stageplekken studiejaar 2014-2015

Stage Humanitas Onder Dak


Titel stage-opdracht:

Effectmeting jongerenopvang Humanitas


Organisatie

Humanitas Onder Dak


Standplaats

Enschede


Periode

In overleg; start kan per directAchtergrond organisatie

Humanitas Onder Dak is een vangnetorganisatie die hulp biedt aan jongeren en volwassenen als zij de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. HOD geeft deze mensen vraaggerichte begeleiding vanuit de Humanistische grondwaarden gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en eigen kracht zodat zij weer volwaardig kunnen participeren in de samenleving.

Jongeren vanaf 16 jaar komen in aanmerking als zij door omstandigheden niet over een goede thuissituatie beschikken en hierdoor niet in staat zijn om hun opleiding goed af te ronden. De opleidingen merken namelijk dat jaarlijks ook een aantal capabele en welwillende jongeren het niet redden. In totaal zijn er circa 40 plekken, in Enschede en Almelo, verdeeld over verschillende gebouwen. Studenten of leerlingen die bij Kamer-Raad gaan wonen krijgen een eigen kamer met gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen. Ze krijgen een persoonlijk begeleider (een medewerker van HOD) die ondersteunt in het zelfstandig wonen, leren en werken, voor maximaal twee uur per week.


De Opdracht

Graag zou de organisatie een effectmeting willen doen onder de huidige bewoners, uitgestroomde jongeren en begeleiders om te kijken welke effecten het heeft op de (psychologische) gesteldheid/ ontwikkeling en schoolresultaten van de jongeren. Daarnaast blijkt uit de jaarcijfers dat er bij deze opvang voor jongeren zich meer vrouwen aanmelden dan mannen. Bij de opvang voor volwassenen maken over het algemeen vaker mannen dan vrouwen gebruik van daklozenopvang. Humanitas zou graag willen weten waarom er bij de jongerenopvang zich juist meer vrouwen aanmelden.

Methode: Het onderzoek kan een combinatie van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek zijn. Er kunnen bijvoorbeeld vragenlijsten onder de jongeren en interviews met begeleiders gehouden worden. Dit kan in overleg met de student besloten worden.

Indien nodig is er een werkplek aanwezig.

Verwacht eindproduct: rapport


Procedure:

Deze externe stage-opdracht is bedoeld voor masterstudenten PCRV die per sept 2014 starten. Heb je interesse in deze opdracht? Stuur dan eerst een korte motivatie (max 200 woorden) naar de thema coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl). Ook voor vragen over deze opdracht kun je bij hem terecht. Na overleg kun je dan contact opnemen met Humanitas Onder Dak voor deze stage.