See Staff

Dr. Mirjan Oude Vrielink

picture of Mirjan Oude Vrielink
Senior Researcher

Mirjan Oude Vrielink

Opleiding en werkomgeving

Mirjan Oude Vrielink (18 mei 1972) studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente. In maart 2002 promoveerde zij aan deze universiteit op een onderzoek naar geschilprocessen over geluidshinder van buren. Zij werkte er van 2001 tot 2006 als universiteit docent bij de Faculteit Management en Bestuur (voorheen Faculteit Bedrijf, Bestuur en Technologie), waarna zij de overstap maakte naar de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit van Tilburg. Tevens werkte zij in detachering mee aan een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Momenteel werkt zij als senior onderzoeker in de vakgroep Public Management van de Universiteit Twente.

Onderzoeksthema’s

In haar onderzoek richt Mirjan Oude Vrielink zich op vraagstukken van sturing, regulering en verantwoording in het openbaar bestuur. Een terugkerend onderwerp in haar onderzoek is de rol van burgers en maatschappelijke organisaties bij het oplossen van maatschappelijke en politieke vraagstukken in het publieke domein, in het bijzonder op het gebied van wonen en zorg. Concrete onderzoeksthema’s in haar publicaties zijn burgerparticipatie, zelfregulering en co-regulering, horizontale verantwoording, de rol van professionals en hun brancheorganisaties.

Mirjan Oude Vrielink heeft diverse onderzoeken verricht in opdracht van maatschappelijke en overheidsinstellingen. Centrale thema’s hierin zijn bewonersparticipatie, goed bestuur, (zelf)regulering, regeldruk en horizontale verantwoording. Tot de opdrachtgevers behoren de SEV, de LSA, Aedes, Futura Wonen, het Platform Maatschappelijk ondernemen, het Fonds PGO, het Ministerie van BZK en het Ministerie van Justitie.

Lopend onderzoeksproject (2012-2014)

Mirjan Oude Vrielink is als onderzoeker aangesteld binnen een tweejarig onderzoek naar de inrichting en organisatie van sociale wijkteams. De centrale vraag van het onderzoek is: “Welke inrichting en organisatie kennen de sociale teams in de onderzochte steden en welke belemmeringen of dilemma’s doen zich voor bij het inrichten en/of doorontwikkelen van de teams?” Het onderzoek vindt plaats in het kader van het programma Kennis voor Krachtige Steden (2e ronde) van Platform31 en wordt uitgevoerd onder leiding van dr. Henk van der Kolk en dr. Pieter-Jan Klok. De universiteit werkt hierbij in een consortium samen met drie koplopersteden – Enschede, Leeuwarden en Zaanstad – BMC en Saxion Hogeschool.

Recent afgeronde onderzoeksprojecten (2009-2012)

In de afgelopen jaren is Mirjan Oude Vrielink betrokken geweest bij twee grote onderzoeksprojecten:

Opdrachtonderzoeken (2006 – heden)

 • Inventarisatieonderzoek Overijsselse Burgerinitiatieven (met drs. Judith Bakker, prof. Marcel Boogers en prof. Bas Denters in opdracht van Provincie Overijssel)
 • Onderzoek naar de pilot ‘wijkgerichte aanpak jeugdzorg’ (in opdracht van de gemeente Enschede)
 • Evaluatie Overijssels Trendbureau in opdracht van de provincie Overijssel (met drs. Jan Bron in opdracht van Provincie Overijssel).
 • Burger en AWB bezwaarschriften in de praktijk - kwalitatief deel (met prof. mr. B.W.N. de Waard en mr. C.J.A.M. Merkx in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum).
 • Vertrouwen in de Buurt – De Enschedese wijkaanpak (met dr. Ted van de Wijdeven en dr. Casper Geurtz in opdracht van de SEV)
 • Vertrouwen in de Buurt – De Deventerwijkaanpak (met dr. Ted van de Wijdeven in opdracht van de SEV)
 • Goed bestuur bij PGO-organisaties (met prof. Cor van Montfort en drs. Ineke Boers in opdracht van voor Fonds-PGO)
 • Horizontale verantwoording als complement en substituut (met Thomas Schillemans)
 • Horizontale verantwoording door maatschappelijke ondernemingen – deelonderzoek III (met dr. Eelco van Hout, prof. Taco Brandsen en dr. Thomas Schillemans in opdracht van Platform Maatschappelijk Ondernemingen)
 • Vitale coalities in wonen, zorg en welzijn (met prof. Brandsen en drs. Liesbeth van den Munckhof in opdracht van Futura Wonen)
 • Scanning Good Governance (met prof. Taco Brandsen, prof. Frank Hendriks, dr. Peter Kruyen, drs. Liesbeth van den Munckhof en drs. Stefan Soeparman)
 • Goed bestuur in uitvoering (o.l.v. prof. Cor van Montfort, tijdelijke detachering bij Algemene Rekenkamer)
 • Open normen en regeldruk (met prof. Bärbel Dorbeck-Jung en dr. Rik Reussing).

Lidmaatschappen onderzoek en bestuur

 • 1996 – heden: Lid van de Nederlandse Onderzoekschool voor de Bestuurskunde (Netherlands Institute of Government - NIG)
 • 2002 – 2007: Bestuurslid van de Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR)
 • 2004 – heden: Lid van de redactie van het tijdschrift Bestuurskunde
 • 2006 - 2012: Lid van de redactie van het tijdschrift Recht der Werkelijkheid
 • 2007 - 2008: Lid van de WODC-begeleidingscommisie bij het onderzoek naar de effectiviteit van zelfregulering op het terrein van de bescherming van jeugdigen tegen schadelijk geachte mediabeelden. Zie: ‘Horen, zien en verkrijgen? Een onderzoek naar het functioneren van de zelfreguleringssystemen Kijkwijzer en PEGI.'?
 • 2013 - 2014: Lid van de begeleidingscommisie bij het onderzoek naar de sanctiebeleving bij ontbreken van een level playing field uitgevoerd in opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in het kader van het onderzoeksprogramma Handhaving en Gedrag

Publicaties