Stage vakgroep Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid


Titel

Is de Cowall Communicatiewand ook een de-escalatiewand?


Organisatie

Recornect BV


Standplaats

Son


Achtergrond organisatie

Recornect is een jong internationaal bedrijf dat een communicatiewand (cowall) maakt voor de (forensisch) psychiatrische crisiszorg. De Recornect Cowall is een grote tablet achter veiligheidsglas gericht op ondersteuning van kwetsbare gebruikers die binnen een ruimte met een hoog veiligheidsniveau verblijven. Welke applicaties er beschikbaar zijn op het scherm kan op afstand ingesteld worden door  hulpverleners.

http://recornect.com/?lang=nl


De opdracht

Wij brengen een nieuw product naar de markt waarvan wij o.a. claimen dat het preventief werkt naar escalatie en de communicatie ondersteund, tijdens de psychiatrische crisiszorg. De komende jaren willen wij samen met onze klanten het product verder uitbouwen. Om dit te kunnen doen is het nodig om bestaande informatie te verzamelen en een eerste onderzoeksopzet te maken met bijbehorende vragenlijsten.


Het kennisgebied zelf is vrij nieuw, ook bij UT Twente, maar vanuit de ervaringen daar en onze ervaring uit het verleden kunnen we veel informatie en bestaande onderzoeken bij elkaar brengen. Recornect heeft een samenwerking met Internationaal onderzoeker Henk Nijman en mogelijk het EVIPRG (European Violence in Psychiatry Research Group) onderzoek platform.


De opdracht behelst dus 1) het verzamelen van (onderzoeks)informatie door middel van een literatuurstudie en het interviewen van stakeholders en experts uit het veld van dwang & drang;

2) het uitvoeren van een eerste onderzoek (pilot) op een samen gekozen locatie, waarbij de-escalatie- en communicatie-mogelijkheden van onze wand centraal staan. In overleg wordt bekeken welke onderzoeksvorm passend is. Onze voorkeur gaat uit naar observationeel onderzoek, met psychiatrische cliënten. Maar ook experimenteel onderzoek met ervaringsdeskundigen zou een optie kunnen zijn.


Concrete (onderzoeks)vragen die de student na afloop kan beantwoorden zijn:

In hoeverre ondersteunt de huidige communicatiewand de conflict/ crisis communicatie.

In welke mate draagt de communicatiewand bij aan de-escalatie (en, eventueel, waar liggen hier nog nieuwe mogelijkheden).


Procedure

Deze externe stage-opdracht is bedoeld voor masterstudenten PCRV die per sept 2014 starten. Heb je interesse in deze opdracht? Stuur dan eerst een korte motivatie (max 200 woorden) naar de thema coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl). Ook voor vragen over deze opdracht kun je bij hem terecht. Na overleg kun je dan eventueel solliciteren bij het NIFP voor deze stage.