Maurits Sanders

picture of Maurits Sanders

Legal and Economic Governance Studies

Ravelijn, RA-4212
T: +31.53.489.4454
E: Maurits Sanders

book cover

Algemene Informatie

Dr. Maurits Sanders (1979) is als Hoofddocent Bestuurskunde verbonden aan Saxion.  

Dr. Maurits Sanders is specialist op het terrein van Energy Governance. Hij verbindt zijn bestuurskundige kennis op het gebied van publiek-private samenwerking (PPS) en bestuurlijk-juridische kennis over politieke gezagsuitoefening met organisatie- en ordeningsvraagstukken in de energiesector. Deze vragen doen zich onder meer voor bij het realiseren van biogasinfrastructuren, het oprichten van gemeentelijke energiebedrijven en het opzetten van stimuleringsfondsen.

Interests

  • Public-Private Partnerships
  • Public Management and Governance
  • Interorganisational Networks

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde (2013-heden)
  • Lid van de Onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften Gemeente Enschede (2008-heden)

PUBLICATIES