stageplekken studiejaar 2014-2015

Communicatie over veiligheidsrisico’s

STAGE VAKGROEP

PSYCHOLOGIE VAN CONFLICT, RISICO, & VEILIGHEID

Titel Stageopdracht

Communicatie over veiligheidsrisico’s

Organisatie

Veiligheidsregio Twente

Standplaats

Enschede

Start

In overleg
Achtergrond organisatie

De Veiligheidsregio Twente is een regionaal samenwerkingsverband tussen politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de veertien Twentse gemeenten. Haar voornaamste taak is de bescherming tegen (gezondheids)risico’s, ernstige noodsituaties, rampen en crises van iedereen die in Twente woont, werkt en verblijft.


De Opdracht

Er zijn binnen de Veiligheidsregio Twente meerdere projecten waarop studenten stage kunnen lopen. Deze projecten hebben betrekking op de communicatie met burgers over veiligheid en veiligheids­aspecten. Gedacht kan worden aan het schrijven van teksten of berichten om burgers te informeren over veiligheidsrisico’s en maatregelen die zij kunnen nemen om die risico’s te verkleinen. Er zijn ook mogelijkheden op het terrein van de evaluatie van communicatie-uitingen.

Momenteel heeft het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit en doeltreffendheid van verschillende activiteiten op het gebied van zelfredzaamheidsbevordering in en om de woning van Twentse burgers prioriteit.

Het is de bedoeling dat je aan het eind van de stageperiode een adviesrapport opstelt. Dit adviesrapport is in beginsel bedoeld als vertrekpunt voor je masterthese, waarin je onderzoek gaat doen ter verbetering van zelfredzaamheidsbevorderende interventies binnen de Veiligheidsregio Twente.


Informatie Contactpersoon:

Margôt Kuttschreuter

Procedure:

Deze externe stage-opdracht is bedoeld voor studenten die na augustus 2014 zijn gestart met de mastertrack PCRV. Heb je interesse in deze opdracht? Stuur dan eerst een korte motivatie (max 200 woorden) naar de thema coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl) en de contactpersoon Margôt Kuttschreuter (margot.kuttschreuter@utwente.nl). Ook voor vragen over deze opdracht kun je bij hen terecht. Na overleg kun je dan contact opnemen met deze organisatie voor deze stage.