stageplekken studiejaar 2014-2015

Vergroten van de heterdaadkracht door de inzet van forensische technieken

VERGROTEN VAN DE HETERDAADKRACHT DOOR DE INZET VAN FORENSISCHE TECHNIEKEN

2 Stagiaires (m/v) gezocht voor periode februari – juli 2015.


Onderwerp

Het lectoraat Forensische Opsporing & Crime Science van Saxion heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke wijze Forensische Technieken gebruikt kunnen worden om de heterdaadkracht van de politie te kunnen vergroten. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar bestaande mogelijkheden en technieken, ook dienen nieuwe technieken geëxploreerd te worden. Een focus verschuiving van reactief reageren (klassieke reactie politie) naar een meer proactieve (of zelf een preventieve) benadering kan hierbij een interessant gezichtspunt zijn die verder verkend dient te worden. Door meer naar het keuze- en beslisgedrag van daders te kijken, kunnen nieuwe inzichten worden opgedaan die vertaald kunnen worden naar adviezen voor de politie. Kennis en expertise van gedragswetenschappers zijn hierbij van eminent belang. (zie ook onderstaande toelichting)


Organisatie

Saxion, Lectoraat Forensische Opsporing & Crime Science, in samenwerking met de politieacademie en de politie-eenheid Oost Nederland.


Standplaats

Enschede


Werkzaamheden

-Deelnemen aan een interdisciplinair onderzoek, waarbij samenwerking met Politie, Politieacademie (opleiding Master of Criminal Investigations, kortweg recherchekunde), Forensische Opsporing (Saxion) en psychologie/ gedragswetenschappen (UT).

-Netwerken opbouwen in binnen- en buitenland.

-Opzetten van een onderzoeksontwerp/ - design, uitvoeren van het onderzoek, verdiepen, verbreden en toepassen van reeds aangeleerde kennis en vaardigheden (gedragswetenschappen).

-Rapporteren en presenteren van de onderzoeksbevindingen aan de opdrachtgever (Politie-eenheid Oost Nederland)

-Offender discision-making/ opzetten experiment

-Contrastrategieën / CSI – effect.


Toelichting project:

Politie, eenheid Oost Nederland, project heterdaad. De projectleider van deze politie-eenheid, de heer M. Sterk, verkent in samenwerking met het lectoraat de vraag in hoeverre/ op welke wijze forensische technieken ingezet kunnen worden om de heterdaad kracht van de politie te kunnen vergroten. De vraag richt zich niet alleen op de klassieke technieken, maar met name ook de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Hierbij dient niet alleen aan repressief en reactief politieoptreden worden gedacht, maar ook dienen de mogelijkheden van proactief/ preventie werken te worden verkend. Om proactieve technieken in te kunnen zetten of te ontwikkelen is meer kennis nodig over het gedrag van plegers van dit soort delicten. Naast forensische technieken, zal ook ingegaan worden op het gedrag van de daders, de keuze- en beslismomenten die zij hebben gehad en de tegenmaatregelen (contratechnieken) die ze hebben genomen. Deze kennis is noodzakelijk om het probleem in zijn bredere context te kunnen begrijpen en de forensisch-technische mogelijkheden te kunnen verkennen.


Procedure

Deze externe stage-opdracht is bedoeld voor studenten die beschikbaar zijn in de periode februari tot de zomervakantie 2015. De opdracht kan eventueel in combinatie met een masterthese worden uitgevoerd (waar dan na de stageperiode verder aan gewerkt wordt). Heb je interesse in deze opdracht? Stuur dan eerst een korte motivatie (max 200 woorden) naar : s.zebel@utwente.nl. Ook voor vragen over deze opdracht kun je bij hem terecht.