See Van Poelje-lezing 2019

Van Poelje-lezing 2019


Maandag 1 april 2019 werd de tweede Van Poelje lezing: Regionale Ontwikkeling gehouden in de Raadzaal van de gemeente Zwolle. Deze lezing werd georganiseerd door de vakgroep Bestuurskunde, Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS) - Universiteit Twente, in samenwerking met BMC, Gemeente Zwolle en Provincie Overijssel.

De bijeenkomst was met zo’n 125 deelnemers goed bezocht.

Highlights sprekers

Henk Jan Meijer: “Ik ben blij met het initiatief van vorig jaar voor de Van Poelje-lezing, want het versterkt de banden met de Universiteit Twente, en ook met het thema van dit jaar, regionale ontwikkeling, omdat het goed aansluit bij het rapport Maak Verschil”.

Kajsa Ollongren: “Omdat niet alle provincies dezelfde positie hebben en de problemen ook per provincie verschillen, moeten de opgaven sturend zijn en de schaal zich daarnaar aanpassen. Cultuur en stijl moeten daarbij centraal staan, en niet zozeer de structuur”.

Andries Heidema: “In de regio als tussenruimte kunnen verschillende overheidslagen grensoverschrijdende opgaven aanpakken. Daar kunnen ze elkaar ontmoeten en verbindingen aangaan met elkaar, met mensen en groepen. Zie daarom het huis van Thorbecke als een bungalow, waarin alles gelijkvloers is en die tussenruimte wordt benut".

Bas Denters: “Om opgavegericht te werken moet overbodige bestuurlijke drukte worden vermeden, maar soms is een complexiteit nodig als antwoord op ingewikkelde vraagstukken. Regionale samenwerking vraagt om een nieuwe kaders en nieuwe werkwijzen om ook inwoners bij de regionale samenwerking te betrekken”.

Marcel Boogers: “Vanuit het ministerie van Binnenlandse zaken (de minister gaf dat al aan in haar Thorbecke-lezing) waait een duidelijk andere wind, met meer aandacht voor regionale verschillen, die meer maatwerk eisen van gemeenten en provincies”.

Van Poelje-lezing 1 april 2019
Ga naar presentaties en verslag