Publications

1.Books


J.J.A. Thomassen, Kiezers en gekozenen in een representatieve demokratie, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1976.

J.J.A. Thomassen (ed.), Democratie, theorie en praktijk, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1981.

R.B. Andeweg, A. Hoogerwerf and J.J.A. Thomassen (eds.), Politiek in Nederland, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1981

M.P.C.M. van Schendelen, J.J.A. Thomassen and H. Daudt (eds.), "Leden van de Staten- Generaal.......", Vuga, Den Haag, 1981.

J.J.A. Thomassen, F. Heunks, J.W. van Deth and E. Elsinga, De verstomde revolutie, politieke opvattingen en gedragingen van Nederlandse burgers na de jaren zestig, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1983.

S.A.H. Denters, H.M. de Jong and J.J.A. Thomassen, Kwaliteit van gemeenten, Vuga, Den Haag, 1990.

J.J.A. Thomassen (ed.), Hedendaagse democratie, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1991.

J.J.A. Thomassen, M.P.C.M. van Schendelen and M.L. Zielonka-Goei (eds.), De geachte afgevaardigden...Hoe kamerleden denken over het Nederlandse parlement, Coutinho, Muiderberg, 1992.

J.Th.A. Bressers, J.J.A. Thomassen and F.A. van Vught (eds.), Over Politiek en Bestuur, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1993.

Jacques J.A. Thomassen (ed.), The intellectual history of election studies, special issue of the European Journal for Political Research, spring 1994.

H. Schmitt and J.J.A. Thomassen (eds.), Political representation and legitimacy in the European Union. Oxford: Oxford University Press, 1999.

W.E. Miller, R. Pierce, J.J.A. Thomassen, R. Herrera, S. Holmberg, P. Esaiasson and B. Wessels, Policy Representation in Western Societies. Oxford: Oxford University Press, 1999.

J.J.A. Thomassen et al. Politieke veranderingen in Nederland 1971-1998. Kiezers en de smalle marges van de politiek. The Hague: SDU, 2000

Oscar van Heffen, Walter Kickert and Jacques Thomassen (eds.), Government Institutions in Modern Society. Effect, Change and Formation, Kluwer, 2000.

B. Steunenberg and J.J.A. Thomassen (eds.), The European Parliament: Moving toward democracy in the EU. Lanham: Rowman and Littlefield, 2002

Jacques Thomassen (ed), The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford: Oxford University Press, 2005

Henk van der Kolk and Jacques Thomassen (eds), The Dutch Electoral System on Trial, special issue (part I) Acta Politica, vol. 41, nr. 2, July 2006

Henk van der Kolk and Jacques Thomassen (eds), The Dutch Electoral System on Trial, special issue (part II) Acta Politica, vol. 41, nr. 3, September 2006

Andeweg, R., and J.J.A Thomassen. 2007. "Binnenhof van binnenuit. Tweede- Kamerleden over het functioneren van de Nederlandse democratie." Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur.

Jacques Thomassen (ed.), The Legitimacy of the European Union after Enlargement. Oxford: Oxford University Press, 2009

Jacques Thomassen (2010). De permanente crisis van de democratie. Farewell Lecture University of Twente, 24 September 2010.

Andeweg, R., and J. Thomassen (eds), 2011a. Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie: Leiden University Press.

Andeweg, R., and J. Thomassen (eds.), 2011b. Van afspiegelen naar afrekenen? De toekomst van de Nederlandse democratie.: Leiden University Press.

Peter Mair and Jacques Thomassen (eds.), 2011c. Political Representation and European Union Governance London and New York: Routledge.

Jacques Thomassen (ed.). 2014. Elections and Democracy. Representation and Accountability. Oxford: Oxford University Press.

Jacques Thomassen, Carolien van Ham, and Rudy Andeweg. 2014. De Wankele Democratie. Heeft De Democratie Haar Beste Tijd Gehad? Amsterdam: Prometheus.  Bert Bakker.

Carolien van Ham, Jacques Thomassen, Kees Aarts and Rudy Andeweg (eds.). 2017. Myth and Reality of the Legitimacy Crisis. Explaining trends and cross-national differences in established democracies. Oxford: Oxford University Press.

