stageplekken studiejaar 2014-2015

stage digitale vormen van bemiddeling

Titel Stageopdracht

Wat vinden slachtoffers, daders en mediators van digitale vormen van slachtoffer-daderbemiddeling?

Organisatie

Universiteit Twente


Standplaats

Enschede (incl. reizen van en naar participanten binnen Nederland)


Gewenste periode voor de stage

In overleg; start kan per direct

De Opdracht

De digitale revolutie van de laatste decennia heeft veel sociale en culturele veranderingen met zich mee gebracht. Zo is het over de jaren steeds makkelijker geworden om te communiceren over grote afstanden (denk bijvoorbeeld aan Skype of FaceTime). Dit soort technologische ontwikkelingen bieden mogelijk ook interessante alternatieven in het slachtoffer-daderbemiddelingsveld.


Slachtoffer-daderbemiddeling helpt slachtoffers en daders van misdrijven (en verkeersongevallen) in de verwerking en draagt bij aan herstel van het aangedane leed onder begeleiding van een professionele bemiddelaar. Samen met een professionele bemiddelaar bereiden slachtoffer en dader/veroorzaker apart van elkaar het contact voor. Afhankelijk van de behoefte en de mogelijkheden leidt dit tot een gesprek of een briefwisseling onder begeleiding van de bemiddelaar.

De vraag is of de inzet van een videochat systeem tijdens slachtoffer-daderbemiddeling de positieve impact kan vergroten. Om die vraag te kunnen beantwoorden, zal het eerst duidelijk moeten worden hoe slachtoffers, daders en mediators aankijken tegen de inzet van digitale middelen. Staan zij hier voor open? Wat stellen zij zich hierbij voor? Zouden zij zelf gebruik willen maken van deze mogelijkheid? En welke risico’s zien ze? In deze stage staan deze vragen centraal.


Je zult semigestructureerde interviews inplannen en houden met slachtoffers, daders en mediators op basis van een al opgesteld interviewscript. Mogelijke participanten worden in eerste instantie benadert door medewerkers van Slachtoffer in Beeld (www.slachtofferinbeeld.nl). Indien er interesse is in deelname, worden de contactgegevens gedeeld. Ook verwerk en analyseer je de interviews met als doel aanvullende informatie te verzamelen over welke aspecten van belang zijn voor slachtoffers, daders en mediators bij het inzetten van een videochat systeem tijdens slachtoffer-daderbemiddeling. Op basis van de resultaten wordt een rapport geschreven.


Deze stage is onderdeel van het lopende onderzoeksproject ‘Design and implementation of ICT-based communication systems for victim-offender mediation’ uitgevoerd door Lisanne van den Berg onder begeleiding van Dr. Sven Zebel, Dr. Mariëlle Stoelinga, Prof. dr. ir. Boudewijn Haverkort, en Prof. dr. Ellen Giebels. In dit onderzoeksproject ligt de focus enerzijds op de ontwikkeling en optimalisatie van een videochat systeem voor slachtoffer-daderbemiddeling; en anderzijds op de implementatie en het meten van de effectiviteit van het ontwikkelde videochat systeem voor slachtoffer-daderbemiddeling. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Slachtoffer in Beeld.Informatie Contactpersoon:

Deze stage-opdracht is bedoeld voor studenten van de mastertrack PCRS. Heb je interesse in deze opdracht? Stuur dan eerst een korte motivatie (max 200 woorden) naar de thema coördinator Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl). Ook voor vragen over deze opdracht kun je bij hem terecht.