USE OF EARLY WARNING INFORMATION IN FLOOD RISK MANAGEMENT


Onderwerp

Onderzoek naar Early warning information in flood risk management


Achtergrond

Deltares is het nationale onderzoeksinstituut voor "deltatechnologie" (water management, waterbouw en geotechnologie). Eén van de speerpunten van Deltares is het ontwerpen en implementeren van real-time systemen voor het maken van waterstands- en afvoerverwachtingen, analoog aan weersverwachtingen maar dan voor rivieren, kusten, meren etc. Deze systemen worden wereldwijd gebruikt door organisaties als de US National Weather Service, het UK Environment Agency, de Australische Bureau of Meteorology en het Nederlandse Rijkswaterstaat.

Zoals ook bij weersverwachtingen het geval is, zijn hydrologische verwachtingen onzeker: we weten niet precies wat de toekomstige waterstand/afvoer/etc zal zijn. We zijn steeds beter in staat om een zgn. kansverwachting af te geven, waarin we niet één waarde voorspellen, maar een kansverdeling daarvan. "90% kans dat de waterstand morgenmiddag om 12 uur bij Lobith tussen 9.0 en 9.5m NAP zal zijn" en "50% kans dat de afvoer bij St Pieter vrijdagmorgen om 8 uur de waarde van 100m3/s overschrijdt" zijn voorbeelden van zo'n kansverwachting.

Een hydrologische verwachting heeft alleen waarde als er betere besluiten mee worden genomen. Verwachtingen worden gecommuniceerd aan 'beslissers', die mede op basis daarvan een besluit nemen over bijvoorbeeld het inzetten van noodmaatregelen ter bescherming van de bevolking langs de rivier.

Het gebruik van kansverwachtingen in communicatie is niet triviaal, maar staat nog in de kinderschoenen. Aan CRV-studenten wordt de kans geboden om in de vorm van een stage een bijdrage aan dit proces te bieden.Werkzaamheden

In overleg met de begeleiders vanuit Deltares wordt er een specifieke invulling gezocht voor de stage. Bijgevoegde informatie van Deltares is daarbij informatief over de belangstelling bij Deltares.

De stage opdracht kan breed worden ingevuld, variërend van het schrijven van een adviesrapport of een veldverkenning, tot het ontwerpen of testen van een tool, training of beoordelingsinstrument. Eventueel kan de stage opdracht worden gecombineerd met de masterthese.
Beschikbaarheid

Gezien de omvang van de werkzaamheden zoeken we een student die meerdere dagen beschikbaar is.


Gevraagde achtergrond

Bij voorkeur een masterstudent in de richting (risico) psychologie. Er wordt gezocht naar een zelfstandige en zeer nauwkeurige student met uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

 

Procedure

Deze externe stage-opdracht is bedoeld voor studenten zijn gestart met de mastertrack PCRV. Heb je interesse in deze opdracht? Stuur dan eerst een korte motivatie (max 200 woorden) naar de thema coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl). Ook voor vragen over deze opdracht kun je bij hem terecht. Na overleg kun je dan eventueel solliciteren bij het Deltares voor deze stage.