Testemonials

‘We zijn altijd op zoek naar wetenschappers voor analist- en onderzoekswerkzaamheden’

Bas Böing (31) werkt als onderzoeker – strategisch adviseur bij de politie Amsterdam. Op zijn vakgebied voorziet hij mogelijkheden voor afstudeerders van de master Conflict, Risico & Veiligheid (CRV). ‘De intelligence-hoek krijgt veel meer gewicht. Er zullen meer analisten nodig zijn.’

Door Gijs Koeman 

In 2002 begon Bas met werken als politieman. Na het afronden van de studies rechten en politicologie kwam hij in 2010 terecht bij de cluster Analyse & Onderzoek. Inmiddels adviseert Bas de korpsleiding van de politie Amsterdam. Dat advies is gebaseerd op eigen onderzoek, maar ook op studies die door universiteiten zijn opgepakt. Daaruit filtert hij relevante informatie om die vervolgens te borgen binnen de organisatie. Onderzoek doet hij regelmatig samen met andere partijen. Zo werkte hij op Koninginnedag 2012 samen met Peter de Vries van de vakgroep CRV. Samen onderzochten ze de werking van het beleid van de gemeente Amsterdam, dat naast een algeheel alcoholverbod in de trein ook voorschreef dat bezoekers op deze nationale feestdag niet meer dan één alcoholhoudend drankje bij zich mochten hebben.

‘Toen mensen begrepen dat ze mochten blazen zonder dat daar een sanctie aan verbonden was, wilden ze graag meedoen’

‘We hebben acht uur lang op drie verschillende locaties in de stad mensen een enquête voorgelegd en laten blazen. Daarnaast hebben we vragen gesteld over drugsgebruik, om zo vast te kunnen stellen in hoeverre sprake was van combigebruik, het gebruik van zowel alcohol als drugs. We hebben van drie locaties een soort foto kunnen maken en uiteindelijk, aangevuld met de vraag of mensen drank bij zich hadden tijdens de treinreis, een score kunnen verbinden aan het beleid.’ Over de resultaten en bijbehorende conclusies van het onderzoek mag Bas nog niets prijsgeven, aangezien deze pas in oktober officieel worden gepresenteerd. Wel kan hij zeggen dat ze veel plezier hebben beleefd bij de uitvoering van het onderzoek. ‘Toen mensen begrepen dat ze mochten blazen zonder dat er een sanctie aan verbonden was, wilden ze graag meedoen. Zo’n studie is leuk om uit te voeren en bovendien zeer goed voor het imago van de politie.’ Momenteel wordt gekeken of een onderzoek kan worden opgezet omtrent gebruik van sociale media bij rampen, en de relatie van sociale media en integriteit van politiebeambten.

Meerwaarde hbo-opleiding

Terug naar school. Veel studenten komen via de premaster psychologie in de master CRV terecht. Zij hebben een hbo-opleiding doorlopen. Volgens Bas biedt dat voordelen als je solliciteert bij de politie. ‘De beperking van academici is dat ze een beetje mensenschuw zijn en graag in een ivoren torentje zitten. Dat is minder van toepassing op mensen die een beroepsopleiding hebben genoten, omdat zij veel meer zijn aangemoedigd om eruit te gaan en informatie te halen. Hbo’ers zijn meer van het mouwen opstropen en ervoor gaan. Dat gebeurt in onze organisatie nog te weinig. Wij onderzoekers, analisten, zitten veel te veel op ons eigen fort. Dat is zonde, want mensen weten niet dat wij er zijn en komen zodoende niet naar ons toe. Dit is een veelgehoorde klacht op de werkvloer en dat kun je aankaarten in het selectiegesprek bij de politie. Heb jij een hbo-opleiding achter de rug, dan kan jouw toegevoegde waarde zijn dat je informatie gaat halen. Je bent immers niet anders gewend. Vervolgens krijg je natuurlijk de vraag hoe je dat gaat doen. Daarvoor moet je weten hoe de organisatie in elkaar zit. Het is raadzaam je daar op voor te bereiden.’

‘We hebben behoefte aan mensen die niet alleen een gedegen onderzoek kunnen schrijven, maar ook over de drive beschikken om informatie te halen’

Dat betekent natuurlijk niet dat academici niet welkom zijn. ‘Integendeel, de intelligence-hoek krijgt veel meer gewicht. Dat is interessant voor academici, want in de toekomst zullen meer analisten nodig zijn. De meerwaarde van de master CRV zit in de stukjes conflict en psychologie. Inclusief hun bijbehorende wetenschappelijke basis zouden CRV-afstudeerders zich hier op kunnen richten als onderzoeker of analist, maar je zou ook kunnen denken aan een beleidsfunctie. Met veel ervaring in het opzetten van projecten kun je eveneens solliciteren op de functie van projectleider. Ook opleidingen tot politiemanager (commissaris)of recherchekundige behoren tot de mogelijkheden. Zoals je ziet is er veel mogelijk. We hebben echter vooral behoefte aan mensen die niet alleen een gedegen onderzoek kunnen schrijven, maar ook over de drive beschikken om informatie te halen.’

Afstuderen en werken bij de politie

Er zijn mogelijkheden voor afstudeeronderzoek. Bas beschikt over een uitgebreid netwerk. Zo begeleidde hij onlangs Marjolein Lobbes, een studente van de master CRV, geïnteresseerd in voetbal en voornemens onderzoek te doen naar determinanten van leiderschap in hooligangroepen. ‘Daarvoor heeft ze zelf aangeklopt bij de afdeling die zich daarmee bezighoudt. Gewoon door te vragen of je mee mag lopen, maak je een goede indruk.’ Je passief opstellen is dus niet verstandig wanneer je bij de politie wil werken. Bas noemt een aantal punten waarop wordt gelet bij een sollicitatie. ‘Allereerst dien je te beschikken over relevante werkervaring. Heb je dat niet? Ga dan een jaartje ervaring opdoen. Daarmee geef je aan dat je bereid bent hard te werken en graag wil investeren in je toekomst. Dat geeft je een streepje voor op andere kandidaten. Kijk daarnaast op welk gebied je ambities liggen, verken het korps waar je zou willen werken en ga daar informatie halen. Loop bijvoorbeeld een paar dagen mee voor je op gesprek gaat. Dan heb je al iets om over te praten.’

Indien je benieuwd bent naar jouw mogelijkheden voor een stage bij de politie of vragen hebt aan de hand van dit artikel, dan kun je contact met Bas opnemen via zijn LinkedIn profiel.