New Bachelor Thesis Assignments

HOE WORDEN WE ZELFREDZAMER ALS HET AANKOMT OP ONZE FYSIEKE EN SOCIALE VEILIGHEID?

beschrijving

Bij veel vraagstukken van fysieke of sociale veiligheid speelt de individuele zelfredzaamheid een belangrijke rol. Kan men adequaat met een risico of een onveilige situatie omgaan, zodat het risico of de dreiging minder wordt of zelfs verdwijnt? Weet men wat te doen? Is er voldoende risicobewustzijn om zich a priori op een dergelijke situatie te willen voorbereiden?

In de afgelopen jaren is er door studenten relevant onderzoek gedaan waardoor de empirische en theoretische kennis op dit gebied is toegenomen. Het vakgebied staat echter nog steeds in de kinderschoenen, en als je het als afstudeerder leuk vindt om een uitdaging te hebben, dan is dit thema iets voor jou !

Theoretisch is er een sterke focus op sociaalpsychologische theorie-modellen waarin ‘threat appraisal’ en ‘coping appraisal’ centraal staan (PMT, EPPM), zeg maar de inschatting van het risico en de afweging van de eigen mogelijkheden om met de dreiging om te gaan. Deze modellen zijn veelvuldig getoetst op het gebied van de ‘health promotion’ en worden nu van lieverlee ook toegepast bij veiligheid. Kenmerkend voor deze aanpak is dat de beoogde gedragsperspectieven door middel van persuasieve communicatie worden overgedragen.

Tot nu toe is deze aanpak toegepast bij overstromingsrisico, brandveiligheid in de eigen woonomgeving, onbeheersbare natuurbranden, en extreme weersomstandigheden. Op het lijstje staan ook toepassingen bij een dreigende pandemie, en de sociale veiligheid (inbraakpreventie, uitgaan).Bij elk vraagstuk hoort ook een maatschappelijke partij, met wie we contact hebben of zullen zoeken ter bevordering van de mogelijkheden voor het onderzoek (brandweer, politie, NCC, veiligheidsregio, RIVM). 
Verder is er uiteraard belangstelling voor de wijze waarop de gevaarboodschap bij de ontvanger aankomt. Hierbij kun je denken aan het complete scala aan communicatiemiddelen, maar de toepassing van Sociale Media (Twitter, Facebook, et cetera) staat nadrukkelijk in de belangstelling. Daarnaast kan er gedacht worden aan andere nieuwe mobiele vormen van informatievoorziening, zoals NL-Alert.

Onderzoeksvragen zijn er legio, en kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • De bruikbaarheid en compleetheid van het gebruikte theoretische kader en concepten.
  • De validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoeksinstrumentarium.
  • De meest effectieve vormen van communicatie gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid.
  • De toegevoegde waarde van communicatiemiddelen (sociale media, NL-alert).

Bij de onderzoeksmethoden kun je denken aan (quasi-)experimenteel onderzoek of survey-onderzoek, al naar gelang de onderzoeksvraag.

Aanvullende documentatie beschikbaar.

Informatie

Heb je interesse in dit onderwerp? Neem dan contact op met de bachelorthese coördinator Elze Ufkes (elze.ufkes@utwente.nl).

Start

Kan per direct