Robert Rohrschneider and Jacques Thomassen (eds.). Handbook of Political Representation, Oxford: Oxford University Press. Forthcoming


2.Articles and Book Chapters

J.J.A. Thomassen, de leden van de Tweede Kamer als vertegenwoordiger van partij en kiezers, in: De Nederlandse kiezer '71, Boom, Meppel, 1972, pp. 59-69.

F.J. Heunks and J.J.A. Thomassen, Enkele sociaal-structurele kenmerken van de kiezers, in: De Nederlandse kiezer '72, Boom, Meppel, 1973, pp. 26-35.

F.J. Heunks and J.J.A. Thomassen, Democratische normen, in: De Nederlandse kiezer '73, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1973, pp. 66-75.

J.J.A. Thomassen, De betrouwbaarheid van vragen over kiesgedrag, Acta Politica, vol. 9, 1974, pp. 398-412.

G.A. Irwin and J.J.A. Thomassen, Issue-consensus in a multi-party system: voters and leaders in The Netherlands, Acta Politica, vol. 10, 1975, pp. 389-420.

J.J.A. Thomassen, Party identification as a cross-cultural concept, Acta Politica, vol. 10, 1975, pp. 36- 56.

Jacques J.A. Thomassen, Party identification as a cross-cultural concept: its meaning in The Netherlands, in: Ian Budge, Ivor Crewe and Dennis Farlie (eds.), Party identification and beyond, John Wiley and Sons, London-New York, 1976, pp. 63-79.

J.J.A. Thomassen, Opvattingen over binnenlandse strijdpunten, in: G.A. Irwin, J. Verhoef and C. J. Wiebrens (eds.), De Nederlandse Kiezer '77, VAM, Voorschoten, 1977, pp. 103-113.

J.J.A. Thomassen, Ontzuiling en participatie in de Nederlandse politiek, in: J. de Schouwer and M. van Hoorn (eds.), Democratie en Verkiezingen, Tilburg, 1977.

J.J.A. Thomassen, Burgers in twee gedaanten, inaugural address, Enschede, 1979.

H.H.F.M. Daemen and J.J.A. Thomassen, Afstand tussen burgers en overheid, in: A. Hoogerwerf (ed.), Overheidsbeleid, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1979, pp. 173-194; (6th print, 1998, pp. 269-288).

J.J.A. Thomassen, Burgers in twee gedaanten, Beleid en Maatschappij, 1979.

J.J.A. Thomassen, Politieke representatie, in: J.J.A. Thomassen (ed.), Democratie, theorie en praktijk, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1981, pp. 148-170.

J.J.A. Thomassen, Kiezers in een representatieve democratie, in: J.J.A. Thomassen (ed.), Democratie, theorie en praktijk, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1981, pp. 171-192.

J.J.A. Thomassen, Overheid en burger bij de uitvoering van het overheidsbeleid, in: R.B. Andeweg, A. Hoogerwerf and J.J.A.Thomassen (eds.), Politiek in Nederland, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1981 (4th print, 1993), pp. 281-298.

J.J.A. Thomassen, Politieke strijdpunten en coalitievoorkeuren, in: M.P.C.M. van Schendelen, J.J.A. Thomassen and H. Daudt (eds.), "Leden van de Staten-Generaal.......", Vuga, Den Haag, 1981, pp. 179- 214.

J.J.A. Thomassen, De PvdA in een land van minderheden, Civis Mundi, March 1982, pp. 48-51.

J.J.A. Thomassen, Politicologie en Staatsrecht, in: Staatsrecht en politicologie, Ars Aequi, Nijmegen, 1983, pp. 73-102.

H.H.F.M. Daemen and J.J.A. Thomassen, Effecten van overheidsbeleid op het politieke systeem, in: H.J. Blommestein, J.Th.A. Bressers and A. Hoogerwerf (eds.), Handboek beleidsevaluatie, een multi- disciplinaire benadering, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1984, pp. 154-169.

J.J.A. Thomassen, Beleidsopvattingen van burgers en politieke stabiliteit, Beleid en Maatschappij, vol. 11, 1984, pp. 205-214.

S. Faber and J.J.A. Thomassen, Gemeenten in verandering. De invloed van de burger op de politieke agenda, in: H.A. Brasz and J.W. van der Dussen (eds.), Gemeenten in verandering; is er ook innovatie?, Vuga, 's-Gravenhage, 1986, pp. 123-147.

