Staff

1992-1997

Begeleide scripties

 • Ronald van den Bos, De Onderwijsraad. Een studie naar rol en invloed bij de totstandkoming van onderwijswetgeving, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Leiden, 1994.
 • Ilse de Greef, Het akkoord gewogen. Een studie naar de totstandkoming van het HBO-hoofdlijnenakkoord en de beoordeling van het beleidsprodukt, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Leiden, 1994.
 • Imke Huizing, Een gemiste kans? Een onderzoek naar de interne organisatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen via de bestudering van een intern besturingsinstrument: de Bestuursraad, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 1995.
 • Carola Roos, Over adviseren valt nog veel te leren. Een verkennend onderzoek naar het functioneren van adviesinstanties op de onderwijsmarkt onder invloed van nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 1995.
 • Diana Starmans, Beleid op niveau. De doorwerking en implementatie bekeken vanuit een organisatie-theoretisch perspectief. Een onderzoek naar de invloed van de organisatiestructuur van een openbare school voor voortgezet onderwijs op de doorwerking en de implementatie van het lerarenbeleid, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 1995.
 • Anke Boonman, Emancipatie en acceptatie. Een onderzoek naar acceptatie van en invloedsfactoren op het vrouwenemancipatiebeleid in het Haagse Openbare Onderwijs, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Leiden, 1996.
 • Ricardo Buskop, De bekostiging van de ideologie van het leraarschap. Een onderzoek naar de invloed van het formatiebudgetsysteem op het leraarschap in het primair en voortgezet onderwijs, in het bijzonder het loopbaanbeleid, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 1996.
 • Anniek Gietema, Bestuurlijke vernieuwing, Besturenraad en Beleid, Een studie naar de werkwijze van de besturenorganisatie voor het protestants-christelijk onderwijs, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 1996.
 • Arjanne Guichelaar, Lokaal onderwijsbeleid in kleine gemeenten, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 1996.
 • Marieke Jansen, Grootstedelijk onderwijsbestuur in het middelpunt. Over grootstedelijke (onderwijs)problematiek, bestuurlijke reorganisatie en onderwijsbestuur, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 1996.
 • Roel Nikkessen, De Inspectie van het Onderwijs onder invloed van veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Een onderzoek naar strategische processen binnen de Inspectie van het Onderwijs, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Leiden, 1996.
 • Bernadette Moors, De Onderwijsraad in verandering. Een bestuurskundig onderzoek naar het gebruik van inzichten van strategisch management door een publiek adviesorgaan tijdens de herziening van het adviesstelsel, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Leiden, 1996.
 • Klaas te Bos, Kiezen tussen integraal of op afstand. Een onderzoek naar de argumenten van gemeenten bij de keuze van de bestuursvorm van het openbaar basisonderwijs, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 1997.
 • Stephan Schenke, Sturing op afstand & isomorfie. Een onderzoek naar effecten van visitatie bij HBO-opleidingen Fysiotherapie, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 1997.
 • Chris de Vries, Petje af voor het lokaal onderwijsbeleid. Een bestuurskundig onderzoek rond de ‘dubbele pet’ van het gemeentebestuur in het gemeentelijk onderwijsbeleid, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 1997.
 • Bauke de Boer, Een rookvrije school? Het verloop van een beleidsvormingsproces bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Doctoraalscriptie, Opleiding Bestuurskunde, Rotterdam, 1997.