stageplekken studiejaar 2014-2015

De rol van omstanders bij geweld tegen werknemers met een publieke taak

De rol van omstanders bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak geweld tegen medewerkers met een publieke taak


Stagiair (m/v) gezocht voor periode februari – juli 2015 in combinatie met onderzoek masterthese.


Onderwerp

Onderzoek naar de mogelijkheden om omstanders te betrekken bij het voorkomen van (escalatie van) geweld tegen medewerkers met een publieke taak


Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Standplaats

Den Haag voor twee of drie dagen in de week (werkzaamheden kunnen deels ook in Enschede uitgevoerd worden)


Achtergrond

Werknemers die werkzaam zijn in een publieke sector hebben regelmatig te maken met agressie of geweld. Hoewel de gevolgen van geweld op de werkvloer verschillen, zijn er belangrijke negatieve consequenties op persoonlijk (bijvoorbeeld verminderde prestaties en psychisch/lichamelijk welbevinden ) en op organisatie niveau (bijvoorbeeld verhoogd verloop). Het voorkomen van, of omgaan met, agressie en geweld is daarom belangrijk voor werknemers en organisaties met een publiek taak.

Veel wetenschappelijke literatuur wijst op het negatieve effect van een groepscontext bij conflicten of problemen in een publieke context. Klassiek zijn de studies naar het bystander effect die stellen dat de aanwezigheid van een groep leidt tot collectieve passiviteit en een gebrek aan hulpgedrag in geval van nood. Dit heersende beeld is in de laatste jaren echter onder druk komen staan en er komen steeds meer studies die wijzen op de positieve effecten die de aanwezigheid van een publiek of groep kan hebben. Dit suggereert dat conflicten die optreden in een groepscontext voor professionals met een publieke taak ook kansen biedt om het conflict te reguleren of te de-escaleren. Daarbij kan het van belang zijn dat met cues en interventies van de professional daarvoor zelf een aanzet wordt gegeven (bijvoorbeeld door bepaalde personen in de groep of het publiek aan te spreken)


Werkzaamheden

De eerste opdracht is om door middel van kwalitatief onderzoek (interviews/focusgroepen) na te gaan wanneer professionals (werknemers) en werkgevers willen dat burgers ingrijpen en hoe. Onze hypothese is dat een professional, of zijn collega, tijdens een incident, het beste omstanders kan inschakelen en ook hen moet instrueren. Wat in welke situatie moet gebeuren is iets wat in de organisatie dient te worden besproken.

Daarnaast kan de ‘mening’ van werkgevers en werknemers getest worden bij experts op het gebied van gedragsbeïnvloeding, veiligheid etc. op effectiviteit en haalbaarheid.

Ten slotte wordt (als onderdeel van een gekoppelde masterthese-onderzoek) er ook kwantitatief onderzoek gedaan naar wanneer en hoe omstanders bereid zijn om in te grijpen bij conflicten met medewerkers met een publieke taak.


Vergoeding

In overleg, maximaal 500 euro per maand op fulltime basis.


Procedure

Deze externe stage-opdracht is bedoeld voor masterstudenten PCRV die na aug 2014 zijn gestart met de mastertrack PCRV. Heb je interesse in deze opdracht? Stuur dan eerst een korte motivatie (max 200 woorden) naar de thema coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl). Ook voor vragen over deze opdracht kun je bij hem terecht.