J.J.A. Thomassen, Kiezersonderzoek in Nederland, in: J.H.G. Segers and E.J. Bijnen (eds.), Onderzoeken: reflecteren en meten, Tilburg University Press, Tilburg, 1986, pp. 117- 133.

J.J.A. Thomassen, De wisselende kiezer: rationaliteit of wispelturigheid?, Namens, vol. 1, 1986, pp. 76- 81.

J.J.A. Thomassen, Burger en democratie, in: J.W. van Deth and J.C.P.M. Vis (eds.), Kernthema's Politieke Vorming, Leiden, 1987, pp. 33-44.

J.J.A. Thomassen, Economic crisis, dissatisfaction and protest behavior, in: M. Kent Jennings, Jan. W. van Deth et al., Continuities in Political Action: A Longitudinal Study of Political Orientations in Three Western Democracies, De Gruyter, Berlin, 1989, pp. 103-134.

Jacques J.A. Thomassen and Jan W. van Deth, How new is Dutch Politics? West European Politics, vol 12, January 1989, pp. 61-78.

J.J.A. Thomassen, Democratie, problemen en spanningsvelden, in: J.J.A. Thomassen (ed.), Hedendaagse democratie, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1991, pp. 15-33.

J.J.A. Thomassen, Politieke representatie, in: J.J.A. Thomassen (ed.), Hedendaagse democratie, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1991, pp. 165-186.

J.J.A. Thomassen, Kiezers en verkiezingen, in: J.J.A. Thomassen (ed.), Hedendaagse democratie, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1991, pp. 187-212.

J.J.A. Thomassen et al., Politieke problemen en strijdpunten, in: J. van Holsteyn and G.A. Irwin (eds.),  De Nederlandse Kiezer 1990, Steinmetzarchief/SWIDOC, Amsterdam, 1991, pp. 65-122.

Jacques Thomassen, Empirical research into political representation, a critical reappraisal, in: Hans- Dieter Klingemann, Richard Stöss and Bernhard Wessels (eds), Politische Klasse und politische Institutionen, Westdeutscher Verlag, Berlin, 1991, pp. 259-274.

J.J.A. Thomassen, Democratie en democratisering, in J.W. van Deth and J.C.P.M. Vis (eds.), Burger en Politiek, Stenfert Kroese, Leiden, 1992, pp. 47-64.

H. de Jong and J.J.A. Thomassen (eds.), Tussen overheid en samenleving, Enschede, 1992.

J.J.A. Thomassen, Inleiding, in: J.J.A. Thomassen, M.P.C.M. van Schendelen and M.L. Zielonka-Goei (eds.), De geachte afgevaardigden...Hoe kamerleden denken over het Nederlandse parlement, Coutinho, Muiderberg, 1992, pp. 9-17.

J.J.A. Thomassen and M.L. Zielonka-Goei, Het parlement als volksvertegenwoordiging, in: J.J.A. Thomassen, M.P.C.M. van Schendelen and M.L. Zielonka-Goei (eds.), De geachte afgevaardigden...Hoe kamerleden denken over het Nederlandse parlement, Coutinho, Muiderberg, 1992, pp. 195-224.

H.M. de Jong and J.J.A. Thomassen, Democratie en Rechtsstaat, in: J.J.A. Thomassen, M.P.C.M. van Schendelen and M.L. Zielonka-Goei (eds.), De geachte afgevaardigden...Hoe kamerleden denken over het Nederlandse parlement, Coutinho, Muiderberg, 1992, pp. 249-276.

J.W. van Deth and J.J.A. Thomassen, Protestantisme en progressiviteit, in: J.Th. A. Bressers, J.J.A. Thomassen en F.A. van Vught (eds.), Over politiek en bestuur, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1993, pp. 118-134.

Jacques Thomassen, Party identification as a cross-national concept: its meaning in the Netherlands, in: Richard G. Niemi and Herbert F. Weisberg (eds.), Classics in Voting Behavior, CQ-Press, Washington, 1993, pp. 263-266.

J.J.A. Thomassen, Democratie en representatie, in: J.W. van Deth (ed.), Handboek Politicologie, Van Gorcum, Assen, 1993, pp. 329-355.

