See Van Poelje-Lezing

Van Poelje-Lezing 2018

Maandag 29 januari werd de eerste Van Poelje lezing: Het geheim van succesregio’s: welk beleid werkt? gehouden in de Grote Kerk in Zwolle. Deze lezing werd georganiseerd door de vakgroep Bestuurskunde, Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS) - Universiteit Twente, in samenwerking met BMC advies, Gemeente Zwolle en Provincie Overijssel.

De bijeenkomst was met zo’n 100 deelnemers goed bezocht.

Highlights Sprekers

Theo Toonen: “De beweging van decentralisatie van taken naar het lokaal en regionaal bestuur (‘devolution’) en de gevolgen van de vierde industriële revolutie vereisen ook een aanpassing en modernisering van de bestuurskunde aan de Universiteit Twente”.

Eddy van Hijum: “De plek van de regio in het huidige rijksbeleid is nog maar gedeeltelijk terug te vinden in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Toch is het belangrijk (ook voor de provincie) om het te hebben over de organisatie van het samenspel in de regio”.

Otto Raspe: “Een stedelijke regio is succesvol als het zijn agglomeratievoordelen weet te benutten. Dat kan door verbindingen te zoeken tussen clusters en de kennisinfrastructuur en tussen human capital en een aangenaam woon- en leefklimaat”.

Henk Jan Meijer: “Het succes van Zwolle is niet alleen te danken aan de bereikbaarheid per spoor, de kennisinfrastructuur en de culturele voorzieningen. Wat Zwolle bijzonder maakt is de specifieke combinatie van arbeidsethos, samenwerking, durf en ambitie”.

Staf Depla: “Bij de ontwikkeling van Brainport Eindhoven doet de rol van de overheid er toe. Er is een verantwoordelijke regio nodig waarin de gemeenten in Zuid-Oost Brabant samen de strategie bepalen en met een actievere rol voor de provincie en het rijk”.

Bert van Delden: “Ook in een internationale en regionale wereld blijft het rijk relevant door het maken van wetten en het leveren van belastinggeld. Samenwerking met de regio moet plaatsvinden op basis van inhoud en met erkenning van regionale verschillen”.

Marcel Boogers: “Voor een effectief regionaal beleid is het nodig de samenwerking te zoeken en heldere keuzes te maken, maar dat gaat niet vanzelf. De topzware regio leidt tot een discussie over haar democratische kwaliteit en de autonomie van de gemeente”.

Van Poelje-lezing 29 januari 2018
Ga naar presentaties en verslag