Full List of Publications

2018

Oscarsson, Henrik, & Martin Rosema (2018). Consideration Set Models of electoral choice: Theory, method, and application. Electoral Studies, forthcoming.

Rekker, Roderik, & Martin Rosema (2018). How (often) do voters change their consideration sets? Electoral Studies, forthcoming.

Rosema (2018). Een kritische reflectie op de intrekking van de Wet raadgevend referendum. Position paper ter gelegenheid van de expertmeeting van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op 27 maart 2018 over het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum. Den Haag: Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Rosema, Martin (2018). Motivering voor afschaffen referendum rammelt aan alle kanten. Weblog Stuk Rood Vlees [www.stukroodvlees.nl], 5 April 2018.

2017

Bankert, Alexa, Leonie Huddy, & Martin Rosema (2017). Measuring partisanship as a social identity in multi-party systems. Political Behavior, vol. 39, no. 1, pp. 103-132. (This paper received the John Sullivan Award at the 2016 APSA Annual Meeting.)

Rosema, Martin (2017). De blinde vlek van kieswijzers. Beleid en Maatschappij, vol. 44, no. 1, pp. 95-97.

Rosema, Martin (2017). De Europeanisering van de Amerikaanse Presidentsverkiezingen. Sirius Sights, Vol. 21, No. 1, March 2017, pp. 28-29.

Rosema, Martin (2017). History of voting. In: The SAGE Encyclopedia of Political Behavior (edited by Fathali M. Moghaddam, pp. 897-898). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Rosema, Martin, & Bert Bakker (2017). Social psychology and political behaviour. In: Applied Social Psychology: Understanding and Managing Social Problems. Second Edition (edited by Linda Steg, Kees Keizer, Abraham P. Buunk & Talib Rothengatter, pp. 319-341). Cambridge: Cambridge University Press.

2016

Kanne, Peter, Laurens Klein Kranenburg, & Martin Rosema (2016). Het referendum over de associatie-overeenkomst met Oekraïne (Rapport I&O Research i.s.m. Universiteit Twente). Enschede: I&O Research.

Kanne, Peter, & Martin Rosema (2016). Ja-kamp Oekraïne-referendum heeft beter verhaal nodig. Joop – opinieplatform van omroepvereniging VARA [www.joop.nl], 2 February 2016.

Nyhuis, Martin, Jordy F. Gosselt & Martin Rosema (2016). The psychology of electoral mobilization: A subtle priming experiment. Journal of Elections, Public Opinion and Parties, vol. 26, no. 3, 293-311.

Rosema, Martin (2016). Referendumsmaken: populisme en elitisme. Democratic Challenge. Uitgave van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Vereniging van Nederlandse Gemeenten, June 2016.

Rosema, Martin (2016). Waarom was de opkomst bij het Oekraïne-referendum zo laag? De Hofvijver: Nieuwsbrief van het Montesquieu Instituut, 25 april 2016.

Rosema, Martin, Peter Kanne, & Laurens Klein Kranenburg (2016). Het ‘Oekraïne-referendum’ in de ogen van kiezers. In: Het eerste raadgevend referendum: Het EU-Oekraïne associatieakkoord (edited by Aalt Willem Heringa, pp. 101-125). Den Haag: Montesquieu Instituut.

Rosema, Martin, & Tom Louwerse (2016). Response scales in Voting Advice Applications: Do different designs produce different outcomes? Policy & Internet, vol. 8, no. 4, pp. 431-456.

2015

Rosema, Martin (2015). Politieke betekenis van aanslag op Charlie Hebdo is groot, UT Nieuws (online), 13 January 2015.

2014

Gemenis, Kostas, & Martin Rosema (2014). Voting Advice Applications and electoral turnout. Electoral Studies, vol. 36, 281-289.

Louwerse, Tom, & Martin Rosema (2014). The design effects of voting advice applications: Comparing methods of calculating matches. Acta Politica, vol. 49, no. 3, 286-312.

Louwerse, Tom, & Martin Rosema (2014). Ontwerp kieshulp maakt enorm uit voor advies. Weblog Stuk Rood Vlees [www.stukroodvlees.nl], 13 May 2014.

Rosema, Martin, Joel Anderson, & Stefaan Walgrave (2014). The design, purpose, and effects of Voting Advice Applications. Electoral Studies, vol. 36, 240-243.

Rosema, Martin, Joel Anderson, Stefaan Walgrave, Eds. (2014). The design, purpose, and effects of voting advice applications. Special symposium in Electoral Studies, vol. 36.

