Van Poelje Lezing

HET GEHEIM VAN SUCCESREGIO'S: WELK BELEID WERKT? 

Wanneer: maandag 29 januari 2018
Waar: De Grote Kerk, Zwolle
Tijd: 14.00-17.00 (inloop: 13.30 uur)

In stedelijke regio’s gebeurt het: economische groei, werkgelegenheid en innovatie concentreren zich hier. Toch gebeurt er in de ene regio meer dan in de andere, en het gebeurt ook nooit helemaal vanzelf. Het vraagt om ondernemerschap, menselijk kapitaal, goede bereikbaarheid, culturele voorzieningen en een goed leefklimaat. Het vinden van de juiste beleidsmix blijkt vaak een kunst. Wat kan beleid doen om regionale ontwikkelingen te ondersteunen, en wat is daarvoor nodig? Wat kunnen we leren van succesregio’s?

In deze Van Poelje-lezing zal dr. Otto Raspe (Planbureau voor de Leefomgeving) deze vraag beantwoorden, waarbij hij zal ingaan op het recente PBL-rapport ‘Stedelijke regio’s als motoren van economische groei – wat kan beleid doen?’. Reacties worden verzorgd door drs. Henk Jan Meijer (burgemeester Zwolle) door ir. Staf Depla, (wethouder Eindhoven) en drs. Bert van Delden (ministerie BZK). Prof. dr. Marcel Boogers sluit af met een wetenschappelijke reflectie.

Voorlopig programma

Middagvoorzitter: prof. dr. Theo Toonen, decaan faculteit BMS, Universiteit Twente

13.30    

ontvangst met koffie/thee en iets lekkers

14.00    

opening door dr. Eddy van Hijum, waarnemend CdK, provincie Overijssel

14.15      

keynote speech door dr. Otto Raspe, Planbureau voor de Leefomgeving

14.45    

corefereraat door drs. Henk Jan Meijer, burgemeester Zwolle en voorzitter regio Zwolle

15.00    

corefereraat door ir. Staf Depla, wethouder Werk, Economie en Beroepsonderwijs gemeente Eindhoven

15.15    

korte pauze

15.30    

reactie drs. Bert van Delden, plaatsvervangend DG Bestuur en Wonen, ministerie van BZK

16.00      

discussie

16.20    

wetenschappelijke reflectie: prof. dr. Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur Universiteit Twente/ BMC|advies

16.30                  

hapje en drankje

 

Ga naar aanmeldpagina
Van Poelje-lezing 29 januari 2018
Ga naar aanmeldpagina

De Van Poelje-lezing wordt georganiseerd door de vakgroep Bestuurskunde, Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS) - Universiteit Twente, in samenwerking met BMC advies, Gemeente Zwolle en Provincie Overijssel.