stageplekken studiejaar 2014-2015

Stage GGD Twente - afdeling Jeugdgezondheidszorg

Titel Stageopdracht

Maak scripts voor video’s om aanstaande ouders voor te bereiden op hun bevalling


Organisatie

GGD Twente, afdeling Jeugdgezondheidszorg


Standplaats

Enschede


Gewenste periode voor de stage

November-december 2015


De Opdracht

Zwangeren kunnen bevallen in het ziekenhuis en thuis. Een goede voorbereiding geeft houvast, stelt gerust, geeft vertrouwen en maakt dat zwangeren goed kunnen anticiperen op wat ze te wachten staat. En dat zorgt voor een goede start voor kind en ouders.

Om zwangeren en hun partners hierbij te helpen, gaan we videomateriaal maken. Deze video’s geven informatie over hoe je een thuisbevalling en een ziekenhuisbevalling voorbereidt en wat je te wachten staat. Bijvoorbeeld: wat moet je in huis hebben voor een thuisbevalling? Wat zet je alvast klaar voor als je naar het ziekenhuis moet? In welke situaties bel je met een verloskundige? Hoe ziet de verloskamer van het ziekenhuis eruit? Een deel van het videomateriaal is bedoeld voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond, die niet weten hoe de prenatale zorg in Nederland geregeld is.

Jouw opdracht wordt om scripts te schrijven voor deze video’s. Je kiest een theoretisch model (bijvoorbeeld Risk Information Seeking and Processing (RISP) model of de Protection Motivation Theory). Je verzamelt literatuur over het onderwerp en analyseert die. Je voert gesprekken met verloskundigen, het ziekenhuis en uiteraard ook met zwangeren en hun partners. Je luistert goed naar hun vragen en behoeften. Met behulp van deze informatie schrijf je scripts voor enkele kortdurende video’s. Je beschrijft onder meer wat er in beeld moet komen (scenario’s) en de teksten van de voice over. Je werkt daarbij samen met een team dat de video gaat produceren.

Met deze opdracht krijg je de kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan een concreet product., dat straks echt in gebruik genomen gaat worden. Het is voor deze opdracht belangrijk dat je zelfstandig kunt werken, oog hebt voor wat je doelgroep bezighoudt, wetenschappelijke inzichten snel en gemakkelijk kunt vertalen naar de praktijk en goed samen kunt werken met professionals in het werkveld. Uiteraard krijg je daar hulp en begeleiding bij, zowel vanuit de GGD (Marieke Bunnik) als vanuit PCRV (Margôt Kuttschreuter). Heb je interesse? Neem dan contact op met de contactpersoon van deze stage: Margôt Kuttschreuter. Wij ontvangen dan graag voor 2 november 2015 een motivatiebrief en een CV.


Informatie Contactpersoon:

Naam: Margôt Kuttschreuter

Telefoon: 053-489 6058

Email: margot.kuttschreuter@utwente.nl