See Van Poelje-Lezing 2019

Van Poelje-Lezing 2019

AANKONDIGING 2e van poelje-lezing 

Datum: 1 april 2019
Tijd: 15.00-18.00 uur
Locatie: Stadhuis Gemeente Zwolle, Grote Kerkplein 15 Zwolle


Uitnodiging Van Poelje-lezing: Minister Ollongren over vernieuwing lokale democratie en bestuur

De grote vraagstukken van deze tijd zijn regionale vraagstukken. Opgaven op het gebied van wonen, economie, klimaat en zorg spelen vooral op regionaal niveau, maar overal weer anders. Regio Zwolle zal daarom heel andere accenten moeten leggen dan Twente, de Achterhoek of metropoolregio Amsterdam. Wat hebben regio's nodig om een daadkrachtig en democratisch antwoord te formuleren op de problemen die hier spelen? Wat vraagt dat van gemeenten en hoe kan de Rijksoverheid en de provincie hen daarbij helpen?                            

Maandag 1 april 2019 houdt minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties drs. Kajsa Ollongren de jaarlijkse van Poelje-lezing in Zwolle. In haar lezing zal ze ingaan op nieuwe uitdagingen waar gemeenten voor staan en hun mogelijkheden om hier goed op in te spelen. In het verlengde hiervan zal ze haar plannen toelichten voor de versterking van de lokale democratie en het lokale bestuur.

Commissaris van de Koning van provincie Overijssel ir. Andries Heidema zal een coreferaat verzorgen, net als prof. dr. Bas Denters (Universiteit Twente).

Deze middag zal worden geleid door dagvoorzitter prof. dr. Marcel Boogers (Universiteit Twente/BMC).

De Van Poelje-lezing is een initiatief van gemeente Zwolle, provincie Overijssel, Universiteit Twente en BMC advies. De vorige Van Poeljelezing 'het geheim van succesregio's' werd in 2018 uitgesproken door dr. Otto Raspe van het Planbureau voor de Leefomgeving. De Van Poelje-lezing is genoemd naar G.A. van Poelje (1884-1976), grondlegger van de Nederlandse bestuurskunde met een bijzondere aandacht voor het lokale en regionale bestuur. 

Meld u aan
Van Poelje-lezing 1 april 2019
Aanmeldformulier