2012

Costello, Rory, Jacques Thomassen, & Martin Rosema (2012). European Parliament elections and political representation: Policy congruence between voters and parties. West European Politics, vol. 35, no. 6, 1226-1248.

Rosema, Martin (2012). Dat advies is blind. NRC Handelsblad, 18 augustus 2012.

Rosema, Martin (2012). Vaar niet blind op kieswijzers. UT Nieuws, september.

Rosema, Martin (2012). Tweede Kamer moet voorzitter anders gaan kiezen. www.joop.nl, Joop – opinieplatform van omroepvereniging VARA, 27 September 2012.

2011

Rosema, Martin, Kees Aarts, & Bas Denters (2011). How democracy works: An introduction. In: How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies (Essays in Honour of Jacques Thomassen) (edited by Martin Rosema, Bas Denters, & Kees Aarts, pp. 9-17). Amsterdam: Amsterdam University Press/Pallas Publications.

Rosema, Martin, & Mijke Boedeltje (2011). Gemeenteraadsverkiezingen 2010: Een blik achter de schermen. Rapport in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Enschede: Universiteit Twente.

Rosema, Martin, & Catherine E. de Vries (2011). Assessing the quality of European democracy: Are voters voting correctly? In: How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies (Essays in Honour of Jacques Thomassen) (edited by Martin Rosema, Bas Denters, & Kees Aarts, pp. 199-219). Amsterdam: Amsterdam University Press/Pallas Publications.

Rosema, Martin, Bas Denters, & Kees Aarts, Eds. (2011). How Democracy Works: Political Representation and Policy Congruence in Modern Societies (Essays in Honour of Jacques Thomassen). Amsterdam: Amsterdam University Press/Pallas Publications.

2010

Rosema, Martin (2010). Beter ten halve gekeerd dan ten hele gekanteld. UT Nieuws, 11 maart 2010.

2009

Groenendijk, Nico, Martin Rosema, Jacques Thomassen, Ramses Wessel, & Ulf Sverdrup (2009). The Netherlands and Norway: Strong in governance research. In: European Multi-Level Governance: Contrasting Images in National Research (edited by Beate Kohler-Koch & Fabrice Larat, pp. 85-107). Cheltenham: Edward Elgar.

Rosema, Martin, Ed. (2009). Het lokale referendum in de praktijk. Leuven: Uitgeverij Acco, 2009. (special issue of Res Publica, vol. 51, no. 1).

Rosema, Martin (2009). Het referendum in de consensusdemocratie, Res Publica, vol. 51, no. 1, 5-11.

Rosema, Martin (2009). Meeste kieswijzers deugen niet. de Volkskrant, 3 juni 2009 (published online).

Rosema, Martin (2009). The 2009 European Parliament elections in the Netherlands (Report prepared for the project Providing an Infrastructure for Research on Electoral Democracy in the European Union, PIREDEU). Enschede: University of Twente.

Rosema, Martin, & Ton Kock (2009). De stemming in Duiven: Evaluatie van het referendum op 23 april 2008 over het project Vitaal Centrum Duiven (Reeks Stad en Bestuur, nummer 6). Enschede: KennisInstituut Stedelijke Samenleving (KISS), 2009.

Thomassen, Jacques, & Martin Rosema (2009). Party identification revisited. In: Political Parties and Partisanship: Social Identity and Individual Attitudes (edited by John Bartle & Paolo Bellucci, pp. 42-59). London: Routledge/ECPR Studies in European Political Science.

2008

Rosema, Martin, John T. Jost, & Diederik A. Stapel (2008). Social psychology and the study of politics. In: Applied Social Psychology: Understanding and Managing Social Problems (edited by Linda Steg, Abraham P. Buunk, & Talib Rothengatter, pp. 291-315). Cambridge: Cambridge University Press.

2007

Aarts, Kees, Henk van der Kolk, & Martin Rosema, Eds. (2007). Een verdeeld electoraat: De Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Utrecht: Spectrum.

Aarts, Kees, Henk van der Kolk, & Martin Rosema (2007). Inleiding. In: Een verdeeld electoraat: De Tweede Kamerverkiezingen van 2006 (edited by Kees Aarts, Henk van der Kolk, & Martin Rosema, pp. 11-30). Utrecht: Spectrum.

Aarts, Kees, Henk van der Kolk, & Martin Rosema (2007). Politieke houdingen, tevredenheid en de beoordeling van partijen en politici. In: Een verdeeld electoraat: De Tweede Kamerverkiezingen van 2006 (edited by Kees Aarts, Henk van der Kolk, & Martin Rosema, pp. 189-210). Utrecht: Spectrum, 2007.

