Student experiences

Sander Verstraten

‘Conflict, risico en veiligheid komen vrijwel dagelijks in het nieuws.’
Sander Verstraten heeft de master Conflict, Risico & Veiligheid (CRV) afgerond in 2014. Hij werkte op vrijwillige basis als buurtbemiddelaar en is zeer te spreken over de praktijkgerichte cases tijdens de master. ‘Tijdens een college van Inleiding Risico- en Conflictpsychologie kregen we bijvoorbeeld de opdracht om advies te geven aan een gemeente.’
Door Gijs Koeman - LinkedIn

Zijn interesse voor conflictbemiddeling ontstond tijdens de opleiding HBO Toegepaste Psychologie. ‘Ik volgde daar het vak Conflicthantering en vond het onderwerp zo interessant dat ik me daar verder in wilde verdiepen. Toen ik op zoek ging naar mogelijkheden om werkervaring op te doen, kwam ik terecht bij buurtbemiddeling. Het voordeel van dit vrijwilligerswerk is dat je de geleerde theorie in de praktijk kan toepassen. Bovendien doe ik meteen werkervaring op en is het leuk om met collega's van gedachten te wisselen over de aanpak van een conflict. Het werk is niet alleen leuk om te doen, het is ook leerzaam en je helpt er andere mensen mee.’ Na zijn bachelor wilde Sander zich verder verdiepen in de psychologie. Hij ging op zoek naar een geschikte vervolgopleiding. ‘Hoewel ik uit het westen van Nederland kom, viel mijn keuze op de Universiteit Twente. De afstudeerrichtingen spraken mij enorm aan. Ik ben de premaster gaan doen en heb vervolgens voor de master CRV gekozen, omdat ik het onderwerp conflicten interessant vind. Dit thema staat niet los van risico’s en veiligheid. Zo kunnen er bijvoorbeeld conflicten ontstaan als de overheid plannen heeft, waardoor de burgers zich minder veilig gaan voelen. Denk aan opslag van CO2 onder de grond of het vervoer van chemische stoffen. Kernenergie is een ander goed voorbeeld waar zowel conflicten, risico's als veiligheid voorkomen.’

‘Kleinschaligheid maakt het niet alleen gezelliger, maar zorgt tevens voor meer interactie tijdens colleges’

Sander is in september 2011 begonnen aan de master CRV. Hij is zeer te spreken over het programma en positief verrast over de opzet. ‘Ik had verwacht dat je alleen maar theorie zou krijgen en dat de groepen erg groot zouden zijn. Dit is niet het geval, want ik zit in een groep van ongeveer vijftien studenten. Die kleinschaligheid maakt het niet alleen gezelliger, maar zorgt tevens voor meer interactie tijdens colleges. Hoe verder ik met de studie ben, hoe beter mijn beeld van de mogelijke werkvelden. Dit komt onder andere door de opdrachten. Ook de vakken sluiten naar mijn idee goed op elkaar aan. De master CRV kenmerkt zich door praktijkgerichte cases. Tijdens een college van Inleiding Risico- en Conflictpsychologie kregen we bijvoorbeeld de opdracht om advies te geven aan een gemeente. Studenten zaten in de rol van psycholoog en vormden een fictief adviesbureau. De docent beoordeelde welk groepje het beste advies uitbracht.’

Vaardigheden aanleren
‘Het vak Groepsdynamiek- en Interventie is eveneens gericht op de praktijk en het aanleren van vaardigheden. Zo kregen we de opdracht om zelf een training te verzorgen. De onderwerpen conflict, risico en veiligheid komen vrijwel dagelijks in het nieuws. Het is leuk om de actualiteiten te volgen en proberen de theorie eraan te koppelen. Ik merk wel dat het hard werken is tijdens de master. Vooral het eerste half jaar zijn er veel vakken, de tweede helft bestaat voornamelijk uit onderzoek doen. Er zijn vakken waarvoor je om de zoveel weken een opdracht moet inleveren. Dat betekent dat je de stof goed moet bijhouden. De master CRV bereidt studenten goed voor op een onderzoeksbaan. Zo wordt in het begin van het jaar het vak Empirisch Risico- en Conflictonderzoek gegeven. Bij dit vak leer je stap voor stap hoe je een onderzoek moet uitvoeren. Ook de andere vakken vormen een goede voorbereiding op een baan in de wetenschap. Zo bestaan veel opdrachten uit het schrijven van een onderzoeksvoorstel of paper.’

‘Ervaring leert dat conflictpartijen behoeften hebben aan een luisterend oor’

Bij het uitvoeren van zijn functie als buurtbemiddelaar heeft Sander veel aan de opgedane vaardigheden in de studie. ‘Tijdens de premaster heb ik bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de invloed van stereotypen en emoties op conflicten. Hoewel de theorie enorm nuttig en interessant is, ben ik me ervan bewust dat het niet de bedoeling is om tijdens een bemiddelingsgesprek met allerlei theorieën aan te komen bij de conflictpartijen. Ervaring leert dat conflictpartijen behoeften hebben aan een luisterend oor. Vooral de gesprekstechnieken zijn belangrijk voor een bemiddelaar. Het is beter om de partijen zelf te laten praten, zodat zij zelf het conflict oplossen. De bemiddelaar stuurt het gesprek en probeert de gemeenschappelijke belangen boven tafel te krijgen. Belangrijk is dat de bemiddelaar zich neutraal opstelt en na afloop nagaat of beide partijen tevreden zijn met de gemaakte afspraken.’

Promoveren
Hoewel Sander veel voldoening haalt uit bemiddelen in conflictsituaties, wil hij graag de onderzoekskant op. Wanneer hij is afgestudeerd als sociaal psycholoog wil hij promoveren. ‘En dan het liefst op het gebied van conflicten. Als klein kind was ik al nieuwsgierig en ook de laatste jaren ben ik altijd op zoek gegaan naar nieuwe uitdagingen om het beste uit mezelf te halen. Het geeft mij een fijn gevoel om goed te presteren en ik wil graag het beste van het beste. Promoveren zou dus een prachtige uitdaging zijn.’

Indien je naar aanleiding van dit artikel vragen voor Sander hebt, dan kun je contact met hem opnemen via zijn LinkedIn.

Klik hier om terug te gaan naar de overzichtspagina.