Jacques Thomassen, Models of Political Representation: Failing Democracy or Failing Models?, in: M. Kent Jennings and Thomas E. Mann (eds.), Elections at Home and Abroad, Essays in Honor of Warren E. Miller, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1994, pp. 237-265.

Jacques Thomassen, Attitudes towards democracy, in: Hans-Dieter Klingemann and Dieter Fuchs (eds.), Citizens and the State, Oxford University Press, Oxford, 1995, pp. 383-416.

J.J.A. Thomassen, Democratie in Nederland, in: J.J.M. van Holsteyn and B. Niemöller (eds.), De Nederlandse Kiezer 1994, DSWO Press, Leiden, 1995, pp. 85-95.

Jacques Thomassen and Hermann Schmitt. Policy representation, European Journal for Political Research, vol 32, no 2 (October 1997, pp. 165-184.

Jacques Thomassen, The will of politicians and the unwillingness of the people, in: Peter B. Boorsma, Kees Aarts and Albert Steenge, Public priority setting: rules and costs, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998.

Jacques Thomassen and Hermann Schmitt, Die Übereinstimmung zwischen europäische Wählern und den Abgeordneten des Europäischen Parlamentes, in: Thomas König, Elmar Rieger and Hermann Schmitt (eds.), Mannheimer Jahrbuch für Europäische Sozialforschung, Campus Verlag, Frankfurt am Main, 1998.

Jacques Thomassen and Jan van Deth, Political Involvement and Democratic Attitudes, in: Samuel H. Barnes and Janos Simon (eds.), The Postcommunist Citizen, (New European Studies, No. 1 of the Erasmus Foundation and the Institute for Political Science of the Hungarian Academy of Sciences), Budapest: Alfadat-Press 1998.

Hermann Schmitt and Jacques Thomassen, Electeurs, élites et élections au Parlement européen, in : Pierre Bréchon et Bruno Cautrés (dir.). Les Enquêtes eurobarométres. Analyse comparée des données socio-politiques. Paris: L’Harmattan, 1998.

J.J.A. Thomassen. Political Communication between Political Elites and Mass Publics: The Role of Belief Systems. In: W.E. Miller, R. Pierce and J.J.A. Thomassen et al. Policy Representation in Western Societies. Oxford: Oxford University Press. 1999

Hermann Schmitt and Jacques Thomassen, Distinctiveness and Cohesion of Political Parties. In: Hermann Schmitt and Jacques Thomassen (eds.) Political representation and legitimacy in the European Union. Oxford: Oxford University Press, 1999

Jacques Thomassen and Hermann Schmitt, Issue congruence. In: Hermann Schmitt and Jacques Thomassen (eds) Political representation and legitimacy in the European Union. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Jacques Thomassen and Hermann Schmitt, Partisan Structures in the European Parliament. In: R. Katz and B. Wessels (eds.) The European Parliament, the National Parliaments and European Integration, Oxford: Oxford University Press, 1999.

Jacques Thomassen and Hermann Schmitt, Political representation and legitimacy in the European Union. In: Hermann Schmitt and Jacques Thomassen (eds.) Political representation and legitimacy in the European. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Jacques Thomassen and Hermann Schmitt, In conclusion: Political representation and legitimacy in the European Union. In: Hermann Schmitt and Jacques Thomassen (eds.) Political representation and legitimacy in the European Union. Oxford: Oxford University Press, 1999.

H. Schmitt and J.J.A. Thomassen, Dynamic Representation. The case of European Integration. European Union Politics 1 (3): 318-339, 2000.

C.W.A.M. Aarts and J.J.A. Thomassen, Belangstelling voor politiek en politiek zelfvertrouwen. In: J.J.A. Thomassen, C.W.A.M. Aarts and H. v.d. Kolk (eds.) Politieke veranderingen in Nederland: Kiezers en de smalle marges van de politiek. Den Haag: SDU, 2000.

C.W.A.M. Aarts, J.J.A. Thomassen and P. van Wijnen, The swamp of Dutch politics: how the impact of modernization on political institutions is modified by institutional context. In: O. van Heffen, J.J.A.. Thomassen, W.J.M. Kickert (eds.) Governance in Modern Society. Dordrecht/Boston/London: Kluwer, 2000.

H. Schmitt and J.J.A. Thomassen, Representation politique et integration europeenne. In: G. Grunberg, P. Perrineau and C. Ysmal (eds.) Le Vote des Quinze, les elections europeennes du 13 juni 1999. Paris: Presses de Sciences, 2000.