Rosema, Martin (2007). Low turnout: threat to democracy or blessing in disguise? Consequences of citizens’ varying tendencies to vote. Electoral Studies, vol. 26, no. 3, 612-623.

Rosema, Martin (2007). Opkomst bij provinciale verkiezingen was te hoog. IPO Magazine.

Rosema, Martin (2007). Stem nog wijzer. In: Janus: uitgave ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Sirius (pp. 78-80). Enschede: Studievereniging Sirius.

Rosema, Martin, Kees Aarts, & Henk van der Kolk (2007). De uitgesproken opvattingen van de Nederlandse kiezer. In: Een verdeeld electoraat: De Tweede Kamerverkiezingen van 2006 (edited by Kees Aarts, Henk van der Kolk, & Martin Rosema, pp. 165-188). Utrecht: Spectrum.

Rosema, Martin, & Henk van der Kolk (2007). Advies vraagstelling en vaststelling uitslag preferendum Rijnboog Havenkwartier in Arnhem (with Henk van der Kolk). Enschede: Universiteit Twente, 2007.

Van der Kolk, Henk, Kees Aarts, & Martin Rosema (2007). Politiek: de knikkers en het spel. In: Een verdeeld electoraat: De Tweede Kamerverkiezingen van 2006 (edited by Kees Aarts, Henk van der Kolk, & Martin Rosema, pp. 54-73). Utrecht: Spectrum.

Van der Kolk, Henk, Kees Aarts, & Martin Rosema (2007). Twijfelen en kiezen. In: Een verdeeld electoraat: De Tweede Kamerverkiezingen van 2006 (edited by Kees Aarts, Henk van der Kolk, & Martin Rosema, pp. 211-234). Utrecht: Spectrum.

Van der Kolk, Henk, Kees Aarts, & Martin Rosema (2007). Een verdeeld electoraat? In: Een verdeeld electoraat: De Tweede Kamerverkiezingen van 2006 (edited by Kees Aarts, Henk van der Kolk, & Martin Rosema, pp. 235-247). Utrecht: Spectrum.

2006

Rosema, Martin (2006). De stemming in Leeuwarden: Evaluatie van het referendum op 24 mei 2006 over het project Nieuw Zaailand (Reeks Stad en Bestuur, nummer 5). Enschede: KennisInstituut Stedelijke Samenleving (KISS).

Rosema, Martin (2006). Partisanship, candidate evaluations, and prospective voting. Electoral Studies, vol. 25, no. 3, 467-488.

Rosema, Martin (2006). Stemmen is een kwestie van gevoel. www.kennislink.nl, 3 November 2006.

Rosema, Martin (2006). Strategische stemmers beslissen verkiezingen. www.kennislink.nl, 5 October 2006.

Rosema, Martin (2006). Vragen waar de kiezer niet verder mee komt. Trouw, 21 november 2006.

Thomassen, Jacques, & Martin Rosema (2006). Research on EU Multilevel Governance in the Netherlands: A State of Research. [http://www.connex-network.org/govdata/reports/Report-Netherlands.pdf]

2005

Rosema, Martin (2005). De stemming in Zwolle: Evaluatie van het referendum op 2 maart 2005 over de verordening op de speelautomatenhallen (Reeks Stad en Bestuur, nummer 4). Enschede: KennisInstituut Stedelijke Samenleving (KISS).

2004

Rosema, Martin (2004). The Sincere Vote: A Psychological Study of Voting (unpublished doctoral dissertation). Leiden: University of Leiden.

2002

Rosema, Martin (2002). Book review of Klaartje Peters, Verdeelde macht: Een onderzoek naar invloed op rijksbesluitvorming in Nederland, Amsterdam: Boom, 1999. Beleidswetenschap, vol. 16, no. 1, 69-70.

2001

Rosema, Martin (2001). Strategisch stemmen loont wel degelijk. de Volkskrant, 29 januari 2001.

1999

Rosema, Martin (1999). Book review of Geoffrey Evans, Pippa Norris (eds.), Critical Elections: British Parties and Voters in Long-term Perspective, London: SAGE Publications, 1999. Acta Politica, vol. 34, no. 1, 97-100.

Rosema, Martin (1999). Politici niet schuldig, wel verantwoordelijk. de Volkskrant, 22 juli 1999.

1998

Rosema, Martin (1998). Book review of Max Visser, Five Theories of Voting Action: Strategy and Structure of Psychological Explanation, Enschede: Twente University Press, 1998. Acta Politica, vol. 33, no. 4, 444-447.