Rechtwijzer.nl als hulpmiddel bij juridische conflicten: eerste bevindingen voor de praktijk

Context

Binnen de vakgroep PCRV loopt op dit moment een groot onderzoek naar behoeften aan hulp in juridische conflicten. Daarbij onderzoeken we met name scheidingen en consumentenconflicten. In dit onderzoek wordt ook de online dienstverlening ‘Rechtwijzer.nl’ van de Raad voor Rechtsbijstand geëvalueerd. We vergelijken een testgroep die gebruik maakt van dit hulpmiddel bij het oplossen van hun consumentenconflict of regelen van een scheiding met een controlegroep die geen gebruik maakt van deze website. Deelnemers worden over een langere periode in hun conflict gevolgd. In totaal zijn er drie meetmomenten. Het doel van deze stage is om na het tweede meetmoment naar voorlopige bevindingen te kijken en de verzamelde data op een inzichtelijke manier samen te vatten. De doelgroep voor de rapportage bestaat uit mensen uit de internationale rechtsbijstandspraktijk. Binnen dat netwerk is veel aandacht voor dit onderzoeksproject en eerste resultaten zullen dan ook met interesse ontvangen worden.

Opdracht en product

Je schrijft een rapportage gericht op het beschrijven van de data en eerste bevindingen. Je bewerkt data, analyseert data, en geeft deze weer in een rapportage waarin je ook de eerste bevindingen toelicht. Mogelijk mag je de resultaten ook presenteren bij externe partners van de Universiteit Twente.

Planning

De planning is flexibel. De data zijn vanaf ongeveer oktober beschikbaar en dan kun je starten met de analyses. De gewenste opleverdatum voor de rapportage ligt rond de jaarwisseling.

Procedure

Deze interne stage-opdracht is bedoeld voor masterstudenten PCRV die per sept 2014 starten. Heb je interesse in deze opdracht? Stuur dan eerst een korte motivatie (max 200 woorden) naar de thema coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl). Ook voor vragen over deze opdracht kun je bij hem terecht.