Titel Stage opdracht


Validering screeningsinstrument schuldhulpverlening


Organisatie


Stadsring 51


Standplaats


Amersfoort (werkzaamheden kunnen deels ook in Enschede uitgevoerd worden)


Stagevergoeding


stagevergoeding 300 euro per maand op fulltime basis (36 uur)


Start


Kan per direct


Achtergrond organisatie


Stadsring51 is een organisatie die actief is binnen de maatschappelijke dienstverlening. Onze kernfuncties zijn sociaal juridische dienstverlening (vanaf 1978) en schuldhulpverlening (vanaf 2004). Inmiddels bestaat de organisatie uit ruim 40 medewerkers en 200 vrijwilligers. Stadsring51 is een onafhankelijke stichting die zetelt in Amersfoort en werkt in opdracht van overheden.


Sinds 2004 voert Stadsring 51 de schuldhulpverlening voor o.a. de Gemeente Amersfoort uit. Vanuit de drang om zich te verbeteren en te vernieuwen is traject51 ontwikkeld. Traject51 is een vanuit de praktijk ontwikkeld diagnose-instrument, ontstaan vanuit het besef dat de voor schuldhulpverlening beschikbare middelen efficiënter en effectiever kunnen worden ingezet.

Een manier om financiële problemen op te lossen is het saneren van de schulden. Van oudsher is dit het meest ingezette instrument binnen de schuldhulp. Deze regeling houdt onder meer in dat mensen gedurende 3 jaar moeten rondkomen van minder dan het minimum. Dit vraagt veel van mensen, en daarom mislukt een regeling vaak, doordat mensen toch weer schulden maken, en zich niet aan de afspraken (kunnen) houden. Om er achter te komen of een cliënt al dan niet in staat is om een dergelijke regeling vol te kunnen houden en of het financieel technisch gezien reëel en haalbaar is ontstond er behoefte aan een screeningsinstrument. Dit instrument (Traject51) is inmiddels operationeel binnen Stadsring51, almede bij diverse andere Gemeentes.


De Opdracht


Wij willen ons screeningsinstrument (Traject51) waar nodig verbeteren / aanpassen zodat onze cliënten nog beter gescreend worden en een aanbod krijgen van diensten wat aansluit. Traject51 registreert antwoorden op de vragen die scoren op 6 dimensies. Daaruit komt een totaalscore die iets zegt over de regelbaarheid van de cliënt. Het geeft antwoord op de vraag: in welke mate is een schuldsaneringstraject in het geval van deze cliënt haalbaar (zowel financieel technisch als ook de persoonlijke situatie van cliënt).

Onderzoeksvragen:

-Is het meetinstrument valide?

-Kan het screeningsinstrument de ‘ toekomst’ voorspellen? (Is het bijvoorbeeld zo dat cliënten bij wie een schuldsanering uit de screening kwam, ook inderdaad in staat blijken de schuldsanering vol te houden?)


Verwacht eindproduct: rapport en indien nodig verbeterd meetinstrument


Procedure:


Deze externe stage-opdracht is bedoeld voor studenten die na augustus 2014 zijn gestart met de mastertrack PCRV. Heb je interesse in deze opdracht? Stuur dan eerst een korte motivatie (max 200 woorden) naar de thema coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl). Ook voor vragen over deze opdracht kun je bij hem terecht. Na overleg kun je dan contact opnemen met deze organisatie voor deze stage.