Erratum: Mini college “Het Oekraïne-referendum in perspectief”, Delft, 4 april 2016

In de grafiek met opvattingen van kiezers van de verschillende partijen (stemkeuze 2012) over het referendum staan SGP (3 zetels) en 50PLUS (2 zetels) per abuis rechts in plaats van links. Deze twee partijen stemden indertijd ook vóór de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst. Dit betekent dat ook bij deze partijen een meerderheid van hun kiezers een andere opvatting heeft dan het standpunt dat deze 5 Kamerleden innamen.