, lokaal onderwijsbeleid en Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenbeleid. Een bijdrage tot visie-ontwikkeling - of over zin en onzin van lokaal onderwijsbeleid - in de gemeente Purmerend. Studiemiddag van het College van B&W en ambtenaren Onderwijs van de gemeente Purmerend, Stadhuis Purmerend, ICS Adviseurs Huisvesting & Organisatie, 31-03-1998.
 • Ontwikkeling van lokaal onderwijsbestuur. Referaat voor de SISWO-werkgroep Binnenlands Bestuur in samenwerking met de Vereniging voor Bestuurskunde, Amsterdam, 19-05-1999.
 • Ontwikkeling van lokaal onderwijsbestuur. Paperpresentatie voor de sessie 'Effecten van en opvattingen over beleid' binnen het thema 'Beleid en organisatie in het onderwijs' tijdens de Onderwijs Research Dagen 1999 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, 20-05-1999.
 • Trends in lokaal onderwijsbestuur. Inleiding voor de sessie 'Onderwijs & Arbeid' tijdens het Lustrumcongres van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (EUR) 'De beleidsagenda 2000: Nederland op weg naar de 21ste eeuw', Rotterdam, 04-06-1999.
 • Vormgeven aan lokaal onderwijsbestuur. Samenwerking en samenhang tussen droom en daad! En … aan wie behoort de school? Nieuwjaarsbijeenkomst met onderwijs- en schoolbestuurders, onderwijsambtenaren en schoolmanagers, in het studiehuis van de algemeen-bijzondere scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Den Helder, 15-01-2001.
 • Tussen willen en kunnen. Decentralisatie en deregulering van onderwijsbeleid en de rol van de gemeentelijk onderwijsbeleidsadviseur. Inleiding tijdens het voorjaarscongres van de Landelijke Vereniging Onderwijsbeleidsadviseurs, Gertrudiskapel, Utrecht, 19-04-2001.
 • Lokaal onderwijsbeleid en de werking van de institutionele factor. Inleiding tijdens de PMPO-studiedag over de rol van gemeenten bij het landelijk vernieuwingsbeleid, Hotel Lapershoek, Hilversum, 29-05-2001.
 • Over bestuursvormen openbaar onderwijs en onderwijs-ideologische armoede. Inleiding tijdens de thema-ochtend voor het openbaar primair en voortgezet onderwijs en de Dienst Educatie c.a. van de gemeente Schiedam, Novotel, Schiedam, 27-11-2001.
 • De bestuursvorm van het openbaar onderwijs in Schiedam. Lezing voor de raadscommissie Cultuur, Educatie en Sport van de gemeente Schiedam, Gebouw Dienst Educatie, Schiedam, 21-02-2002.
 • Het krachtenveld rond het toezicht op het onderwijs. De illusie van zekerheid. Co-referaat naar aanleiding van het referaat van prof.dr. F. Leeuw, hoofdinspecteur Hoger Onderwijs, tijdens de CPM-onderzoeksgroep, Rotterdam, 08-04-2002.
 • Bestuurlijke ontwikkelingen in en rond het openbaar onderwijs. Onderwijs tussen pedagogische provincie en pedagogisch ondernemen. Voordracht en dagvoorzitter van het Jaarcongres van het AVMO-bestuur, de openbare afdeling van de Algemene Onderwijsbond, Jaarbeurs, Utrecht, 19-11-2003.