‘Je kan voor een vooropgezette opdracht kiezen, maar als je echt jouw eigen ding zoekt bestaat die mogelijkheid ook én ook dan zijn de docenten erg behulpzaam.’

Michaël Stekkinger studeerde augustus 2012 af als Conflict, Risico, en Veiligheidspsycholoog en werkt momenteel als Information Security Officer bij Medical Research Data Management. De master Conflict, Risico & Veiligheid (CRV) bood hem een uitgebreide basis aan kennis waarmee hij abstracte en meer praktische vraagstukken op het gebied van veiligheid goed weet door te lichten.

De onderwerpen van deze master van de Universiteit Twente boden hem een logische aansluiting op zijn interesse gebied. 'De rol van de mens in risico- en veiligheidssituaties is complex, maar zeer belangrijk om te begrijpen en zo grip te krijgen op dergelijke situaties.' Michaël is gaan afstuderen bij TNO in Soesterberg. Op eigen initiatief heeft hij contact gelegd met de mensen daar. 'Je kan voor een vooropgezette opdracht kiezen, maar als je echt jouw eigen ding zoekt bestaat die mogelijkheid ook én ook dan zijn de docenten erg behulpzaam.' Hij heeft een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om mensen met kwaadaardige intenties te kunnen onderscheiden van 'normale' mensen in publieke omgevingen. Wanneer weet je dat iemand iets verbergt? Hoe werkt gedrag onder druk in bijzondere situaties? Veel aspecten van het vak Forensische Psychologie boden uitkomst voor zijn afstudeeronderzoek.

Een belangrijke keuze voor deze master en de Universiteit Twente kwam voort uit de laagdrempelige sfeer bij het benaderen, in discussie gaan met, en algemene omgang met de professoren en andere docenten.

'Dat is echt uniek aan de UT; die informele sfeer en de mogelijkheden om rondom je vakgebied te kunnen praten met experts is een uitkomst voor iedereen die meer wil dan 'standaard onderwijs'.

Michaël kon veel van zijn al opgedane ervaring met het trainen en coachen van mensen kwijt in het vak Groepsdynamiek en -Interventie. Destijds bood dit vak een extra verdieping en kritische zelfreflectie bij de trainingen die hij verzorgde voor zijn bijbaan.

'Uiteindelijk heb je vooral je baanperspectieven in je eigen hand. De master biedt een goede en stevige fundering voor later, maar een baan vinden in de huidige tijd is simpelweg lastig.' Michaël heeft op veel verschillende plekken gesolliciteerd, heeft ook meerdere gesprekken en assessments mogen ondergaan, maar uiteindelijk was LinkedIn de doorslaggevende factor. Hij is benaderd via deze sociale media site voor zijn huidige baan. 'Dat LinkedIn zou werken zoals het bedacht was leek mij eigenlijk een fabeltje, maar laten zien waaraan je hard hebt gewerkt kan dus belangrijk zijn.' Als tip voor toekomstige studenten wil Michaël meegeven dat je vooral niet moet stilzitten. Kijk bij relevante en interessante organisaties of ze evenementen hebben of onderzoeksprojecten. Daarmee zet je jezelf op de radar. Zelfs in lastige arbeidstijden kan je jezelf verkopen als je maar je best doet. Michaël bezoekt regelmatige congressen, seminars en andere evenementen. Daarnaast heeft hij na zijn studie korte tijd gewerkt aan een aantal onderzoeksprojecten van docenten als vrijwillig onderzoeker.

Indien je vragen voor Michaël hebt, dan kun je contact met opnemen via zijn LinkedIn.

Klik hier om terug te gaan naar de overzichtspagina.