Titel Stageopdracht

Zet een eigen stage op met een opdracht die aansluit bij het interessegebied van het CCV


Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)


Standplaats

Utrecht


Gewenste periode voor de stage

In overleg


Achtergrond organisatie

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een maatschappelijk betrokken partner voor iedereen die (beroepsmatig) bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Of het nu gaat om preventie, handhaving of regelnaleving.


Het CCV biedt professionals, ondernemers en burgers praktische tools die bijdragen aan een veilig Nederland: van stappenplannen en webdossiers met best practices tot digitale tijdschriften en voorlichtingsmateriaal. CCV’ers bieden veiligheidspartners maatwerk om aanpakken te starten en projecten (door) te ontwikkelen. Zodat professionals en ondernemers – nóg - effectiever kunnen optreden tegen veiligheidsrisico’s.


Zie voor meer informatie www.hetccv.nlDe Opdracht

De vakgroep PCRV onderhoudt contacten met CCV, dat qua aandachtsgebieden overlap heeft met de thema’s waarin de vakgroep PCRV zich specialiseert (bijvoorbeeld conflicthantering, preventie van criminaliteit, communiceren over veiligheid). Het CCV heeft aangegeven dat zij open staat voor een verdere samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een stage-opdracht die een masterstudent van PCRV zelf bedenkt en aandraagt. In verder overleg kan dan worden bepaald of dit idee voor een opdracht aanleiding kan zijn voor een stage via het CCV.


Heb jij dus een leuk en goed idee voor een stage-opdracht in samenwerking met het CCV? Neem dan contact op met Elze Ufkes om je idee voor te leggen en te bespreken (zie hieronder voor zijn contactgegevens). In overleg met hem wordt dan bekeken of met dit idee het CCV benaderd zal worden.


Informatie Contactpersoon:

Naam: Elze Ufkes

Telefoon: 053-489 1162

Email: elze.ufkes@utwente.nl