Staff

1992-1999

Vakpublicaties

 • Rutgers, E.P., Categoriale organisaties van gemeente-ambtenaren, in: Binnenlands Bestuur, jrg.15, nr.45, 1994, p.29 (ingezonden reactie).
 • Rutgers, E.P., Ambtenarenorganisatie. Van pressiegroep naar medebewind. Spanning tussen politieke verantwoordelijkheid en professionele beleidsmonopolisering, in: Binnenlands Bestuur, jrg.15, nr.48, 1994, pp.24-25.
 • Rutgers, E.P. & R. Bagchus, Over vitaal leraarschap en flexibele beloning. Feit of fictie?, in: Schoolmanagement, jrg.8, nr.2, 1994, pp.27-28.
 • Rutgers, E.P. & R. Bagchus, Over vitaal leraarschap en flexibele beloning. Objectief versus subjectief, in: Schoolmanagement, jrg.8, nr.2, 1994, pp.29-31.
 • Rutgers, E.P. & R. Bagchus, Over vitaal leraarschap en flexibele beloning. Legitimering en procedure, in: Schoolmanagement, jrg.8, nr.3, 1994, pp.55-57.
 • Rutgers, E.P. & R. Bagchus, Over vitaal leraarschap en flexibele beloning. Feit of fictie?, in: MESO, jrg.14, nr.74, 1994, pp.15-20.
 • Rutgers, E.P. & R. Buskop, Dereguleren en autonomiseren. Verbale vernieuwing?, in: Nieuwsbrief Inspectie van het onderwijs, nr.12, 1995, pp.7-9.
 • Rutgers, E.P., Motieven voor bestuurlijke vernieuwing in het openbaar onderwijs. Een uitdagende beschouwing, in: Schoolmanagement, jrg.9, nr.3, 1995, pp.50-52.
 • Rutgers, E.P., Nieuw in 1997. Bestuursschool openbaar onderwijs, in: Nieuwsbrief Lokaal Onderwijsbeleid, nr.2, 1997, p.5.
 • Rutgers, E.P., Oprichting Vereniging van Openbare Scholen, in: Nieuwsbrief Lokaal Onderwijsbeleid, nr.2, 1997, p.6.
 • Rutgers, E.P., Bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs. Meer ideaal dan werkelijkheid? in: Nieuwsbrief Lokaal Onderwijsbeleid, nr.3, 1997, p.2-3.
 • Rutgers, E.P., Op overeenstemming gericht overleg, in: Nieuwsbrief Lokaal Onderwijsbeleid, nr.4, 1997, pp.6-7.
 • Rutgers, E.P., Het verlaten van ‘richting’ en de gevolgen voor het onderwijsbestel, in: Nieuwsbrief Lokaal Onderwijsbeleid, nr.6, 1997, pp.3-5.
 • Rutgers, E.P., Opinie, in: Nieuwsbrief Lokaal Onderwijsbeleid, nr.10, 1997, p.6.
 • Rutgers, E.P., De identiteit van openbaar onderwijs. Een kameleontisch beeld, in: Schoolmanagement, jrg.11, nr.5, 1997, pp.105-107.
 • Rutgers, E.P. & Th.H.J. Giezen, Van bijzonder en openbaar naar de groene, softe of smalle school in: Binnenlands Bestuur, jrg.18, nr.35, 1997, p.31.
 • Rutgers, E.P., Onderwijs in Nederland. Tussen zuil en markt?, in: Nieuwsbrief Lokaal Onderwijsbeleid, nr.7, 1999, pp.4-6.
 • Rutgers, E.P., Verlangd en getoond leiderschap, in: Schoolmanagement, jrg.12, nr.3, 1999, p.56.
 • Rutgers, E.P., Bureaucratie en uw school, in: Basisschoolmanagement, jrg.13, nr.2, 1999, pp.8-9.