J.J.A. Thomassen, From Comparable to Comparative Electoral Research. In: J. van Deth, H. Rattinger and E. Roller (eds.) Die Republik auf dem Weg zur Normalitat? Opladen: Leske en Budrich, 2000.

J.J.A. Thomassen, Politieke veranderingen en het functioneren van de parlementaire democratie in Nederland. In: J.J.A. Thomassen, C.W.A.M. Aarts and H.v.d. Kolk (eds.) Politieke veranderingen in Nederland. Den Haag: SDU, 2000.

J.J.A. Thomassen, Politieke veranderingen in Nederland. In: J.J.A. Thomassen, C.W.A.M. Aarts and H. v.d. Kolk (eds.) Politieke veranderingen in Nederland. Den Haag: SDU, 2000.

B. Steunenberg and J.J.A. Thomassen. Introduction. In: B. Steunenbeg and J.J.A. Thomassen (eds.), The European Parliament: Moving toward democracy in the EU. Lanham: Rowman and Littlefield, 2002, pp. 1-12.

J.J.A. Thomassen, Parties and Voters: The feasibility of a European System of Political Representation. In: B. Steunenbeg and J.J.A. Thomassen (eds.), The European Parliament: Moving toward democracy in the EU. Lanham: Rowman and Littlefield, 2002

J.J.A. Thomassen, The consensus model of democracy: superior but not perfect, in: D. Fuchs, E. Roller and B. Wessels (Hrsg), Bürger und Demokratie in Ost und West, Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2002.

H. Schmitt and J.J.A. Thomassen. Dynamic Representation. The case of European Integration. in: G. Grunberg and P. Perrinea (eds.), Europe at the Polls: The European Elections of 1999. Houndmills: Palgrave, 2002.

R.B. Andeweg and J.J.A. Thomassen, Tekenen aan de wand? Kamerleden, kiezers en commentatoren over de kwaliteit van de parlementaire democratie in Nederland. In: C.C. van Balen et al, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003. Den Haag: SDU, 2003.

J.J.A. Thomassen, De schaduwkant van de consensusdemocratie In: J.L. Kleuters and M. Ragg (eds.), Christen-Democratische posities in Nederland, Duitsland en Europa Nijmegen, 2004 (also published in German edition, edited by same editors).

Jacques Thomassen, Abdoul Noury and Erik Voeten. Party Competition in the European Parliament. Evidence from roll call and survey analyses. In: Gary Marks and Marco Steenbergen, European Integration and Political Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2004

Jacques Thomassen and Hermann Schmitt, Democracy and Legitimacy in the European Union, Tidsskrift for Samfunnsforskning, 2, 2004, pp. 375- 408.

Jacques Thomassen and Rudy B. Andeweg, Beyond collective representation, Journal of Legislative Studies, vol 4, nr. 4, 2004.

Jacques Thomassen, Introduction, In: Jacques Thomassen et al. The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford: Oxford University Press, 2005

Frode Berglund, Sören Holmberg, Hermann Schmitt and Jacques Thomassen, Party Identification and Party Choice, In: Jacques Thomassen et al. The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford: Oxford University Press, 2005

Jacques Thomassen, Modernization or Politics? In: Jacques Thomassen et al. The European Voter. A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford: Oxford University Press, 2005

Rudy B. Andeweg and Jacques Thomassen, Modes of Political Representation, Legislative Studies Quarterly, XXX, 4, November 2005.

Jacques Thomassen, Nederlanders en Europa. Een bekoelde liefde? In: Kees Aarts en Henk van der Kolk (eds.), Nederlanders en Europa. Het referendum over de Europese grondwet. Amsterdam: Bert Bakker, 2005

Hermann Schmitt and Jacques Thomassen (2005). The EU Party System after Eastern Enlargement. Reihe Politikwissenschaft (Ext. rep. 105). Wien: Institut für Höhere Studien (IHS).

Hermann Schmitt and Jacques Thomassen, in: Gábor Tóka and Ágnes Bátory (eds.), A 2004. évi európpai parlameti választások, Budapest 2006

Henk van der Kolk and Jacques Thomassen, The Dutch Electoral System on Trial, Acta Politica, vol. 41, nr. 2, July 2006, pp. 117-132.

