New Bachelor Thesis Assignments

Hoe zoeken we informatie over onze fysieke en sociale veiligheid

Beschrijving

Bij veel vraagstukken over de individuele zelfredzaamheid speelt informatie een belangrijke rol. Als men met een risico of een fysieke of sociale dreiging wordt geconfronteerd dan is het zoeken van aanvullende informatie uitermate relevant, en de eerste stap op weg naar de oplossing van je probleem. Het onderzoeksgebied met betrekking tot de determinanten van individueel informatie zoekgedrag bij dreigingen en crises bevindt zich nog in een prille fase van ontwikkeling. Er worden in de recente literatuur enkele hypothetische modellen geïdentificeerd die relaties beschrijven tussen determinanten en informatie zoekgedrag (bij dreiging en crisis). Maar er is nog relatief weinig empirische onderzoek gedaan naar de houdbaarheid van de modellen. Evenmin is er veel onderzoek gedaan naar de vraag of informatie zoekgedrag bij dreiging en crisis, gerelateerd is aan voorkeuren die mensen hebben voor communicatiemiddelen (Sociale Media versus meer traditionele middelen, bijvoorbeeld) of afhankelijk is van het oordeel over de bronnen achter die beschikbare informatie (relationeel vertrouwen, of competentie bijvoorbeeld).

Onderzoeksvragen zijn er legio, en kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • De bruikbaarheid en compleetheid van het gebruikte theoretische kader en concepten.
  • De validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoeksinstrumentarium.
  • De rol en betekenis van informatiemiddelen (bv . Sociale Media) gericht op het zoeken van informatie over dreigingen en risico.
  • De rol van informatie zoeken bij vraagstukken van zelfredzaamheid.

Bij de onderzoeksmethoden kun je denken aan (quasi-)experimenteel onderzoek of survey-onderzoek, al naar gelang de onderzoeksvraag.

Aanvullende documentatie beschikbaar.

Informatie

Heb je interesse in dit onderwerp? Neem dan contact op met de bachelorthese-co├Ârdinator Elze Ufkes (elze.ufkes@utwente.nl).

Start

Kan per direct