Scientific Staff

Kuttschreuter, dr. M.W.M. (Margôt)

Margot Kuttschreuter
Lecturer

Presence: Mo. / Th. / Thu. / Fr.
Building: Cubicus, room C235
Telephone: +31 (0)53 – 489 6058
Secretary: +31 (0)53 – 489 5279
(room C243a)
Fax: +31 (0)53 – 489 2895
E-mail: m.w.m.kuttschreuter@utwente.nl

EXPERTISE

Margôt Kuttschreuter is afgestudeerd in de Pedagogische en Andragogische Wetenschappen aan de RU Utrecht, richting Klinische Pedagogiek. Ze is nu reeds vele jaren werkzaam aan de UT op het vakgebied van de sociale psychologie. Ze is hier gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van een regionale informatiecampagne over inbraak en geweld.
Momenteel houdt ze zich bezig met vraagstukken op het terrein van de risicoperceptie en –communicatie. Haar speciale belangstelling gaat uit naar die problematiek waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn.

ONDERWIJS

  • Inleiding Risico- en Conflictpsychologie, 201000122
  • Empirisch Risico- en Conflictonderzoek, 201000145
  • Supervisie Bachelor- en Mastertheses, 201000150/201000153
  • Minorvak Risico en Conflictpsychologie
  • Module Risico Communicatie (Master Risk Management)

ONDERZOEK

Margôt  Kuttschreuter houdt zich de laatste 10 jaar bezig met onderzoek op het terrein van de risicoperceptie en –communicatie. Thema’s waren ondermeer: het millenniumprobleem, electronische dienstverlening door de overheid en de berichtgeving over de vuurwerkramp. Recent ligt het accent op de communicatie over voeding, ondermeer in het kader van het FP7-project FoodRisC.
Qua onderzoeksmethodiek heeft ze ervaring met een breed scala aan onderzoeksstrategieën, zoals bureau-onderzoek, diepte-interview, survey-onderzoek en (quasi-)experimenteel onderzoek.

In het verleden heeft ze onderzoek verricht op de volgende onderzoeksvelden:

1) de invloed van agressie op de televisie op het agressieve en prosociale gedrag van kinderen,
2) gevoelens van onveiligheid omtrent criminaliteit, in het bijzonder bij ouderen
3) de invloed van voorlichting over criminaliteit op ideeën over en gevoelens met betrekking tot crimina­liteit.

INTERNATIONALE CONTACTEN

Margôt  Kuttschreuter heeft zich internationaal geprofileerd. Momenteel is ze “president” (voorzitter) van de Executive Committee van de Society for Risk Analysis Europe (SRA-Europe, www.sraeurope.org). Zij is nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse conferentie van deze organisatie en is (mede) verantwoordelijk voor de communicatie middels de website.

PUBLICATIES

Overzicht van publicaties: http://icrisp.utwente.nl/database/profile.shtml?id=50