Jacques Thomassen and Peter Esaiasson, Role Orientations of Members of Parliament, Acta Politica, vol. 41, nr. 3, September 2006, pp. 217-231.

Jacques Thomassen and Rudy Andeweg, Cohesie en partijdiscipline, in: Gerrit Voerman (ed.), Jaarboek 2005, Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Groningen: 2007

Jacques Thomassen, Vertrouwen in een vitale democratie of democratische vernieuwing, Bestuurskunde, jrg. 16, nr. 4, 2007, pp. 53-62

Jacques Thomassen, Democratic Values, in: Russell Dalton and Hans Dieter Klingemann (eds.), Oxford Handbook of Political Behavior, Oxford: Oxford University Press, 2007.

Groenendijk, N., M. Rosema, J. Thomassen, and R. Wessel. 2007. "Dutch Research on Multilevel Governance." In B. Kohler-Koch and F. Larat (eds.) A Decade of Research on EU Multilevel Governance. State of the Art (1995-2005), Edward Elger.

Jacques Thomassen 2007. European Citizenship and Identity. In . M. Marsh, S. Mikhaylov and H. Schmitt (eds.). European Elections after Eastern Enlargement, Mannheim: Connex.

Thomassen, J.J.A, and R. Andeweg. 2007. Fractiediscipline. Vooroordelen en misverstanden. In G. Voerman (ed.). Jaarboek 2006. Groningen: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

Van der Brug, W, C Van der Eijk, H Schmitt, M Marsh, M Franklin, J Thomassen, H Semetko, and S Bartolini. 2007. "European Elections, Domestic Politics, and European Integration " In: W. Van der Brug and C. Van der Eijk (eds.). European Elections & Domestic Politics. Lessons from the Past and Scenarios for the Future. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Jacques Thomassen and Hanna Bäck (2008), European Identity and Citizenship after enlargement, EUI Working Papers,.

Aarts, Kees and Jacques Thomassen, Satisfaction with Democracy: Do Institutions Matter? Electoral Studies: 27 (2008), pp. 5-18.

Aarts, Kees and Jacques Thomassen, Dutch Voters and the Changing Party System, Acta Politica, vol.43, No.2/3, 203-234.

Aarts, C.W.A.M. & Thomassen, J.J.A. (2008). Een nieuwe dimensie in de Nederlandse politiek.

Bestuurskunde, 17(3), 47-55.

Thomassen, J.J.A. (2008). The Dutch and the European Union: a Sudden Cold Shoulder? Intereconomics, 43(6), 320-324.

Thomassen, J.J.A. (2008). The Legitimacy of the EU after Enlargement. CONNEX Report Series (Ext. rep. 9). Mannheim, Germany: Connex.

Thomassen, Jacques and Henk van der Kolk (2009), Effectiveness and Political Support in Old and New Democracies, in: Hans-Dieter Klingemann (ed.), The Comparative Study of Electoral Systems, Oxford: Oxford University Press.

Thomassen, J. and M. Rosema. 2009. Party Identification Revisited. In J. Bartle and P. Belluci (eds.). Political Parties and partisanship. Social Identity and Individual Attitudes. London & New York: Routledge

Schmitt, H., and J. Thomassen. 2009. The European Party System after Enlargement. In The Legitimacy of the European Union after Enlargement, edited by J. Thomassen. Oxford: Oxford University Press

Thomassen, J. 2009. The Legitimacy of the European Union after Enlargement. Introduction. In The Legitimacy of the European Union after Enlargement, edited by J. Thomassen. Oxford: Oxford University Press

Thomassen, J. 2009. In Conclusion: The Legitimacy of the European Union after Enlargement. In The Legitimacy of the European Union after Enlargement, edited by J. Thomassen. Oxford: Oxford University Press..

Thomassen, J., and H. Bäck. 2009. European Citizenship and Identity after Enlargement. In The Legitimacy of the European Union after Enlargement, edited by J. Thomassen. Oxford: Oxford University Press.

Schmitt, H. and J. Thomassen. 2009. The EU Party System after Eastern Enlargement. In European Integration, Vol. 31, No. 5, pp. 569-587.

Mair, P. and J. Thomassen. 2010. Political representation and government in the European Union. In Journal of European Public Policy, 17(1), pp. 20-35.

