Staff

1992-1999

Opdracht-onderzoek en -advies

 • Een onderzoek naar de mogelijkheden voor zelfstandige publiekrechtelijke bestuursorganen in het openbaar onderwijs, los van de gemeente (i.s.m. J.F.A. Braster).
  Opdrachtgever: Vereniging voor Openbaar Onderwijs, Almere.
  Product: VOO-publicatie nr.7, december 1993 (71 p.).
 • Een beknopte analyse van de gegevens uit een enquête uitgevoerd door de LVGO.
  Opdrachtgever: Landelijke Vereniging van Gemeentelijk Onderwijskundig Adviseurs, Haarlem.
  Product: Rapportage ‘Discussie bestuurvormen openbaar onderwijs’, augustus 1993 (18 p.).
 • Een verkennend onderzoek naar de verruiming van de bestuursvormen openbaar onderwijs en de gevolgen voor plaats en taak van de gemeentelijk onderwijskundig adviseur. Opdrachtgever: Landelijke Vereniging van Gemeentelijk Onderwijskundig Adviseurs, Haarlem.
  Product: Paper voor themadag 'Schevenings Beraad en nu verder', 7 juni 1994 (8 p.).
 • Advies inzake de bestuursvorm openbaar onderwijs en de organisatie van de bestuurlijke ondersteuning in relatie tot het lokaal onderwijsbestuur.
  Opdrachtgever: Afdeling Onderwijs van de gemeente Huizen.
  Product: Adviesgesprek, 21 juni 1994.
 • Een onderzoek naar toetsingsvormen en -normen (i.s.m. A.J. Kallenberg).
  Opdrachtgever: Vakgroep Bestuurskunde Rotterdam/Leiden.
  Product: ‘Toetsing van toetsing’. Eindrapportage van de ad hoc-commissie Toetsing Bestuurskunde, augustus 1994 (54 p.).
 • Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een samengaan van de Landelijke Vereniging van Gemeentelijk Onderwijskundig Adviseurs (LVGOA) en de Landelijke Vereniging van Beleidsadviseurs Onderwijs (LVBO), (m.m.v. mw. drs. D.T.H. Starmans).
  Opdrachtgever: LVGOA (Haarlem) en LVBO (Zutphen).
  Product: Rapport ‘Perspectieven voor een nieuwe beroepsvereniging’, 30 oktober 1995 (50 p.).
 • Een reactie op het concept-strategisch beleidsplan RVKO. Een advies aan het bestuur.
  Opdrachtgever: Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO).
  Product: Schriftelijk advies en adviesgesprek (maart 1996).
 • Deskundigenoordeel over het project 'Bestrijding Voortijdig Schoolverlaten' binnen de sector Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie. Publicatie: Naar een sluitend netwerk.
  Opdrachtgever: dr. Th.W.M. Veld (Opleiding Sociologie / EUR).
  Product: Deelname en participatie (januari 1997).
 • Initiatief-voorstel voor de vorming van een samenwerkingsverband van de Landelijke Vereniging Onderwijsbeleidsadviseurs (LVO) en de opleidingen Bestuurskunde en Sociologie, het RISBO en de leerstoel Onderwijsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
  Product: Rapport (p.13) en Samenwerkingsafspraak getekend in Epe op 25 november 1999.
 • Deskundigenoordeel over het WPRO-document 'Richtinggevende verklaring en WPRO in de 21e eeuw'.
  Opdrachtgever: Vereniging van Onderwijsbegeleidingsdiensten (WPRO) (Den Haag).
  Product: Deelname aan de expert-meeting in De Eenhoorn in Amersfoort (12 november 1999).