stageplekken studiejaar 2014-2015

Stage Slachtoffer in Beeld

Titel stage-opdracht: Verschillen in slachtoffer-daderbemiddeling tussen lichte en ernstige delicten

Organisatie: Slachtoffer in Beeld
Standplaats: Utrecht
Periode: In overleg; start kan per direct

Achtergrond organisatie: 

Slachtoffer in Beeld richt zich op herstelbemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven en verkeersongevallen door het begeleiden van slachtoffer-dadergesprekken, het organiseren van bewustwordingsbijeenkomsten aan daders en het trainen van professionals die werken met slachtoffers en daders.

Deze organisatie verzorgt voornamelijk vrijwillige, bemiddelde contacten tussen slachtoffers en daders van misdrijven, en ontvangt gemiddeld 1500 aanmeldingen op jaarbasis. De bemiddelingen vinden plaats bij zowel lichte als zware misdrijven, zowel kort als lang geleden. Soms door slachtoffers en daders zelf aangemeld en vaak door verwijzers die met deze groepen werken. Slachtoffer in Beeld wordt ook ingeschakeld bij grootschalige incidenten zoals het Koninginnedagdrama in Apeldoorn, het schietincident in Alphen aan de Rijn, seksueel misbruik in de jeugdzorg naar aanleiding van het onderzoek van de commissie Samson en de Facebook-rellen in Haren. Meer over slachtoffer-dadergesprekken.

De Opdracht: 

De ernst van de zaken die worden aangemeld bij Slachtoffer in Beeld is recent met een nieuw instrument in kaart gebracht (ontwikkeld aan de vakgroep PCRV). Daaruit kwam naar voren dat een substantieel deel van de zaken die zich aandienen bij deze organisatie ernstige delicten betreft. In de toekomst wil Slachtoffer in Beeld een zaak bij binnenkomst kunnen screenen op ernst, zodat bij meer ernstige zaken een andere werkwijze ingezet kan worden dan bij lichtere zaken. Zover is het echter nog niet: het doel van deze opdracht is om te onderzoeken in hoeverre de ernst van bemiddelingszaken die worden aangemeld (op basis van het nieuwe instrument), samenhangen met verschillende werkwijzen in de huidige praktijk. Vindt er bijvoorbeeld een langere of andere voorbereiding plaats bij meer ernstige zaken? Op basis van dergelijke, mogelijke verbanden tussen ernst en kenmerken van het bemiddelingsproces kan Slachtoffer in Beeld dan in de toekomst haar gedifferentieerde werkwijze gaan bepalen.

De opdracht omvat het coderen van bemiddelingszaken bij Slachtoffer in Beeld op ernst (samen met medewerkers daar), en verdere dossieranalyse op elke zaak om te bepalen of de gecodeerde ernst samenhangt met kenmerken van het proces van bemiddeling.

Deze opdracht is bij uitstek geschikt voor een combinatie met een masterthese-onderzoek.

Procedure: 

Deze externe stage-opdracht is bedoeld voor masterstudenten PCRV die na aug 2014 zijn gestart met de mastertrack PCRV. Heb je interesse in deze opdracht? Stuur dan eerst een korte motivatie (max 200 woorden) naar de thema coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl). Ook voor vragen over deze opdracht kun je bij hem terecht. Na overleg kun je dan contact opnemen met Slachtoffer in Beeld voor deze stage.