Thomassen, J. 2010b. Vertrouwen op democratie. Openbaar Bestuur (10):2-6.

Thomassen, J. 2011. De permanente crisis van de democratie. Res Publica 53:205-222.

Thomassen, J., and R. Andeweg. 2011. Een democratic audit in Nederland. Beleid en Maatschappij 38 (2):231-239.

Andeweg, R., and J. Thomassen. 2011b. Pathways to party unity: Sanctions, loyalty, homogeneity and division of labour in the Dutch parliament. Party Politics 17 (September):655-672.

Rory Costello, Jacques Thomassen, and Martin Rosema. 2012. "European Parliament Elections and Political Representation: Policy Congruence between Voters and Parties." West European Politics 35: 1226–48.

Jacques Thomassen (2012) The blind corner of political representation. In: Representation vol. 48:1, 13-27. http://www.tandfonline.com/loi/rrep20. To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00344893.2012.653229

Jacques Thomassen. 2013. "Representation from above and a Revolt from Below." In Stepping Stones. Research on Political Representation, Voting Behavior, and Quality of Government, eds. S. Dahlberg, H. Oscarsson and L. Wängnerud. Gothenborg: University of Gothenborg.

Jacques Thomassen and Carolien van Ham. 2014. "Failing Political Representation or a Change in Kind? Models of Representation and Empirical Trends in Europe." West European Politics.

Kees Aarts, Jacques Thomassen, and Carolien van Ham. 2014. "Political Representation and Globalization " In Elections and Democracy. Representation and Accountability., ed. Jacques Thomassen. Oxford: Oxford University Press. 201-31.

Jacques Thomassen, 2014, “Representation and Accountability”, In Elections and Democracy. Representation and Accountability., ed. Jacques Thomassen. Oxford: Oxford University Press. 1-19.

Jacques Thomassen en Carolien van Ham, 2014, “Falende of veranderende representatie in West-Europa?” Res Publica, 56: 4, pp. 543-545.

Peter Mair and Jacques Thomassen, 2014, “Political representation and government in the European Union”. In On parties, party systems and democracy. Selected writings of Peter Mair. Ed. Ingrid van Biezen. Colchester: ECPR. (Reprint)

Thomassen, Jacques and Aarts, Kees and Denters, Bas (2015) Politicologie aan de Universiteit Twente. In: R.B. Andeweg (Ed.), Politicologie in Nederland: van politisering naar professionalisering. NKWP, Oudewater. ISBN 9789090290447

Thomassen, Jacques (2016). An ever closer and more democratic Union? Electoral Studies. Volume 44, December 2016: 544–551

Thomassen, Jacques, Rudy Andeweg and Carolien van Ham (2016). Political trust and the decline of legitimacy debate: a theoretical and empirical investigation into their interrelationship. In: Tom van der Meer and Sonja Zmerli (eds.). Handbook of political trust. Cheltenham: Edward Elger.

Thomassen, Jacques and Carolien van Ham (2017). A legitimacy crisis of democracy? In: Carolien van Ham, Jacques Thomassen, Kees Aarts and Rudy Andeweg (eds.). 2017. Myth and Reality of the Legitimacy Crisis. Explaining trends and cross-national differences in established democracies. Oxford: Oxford University Press.

Van Ham, Carolien and Jacques Thomassen (2017). The myth of legitimacy decline. An empirical evaluation of trends in political support in established democracies. In: Carolien van Ham, Jacques Thomassen, Kees Aarts and Rudy Andeweg (eds.). 2017. Myth and Reality of the Legitimacy Crisis. Explaining trends and cross-national differences in established democracies. Oxford: Oxford University Press.

Aarts, Kees, Carolien van Ham, Jacques Thomassen (2017). Modernization, Globalization and Satisfaction with Democracy. In: Carolien van Ham, Jacques Thomassen, Kees Aarts and Rudy Andeweg (eds.). 2017. Myth and Reality of the Legitimacy Crisis. Explaining trends and cross-national differences in established democracies. Oxford: Oxford University Press.

Thomassen, Jacques (2017) . Algemeen kiesrecht en democratie. In: Rudy Andeweg en Monique Leyenaar (eds.). Algemeen Kiesrecht: Invoering, Gevolgen, vooruitzichten. Amsterdam: Amsterdam University Press.