1992-1999

Opdracht-onderwijs

Coördinator, ontwikkelaar en docent in de Leergang Lokaal Onderwijsbestuur en Onderwijsbeleid. In Utrecht en Rotterdam werden in de periode september 1996 - maart 1997 als docent twee, resp. drie van de tien modules verzorgd:

  • module 1: Bestuurlijke vernieuwing in het openbaar bestuur (alleen Rotterdam),
  • module 2: Effecten van bestuurlijke vernieuwing in het lokaal onderwijs,
  • module 3: Lokaal onderwijsbestuur en onderwijsbeleid vanuit het perspectief van de onderwijskoepelorganisaties,
  • Een samenwerking tussen de Opleidingen Sociologie, Publiek Recht en Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Docent in de Leergang Onderwijsbeleidsambtenaar nieuwe stijl van KPMG-opleidingen / UVA. Een leergang voor werkloze academici met het oog op plaatsing bij een gemeentelijke overheid als beleidsmedewerker, Amsterdam, 1 oktober 1997:

  • module 1: Lokale schoolbestuurlijke vormgevingen en verhoudingen anno 1997,
  • module 2: De interne gemeentelijke (onderwijs)organisatie.
  • Opdrachtgever: Opleiding Onderwijskunde / UVA, Amsterdam.

Docent in de module Onderhandelen in het kader van lokaal onderwijsbeleid. Een cursusbijeenkomst voor bestuursleden van gereformeerde schoolbesturen gericht op het verwerven van (feitelijke) kennis, (bestuurlijke) inzichten en (onderhandelings)vaardigheden met betrekking tot lokaal onderwijsbeleid. In Nunspeet op 04-03-1999 en in Hardinxveld-Giessendam op 17 en 18 -03-1999.

Opdrachtgever: Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs, Ridderkerk.