stageplekken studiejaar 2014-2015

Kenmerken 18-23 jarigen die wel of geen jeugdstrafrecht geadviseerd krijgen

Stagiair (m/v) gezocht voor periode februari- juni 2016 (eventueel uitloop mogelijk)


Onderwerp

Verschillen in kenmerken 18-23 jarigen die wel of geen jeugdstrafrecht geadviseerd krijgen.


Vacature onderzoeksstage- en scriptie voor een masterstudent

Per 1 april 2014 is het Adolescentenstrafrecht (ASR) in werking getreden. Het ASR heeft betrekking op jeugdigen in de leeftijd 16 tot 23 jaar. Het ASR verruimt de mogelijkheden om rekening te houden met de ontwikkeling van de jeugdige verdachte. Bij de toepassing van het ASR zijn diverse partijen in de strafrechtketen betrokken. In de adviesfase gaat het om de reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). Bij zaken waarbij het om zwaardere misdrijven gaat wordt geadviseerd door een psycholoog of psychiater van het NIFP. Het NIFP heeft een wegingslijst adolescentenstrafrecht ontwikkeld die als hulpmiddel dient voor NIFP medewerkers en Pro Justitia rapporteurs bij een advies over het toepassen van het jeugdstrafrecht bij 18- tot 23-jarigen. In 2014 en 2015 is er al in veel gevallen geadviseerd over 18- tot 23-jarigen.

Op verzoek van de Directie Sanctietoepassing en Jeugd (DSJ) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zal het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de toepassing van het ASR monitoren en evalueren (zie www.wodc.nl onder het kopje onderzoeksprogramma). Het monitoren en evalueren van het ASR vindt plaats in verschillende deelprojecten, waaronder een onderzoek naar de kenmerken van de 18- tot 23-jarigen. De vraag die in dit kenmerkenonderzoek centraal staat is of 18- tot 23-jarigen waarbij geadviseerd wordt het jeugdstrafrecht toe te passen andere kenmerken bezitten dan 18- tot 23-jarigen waarbij toepassing van het volwassenenstrafrecht wordt geadviseerd.


Werkzaamheden

Het onderzoek waar de student aan mee gaat werken is een onderdeel van het kenmerkenonderzoek waarin WODC en NIFP samenwerken. De stage bestaat voornamelijk uit activiteiten gericht op dataverzameling. De student wordt getraind in het gebruik van een codeboek, ontwikkeld door het WODC in samenwerking met het NIFP. Aan de hand van dit codeboek zal de student Pro Justitia rapportages scoren van 18- tot 23-jarigen. Het onderzoek betreft een dossierstudie, contact met verdachten is geen onderdeel van deze stage.

Met de gegevens die de student verzamelt kan hij/zij een scriptie schrijven. Het uiteindelijke onderwerp van de scriptie zal in overleg met de universiteit en de begeleiding vanuit het NIFP nader worden ingevuld. De begeleiding vanuit het NIFP zal worden gedaan door dr. Maaike Kempes en vanuit het WODC door Lise Prop MSc. De student zal werkzaam zijn bij het NIFP in Utrecht.


Beschikbaarheid

Gezien de omvang van de werkzaamheden zoeken we een student die meerdere dagen per week beschikbaar is in de periode van 1 februari 2016 tot en met juni 2016.


Gevraagde achtergrond

We zijn op zoek naar een enthousiaste masterstudent psychologie, (forensische) orthopedagogiek of criminologie die nauwkeurig werkt en zich mondeling en schriftelijk goed weet uit te drukken.


Ben je geïnteresseerd in deze stage? Meld deze interesse dan eerst even bij thema coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl). Vervolgens kun je een sollicitatiebrief en CV opstellen en richten aan Maaike Kempes van het NFIP, en versturen naar: opleidingen.nifp@dji.minjus.nl onder vermelding van OS2016MK. Er kan uitsluitend per e-mail gesolliciteerd worden bij het NFIP voor 29 november 2015.