‘Dé master voor een baan als coach, trainer of mediator. Bijvoorbeeld bij de politie of overheid’

Lieke Rotman studeerde in 2012 af als sociaal psycholoog en werkt momenteel als coach en trajectbegeleider op het ROC van Twente. Na de bachelor Psychologie specialiseerde ze zich in de richting Conflict, Risico & Veiligheid (CRV), ‘dé master voor een baan als coach, trainer of mediator. Bijvoorbeeld bij de politie of overheid.’
Door Gijs Koeman - LinkedIn

Waarom gedragen mensen zich zoals ze doen? Hoe kun je een gedragsverandering bewerkstelligen? Welke soorten hulpverlening zijn er? Het waren vragen die Lieke bezighielden na het behalen van haar vwo-diploma. Een studie psychologie bood uitkomst. Tijdens de driejarige bachelorfase maakte ze kennis met alle deelgebieden van het vakgebied. Vervolgens koos ze voor de master CRV, maar dat was aanvankelijk niet haar doel. ‘Toen ik begon met studeren wilde ik niets liever dan klinisch psycholoog worden. Werken met mentale ziektebeelden leek mij zeer interessant. Tijdens mijn bachelor kwam ik hier echter op terug. Ik merkte dat ik het veel interessanter vond om bezig te zijn met het ondersteunen van mensen vanuit een gezonde situatie. Denk hierbij aan individuen die géén mentaal ziektebeeld hebben, zoals schizofrenie of bipolariteit, maar wel kampen met motivatieproblemen, faalangst of andere belemmeringen, waardoor zij niet het maximale uit zichzelf weten te halen. Dan kom je als sociaal psycholoog en coach in beeld om hulp te bieden. Daarom heb ik voor deze master gekozen. Het programma gaat zowel op kennis- als praktisch niveau dieper in op coaching, leiderschap, groepsdynamiek en het verhogen van zelfredzaamheid in risicovolle situaties.’

Masterprogramma en afstuderen
‘De master bereid je prima voor op de arbeidsmarkt. Het programma biedt de juiste afwisseling aan inhoud, waarin de meeste theorieën die vallen onder conflict, risico en veiligheid de revue passeren. De grote kracht van de master vond ik het vak Groepsdynamiek en -Interventie. Hier doe je kennis op van allerlei effecten binnen groepen, over onderhandelen en over coaching en begeleiding. Er wordt geoefend met theorieën die je leert, een verademing na drie jaar kennis opdoen. De praktische oefeningen geven je het gevoel dat je een vak leert, zonder weg te gaan van het universitaire niveau, iets wat ik zelf als zeer prettig heb ervaren. Daarnaast ben ik erg te spreken over de begeleiding vanuit de vakgroep. De docenten zijn zeer bekwaam op hun vakgebied en denken graag met je mee bij opdrachten, maar ook bij het afstuderen.’

‘De docenten zijn zeer bekwaam op hun vakgebied en denken graag met je mee bij opdrachten, maar ook bij het afstuderen.’

Het zoeken van een afstudeeropdracht kan op verschillende manieren. Er staan bijvoorbeeld vooropgezette opdrachten op internet, maar er is ook ruimte voor eigen initiatief. Zo wilde Lieke graag naar het buitenland en besloot ze een balletje op te gooien bij de vakgroep, die veel contacten heeft met organisaties en universiteiten in binnen- en buitenland. Haar oproep resulteerde in een uitwisseling met de University of Lancaster in Engeland, waar ze een eigen afstudeerbegeleider toegewezen kreeg. Het contact met Enschede verliep per mail. ‘Ik vond het een leerzame en vooral erg leuke ervaring. Over de begeleiding ben ik zeer tevreden. Ik heb veel geleerd over het doen van onderzoek door interactie met promotiestudenten die op dezelfde afdeling werkzaam waren. Op persoonlijk vlak heb ik vooral erg genoten van alle vriendschappen die ik heb opgebouwd, zowel met andere internationale studenten als met echte locals.’ Meer weten over haar afstudeeronderzoek? Zie de afsluitende paragraaf.

Stap naar het werkveld
Inmiddels werkt Lieke als coach en trajectbegeleider op het ROC van Twente. Daar schrijft ze momenteel een empowermentprogramma voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Deze mensen moeten gestimuleerd worden om weer aan het werk te gaan en los te komen van hun bijstandsuitkering. Het doel is dat de deelnemers hun eigen kracht (her)vinden, hun belemmeringen kunnen overkomen en hierdoor gemotiveerd raken om weer aan het werk te gaan. Het vergt dus een stukje zelfontplooiing van deelnemers, en coaching (en soms confrontatie) vanuit de trajectbegeleider. Naast schrijven van het programma zal ik ook daadwerkelijk groepen gaan draaien en mensen op individueel niveau verder begeleiden. Daarbij komen kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens de master CRV goed van pas, zoals coaching, zelfredzaamheid, confrontatie bij conflictsituaties, onderhandeling, enzovoorts!’

‘Als sociaal psycholoog ben je ontzettend breed onderlegd’

‘De master CRV is iets voor jou indien je geïnteresseerd bent in thema’s als conflict- en crisismanagement, coaching, risicoperceptie en – communicatie en verklaringen voor antisociaal en crimineel gedrag. Daarnaast is het dé master voor een baan als coach, trainer of mediator. Bijvoorbeeld bij de politie of overheid. Als sociaal psycholoog ben je ontzettend breed onderlegd en kun je een mooie carrière maken. De master CRV zal daar zeker aan bijdragen.’

Afstudeeronderzoek
In haar afstudeeronderzoek How culture influences the telling and detection of lies: Differences between low- and high-context individuals richtte Lieke zich op meerdere deceptieconstructen, die allen werden vergeleken op basis van cultuur. ‘Die culturele vergelijking werd gemaakt op twee mogelijke aanwijzingen voor het detecteren van leugens: depletie (mate van uitputting) en gedragsmimicry (hoe personen zich ten opzichten van elkaar bewegen). Daarnaast heb ik bekeken in hoeverre individuen in gemixt culturele tweetallen leugens konden detecteren. Een mooi aspect aan mijn onderzoek is dat ik gebruik heb mogen maken van hele geavanceerde apparatuur genaamd Xsens. Dit zijn bewegingssensoren die werden vastgemaakt aan het lichaam van de proefpersonen, zodat ik precies kon zien hoe zij zich ten opzichte van elkaar bewogen. Deze pakken waren beschikbaar vanuit de University of Lancaster, dus dat was een prachtige bijkomstigheid van mijn uitwisseling.’ Haar onderzoek werd beoordeeld met een 9.

Indien je naar aanleiding van dit artikel vragen voor Lieke hebt, dan kun je contact met haar opnemen via haar
LinkedIn.

Klik hier om terug te gaan naar de overzichtspagina.