PhD student

Presence: Monday, Tuesday, Thursday, Friday
Room: Cubicus + B120
Phone number: +31 53 489 5440; +31 53 489 4470 (secr.)
Email: m.m.j.engelbertink@utwente.nl

Expertise

Senior Lecturer Saxion University of Applied Sciences (social work)

Research projects

The profession of social worker is quickly changing now that it entails less the solution of clients but the support of autonomy, strengths and social contacts of clients. Reflection on core aspects of their first professional experiences helps students in social work to develop a professional identity. This project assesses whether adding autobiographical reflection in the sense of a review of one’s personal life strengthens the development of a professional identity. Furthermore, the study assesses whether a blended e-learning using persuasive technology supports the process.

Supervisors in the study are prof. dr. Gerben J. Westerhof (promotor UT), dr. Saskia M. Kelders (co-promotor UT) and dr. Kariene M. Mittendorff (co-promotor Saxion).

Functions

Senior Lecturer Saxion University of Applied Sciences
PhD student University of Twente

Publications

Schell- Kiehl, I. & Engelbertink, M.M.J. (2012). Onderzoeksatelier ondersteunt studenten bij opdrachten. Sozio SPH, nr. 107, 38-39.

Goossens, P.J., Tieleman, M., Engelbertink, M.M.J., Schaap, I.A. & Oberauer, R. (2012). Veerkracht, herstelverhalen van mensen met psychische aandoeningen vanuit het perspectief van de ex-cliënt, hun naaste en hun professional. Den Haag: Boom Lemma.

Holsbrink-Engels, G.A., Engelbertink M.M.J. & Schaap, I. (2010). Zorgnetwerken voor cliënten met meervoudige problemen, werken binnen de kaders van Wmo en AWBZ. Den Haag: Boom Lemma.

Engelbertink, M.M.J., Holsbrink-Engels, G.A. & Fransen, A. (2009). Huisbezoeken Acacia met risico indicatie in beeld. In R. Kwekkeboom & M. Jager – Vreugdenhil (red.). De praktijk van de WMO, onderzoeksresultaten lectoraten social work (pp.104-117). Eerste druk. Amsterdam: SWP.

Engelbertink, M.M.J., den Ouden F.J. & Engelbertink I.M.C. (2005). Het blijven toch je ouders, ervaringsverhalen van kinderen van verslaafde ouders. Tweede druk. Amsterdam: Harcourt Assessment BV.