1992-1997

Lezingen en referaten

 • Netwerken: must of mode? Schoolmanagement in de branding. Bijeenkomst voor het openbaar basisonderwijs in Den Helder, Openbare scholengemeenschap ‘Nieuwediep’, Den Helder, 23-01-1992.
 • Missie of markt? Veritas splendor. Symposium van de Zeeuwse Volksuniversiteit, Gebouw ZVU, Middelburg, 08-10-1993.
 • Bestuur openbaar onderwijs. Anders dan integraal, hoe dan ook? Najaarscongres van de Landelijke Vereniging van Gemeentelijk Onderwijskundig Adviseurs, Slot Zeist, 18-11-1993.
 • Bestuurlijke vernieuwing, in het bijzonder de bestuurlijke vormgeving van het openbaar onderwijs. Bijeenkomst Provincie Noord-Holland, Bestuurlijk Gemengde Werkgroep Voortgezet Onderwijs, Stopera, Amsterdam, 09-06-1994.
 • Motieven voor bestuurlijke vernieuwing. Bestuurlijke vernieuwing in relatie tot de lokale en schoolbestuurlijke rol, identiteit openbaar onderwijs, vorm en schaal van het bestuur en de rol van de ouders. Symposium over inhoud en effecten van het Schevenings Beraad van de E&S Groep Advies en Management, Jaarbeurs, Utrecht, 28-09-1994.
 • Op zoek naar een helder evenwicht in het onderwijsbestuur. Over zin en onzin van bestuurlijke vernieuwing in relatie tot bestuur en management van het stedelijk en het openbaar onderwijs. Symposium Bestuur openbaar onderwijs op weg naar het jaar 2000, lokale opties en uitvoeringsmogelijkheden. Bureau Openbaar Onderwijs van de gemeente Almere / Bureau Management Consultants, Stadhuis Almere, 23-03-1995.
 • De vorming van een stadsprovincie en de gevolgen voor het onderwijs. Slotdebat in het kader van het referendum over de vorming van een stadsprovincie met de wethouder van Onderwijs c.a. van de gemeente Rotterdam in Het Krakeel, Nationaal Onderwijscentrum, Rotterdam, 31-05-1995.
 • Samenwerking in het onderwijsbestuur: must, markt, mode of moed? Over (dys)functies en (mis)vormen van interbestuurlijke samenwerking in het lokaal en regionaal onderwijs in relatie tot bestuurlijke vernieuwing. Congres Onderwijs, daar gaan we voor, een verdere oriëntatie op de toekomst van het onderwijs van de Landelijke Vereniging van Beleidsadviseurs Onderwijs, Cultureel Centrum De Poorterij, Zaltbommel, 22-11-1995.
 • Uitspraken naar aanleiding van de notitie 'De samenleving verandert, het onderwijs dus ook' van mevrouw Johanneke Liemberg, lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Bijeenkomst van de Afdeling Rotterdam van de PvdA, Stadhuis Rotterdam, 18-06-1996.
 • De betekenis van zuiloverstijgende samenwerking in relatie tot bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs. Algemene ledenvergadering van het Samenwerkingsorgaan Bommelerwaard en omgeving, Basisschool De Ark, Zaltbommel, 24-02-1997.
 • De onderwijsbeleidsadviseur in de 21e eeuw. Over bestuurlijke vernieuwing en de verstrikte gemeente, over vakmanschap en beleidsadvisering, alsmede over de betekenis van een landelijke vereniging van onderwijsbeleidsadviseurs. Een bijdrage tot visie-ontwikkeling. 1e Algemene ledenvergadering van de Landelijke Vereniging van Onderwijsbeleidsadviseurs, Hotel Haarhuis, Arnhem, 17-04-1997.
 • Bestuur - management - school. Een nieuwe bestuursvorm voor het openbaar onderwijs in Ommen en ...?? ''... over beleving van het heden en verwachtingen van de toekomst …". Studieconferentie van het openbaar onderwijs in de gemeente Ommen 'De Toekomst van het Openbaar Onderwijs Ommen', Conferentie-oord Fredeshiem, Steenwijk, 18-11-1997.
 • Onderhandelen over onderwijsbeleid. Puzzelen, identificeren en poweren. Tussen analyse en politiek, kennis en macht. Over tegelijkertijd samenwerken en vechten. Scholingsdag van de Afdeling Beleid van de Onderwijsbonden CNV, 'Lobbyen in politiek Den Haag', Fractiekamer CDA, Tweede Kamergebouw, 's-Gravenhage, 27-11-1997.