New Bachelor Thesis Assignments

Ik zelf nog nooit, maar anderen wel: Het toegeven van cybercrime onder jongeren

“Ik zelf nog nooit, maar anderen wel…”: Het toegeven van cybercrime onder jongeren

Het gebruik van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) heeft onder jongeren een grote vlucht genomen: zij worden dan ook vaak aangeduid als de digitale generatie (e.g. Hof & de Haan, 2006; Schols, Duimel, & de Haan, 2011). ICT toepassingen zoals internet en smartphones zijn in toenemende mate de middelen geworden om op zoek te gaan naar nieuwe informatie, om zich te vermaken, of te communiceren met leeftijdsgenoten. Het wijdverspreide gebruik van ICT door jongeren maakt dat ICT toepassingen in toenemende mate een rol spelen bij illegale en strafbare activiteiten door jongeren. Zij kunnen daarbij het doelwit zijn (slachtoffer), maar ook als plegers optreden van delicten waarbij ICT een wezenlijk onderdeel is.

Het blijkt lastig om een goed beeld te krijgen van de mate waarin jongeren verschillende vormen van cybercrime plegen (Zebel, Vries, Giebels, Kuttschreuter & Stol, 2013). Recent onderzoek laat zien dat wanneer jongeren direct gevraagd wordt of zij zelf cybercriminaliteit hebben gepleegd (‘Heb jij wel eens een virus verstuurd?’) er gemiddeld genomen minder daders lijken te zijn dan wanneer dezelfde jongeren indirect bevraagd worden hierover (‘Hoeveel procent van jouw groep heeft wel eens virus verstuurd?’; zie Karemaker, 2014).

De vraag die in dit onderzoek centraal staat is hoe we deze verschillen tussen indirecte en directe bevraging kunnen verklaren. Is indirecte bevraging minder bedreigend dan directe bevraging en rapporteren jongeren om die reden meer cybercrime? Of is indirecte bevraging aan andere, psychologische vertekeningen onderhevig dan directe bevraging waardoor de mate waarin jongeren cybercrime plegen overschat wordt bij indirecte bevraging?

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zal er een online experiment worden uitgevoerd onder jongeren. Je kunt daarbij gebruik maken van diverse, gevalideerde vragen en materialen.

Startliteratuur:

Zebel, S., Vries, P. de, Giebels, E., Kuttschreuter, M. & Stol, W. (2014). Jeugdige daders van cybercrime in Nederland: Een empirische verkenning. Enschede: Universiteit Twente. Link

Karemaker, M. (2014). Wat zeggen we over onszelf en onze vergelijkbare anderen? Een onderzoek naar de invloed van (in)directe bevraging en zelf-affirmatie op de zelfrapportage van criminaliteit. Masterthese. Enschede: Universiteit Twente. (op aanvraag verkrijgbaar).

Informatie:

Heb je interesse in dit onderzoek ? Neem dan contact op met de thema coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl)

Start: Kan per direct.